Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 126 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Psalm 126 is – vermoed ik – wat bekender: over die boer die met tranen graan zaait en die later met gejuich aren maait.

Waarom weent hij bij het zaaien? De statenvertalers leggen het zo uit:

De betekenis is: het gaat ons als arme landlieden die wat duur gekocht zaad hebben, dat zij hard nodig hebben, en die dat, zeer tegen hun zin, in de akker strooien. Maar wanneer de oogsttijd komt, zijn zij heel blij, omdat zij Gods rijke zegen zien.

Dit betekent: een boer koopt wat graan. Hij heeft het hard nodig om zijn gezin te voeden, en toch neemt hij van dat duur gekochte graan en strooit het in de akker. Moet je indenken dat je daar bij staat, terwijl je honger lijdt, en terwijl je nog nooit hebt gehoord of gezien dat zaaizaad vrucht oplevert! Wat denk je dan? Dit is weggooien van levensnoodzakelijk voedsel …!

Maar de boer weet beter: zonder te zaaien groeit er helemaal geen oogst, komt iedereen om van de honger.

In het Koninkrijk van God is het niet anders: de weg van God met een jongen of meisje naar het dragen van geestelijke vruchten loopt langs het sterven in de akker. Lees maar wat Jezus erover zegt in Johannes 12 vers 24. Daar heeft Hij het in de eerste plaats over Zichzelf, maar ook over al Zijn volgelingen: “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: als het tarwegraan niet in de aarde valt en sterft, blijft het alleen. Maar als het sterft, brengt het veel vrucht voort.”

Hoe gebeurt dit in het geloofsleven? Dat je geloof wordt geoefend door moeiten, tegenslagen, kruis, dood, aanvechting. Om het met Paulus te zeggen in 2 Korinthiërs 1 vers 9: “Wij hadden al zelf in onszelf het vonnis des doods.” En het doel? “Dat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, Die de doden opwekt.” Het ‘gestorven’ graan wordt door Gods kracht levend. Jij ziet de dood voor ogen en je kunt niets dan ondergang en verderf verwachten. Maar dan en zó schenkt God jou, vrucht te mogen dragen voor Hem – waar intense vreugde over is bij de engelen in de hemel.

Wie onder ’t zaaien tranen schreit,
Zal juichend maaien op Gods tijd.
Hij draagt het zaad met zorg, en gaat
Al wenend voort, om al het kwaad.
Maar hij zal zeker wederkomen
En schoven worden opgenomen:
God heeft de opbrengst al bepaald,
De oogst wordt juichend ingehaald.

Een kernvers is:

Die met tranen zaaien,
zullen met gejuich maaien. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen