Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Bishop J.C Ryle zegt over Lukas 22:39-42

Auteur: ds. W. Pieters

“En uitgaande vertrok Hij, gelijk Hij gewoon was, naar de Olijfberg; en Hem volgden ook Zijn discipelen

En Hij scheidde Zich van hen af omtrent een steenworp en knielde neder en bad.”

De verzen voor ons bevatten Lucas' weergave van het lijden van onze Heere in de hof. Het is een Schriftgedeelte, dat we altijd met bijzondere eerbied dienen te naderen. De geschiede­nis, die hierin beschreven wordt, bevat `diepten Gods'. Terwijl we het lezen, moeten de woorden uit Exodus 3 vers 5 ons voor de aandacht komen: “Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats, waarop gij staat, is heilig land.”

We zien in de eerste plaats een voorbeeld van wat gelovigen horen te doen in een tijd van moeite. Het grote Hoofd der Kerk Zelf geeft hier het voorbeeld. Ons wordt verteld, dat, toen Hij in de nacht voor Zijn kruisiging bij de Olijfberg kwam, Hij nederknielde en bad.

Ø    Gebed is het middel, dat Jacob gebruikte, toen hij voor zijn broeder Ezau bang was.

Ø    Gebed is het middel, dat Job gebruikte, toen zijn bezit en zijn kinderen plotseling van hem werden afgenomen.

Ø    Gebed is het middel, dat Hiskia gebruikte, toen de bedrei­gende brief van Sanherib kwam.

Ø    Gebed is het middel, waarvoor de Zoon van God Zelf Zich niet schaamde het te gebruiken in de dagen van Zijn vlees. In de ure van Zijn verborgen angst bad Hij.

Laat ons ervoor zorgen, dat we het geneesmiddel van onze Mees­ter gebruiken, wanneer we troost behoeven in verdrukking. Welke andere middelen van verlichting we ook gebruiken, laat ons bid­den.

De eerste Vriend, tot Wie we ons wenden, behoort God te zijn. De eerste boodschap, die we zenden, behoort tot de Troon der gena­de te zijn. Geen neerslachtigheid van geest mag ons tegenhouden. Geen verpletterend gewicht van zorgen mag ons doen zwijgen. Het is satans doel ons te beletten, dat we zouden spreken tot God. We kunnen toch zeggen: “Ik word onderdrukt, wees Gij mijn Borg!”

 

Lucas 22 vers 42

"Vader, of Gij deze drinkbeker van Mij wilde wegnemen; doch niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede."

Wij zien in dit vers wat voor soort gebeden een gelovige behoort te bidden tot God in een tijd van moeite. De Heere Jezus Zelf verschaft Zijn volk een voorbeeld. Ons wordt verteld, dat Hij zei: `Vader, indien Gij wilt, neem deze drinkbeker van Mij, niettemin, niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede.' Wij moeten bedenken, dat Hij, Die deze woorden sprak, twee onderscheiden naturen had in één Persoon. Hij had zowel een menselijke wil, als een Goddelijke. Wanneer Hij zei: `niet Mijn wil geschiede', bedoel­de Hij die wil, die Hij had als mens met een lichaam, vlees en bloed, zoals het onze.

De taal, door onze Meester in deze plaats gebruikt, toont ons precies, wat de strekking van het gebed van een gelovige hoort te zijn in alle ellende. Zoals Jezus, dient hij zijn verlangens openlijk aan zijn hemelse Vader te vertellen en zijn wensen zonder terughoudendheid voor Hem uit te spreiden. Maar net zoals Jezus, behoort hij dit te doen met algehele onderworpenheid van zijn wil aan de wil van God. Hij behoort nooit te vergeten, dat er wijze en goede redenen kunnen zijn voor zijn verdrukking. Hij behoort zorgvuldig elke smeking om wegneming van zijn kruis te voorzien van het voorbehoud: `Indien Gij het wilt.' Hij behoort alles samen te vatten in de onderworpen belijdenis: `Niet mijn wil, maar de Uwe geschiede.'

Onderworpenheid van wil, zoals hier, is één van de schoonste genaden, die het Christelijke karakter kan versieren. Het is een genade, waarop een kind van God zich in alles behoort te richten, als hij begeert gelijk te zijn aan Christus. Maar nooit is zulk een onderworpenheid zo nodig, als in de dag van verdriet. En in geen enkel ding schijnt ze zo schoon als in het gebed van een gelovige om verzachting van leed.

Hij, die van harte kan zeggen, wanneer een bittere drinkbeker voor hem staat: `Niet mijn wil, maar de Uwe geschiede', heeft een hoge plaats bereikt in de school van God.


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen