Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 92 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Of er veel gezinnen zijn die elke zondagmorgen Psalm 92 lezen, weet ik niet, maar iemand in Genemuiden vertelde mij dat zijn vader dat wel deed. Er staat namelijk boven deze Psalm Een psalm, een lied, op de sabbatdag.

De inhoud van dit lied is God loven voor Zijn voortgezette schepping = het onderhouden van Zijn schepping, het in stand houden van het heelal. Vooral, Hem loven dat Hij alle mensen en gebeurtenissen regeert, waar mensen zonder geloof niets van zien. Vers 7 zegt: “Een onverstandig man weet er niet van, en een dwaas verstaat dit niet.”

Eén aspect van deze godsregering wordt vervolgens genoemd, namelijk: dat de goddelozen groeien als het gras, en al de werkers der ongerechtigheid bloeien, om tot in eeuwigheid verdelgd te worden…

Huiveringwekkend, vind je niet? Ik vind van wel.

Het is nog indrukwekkender om mee te maken hoe iemand deze aangrijpende werkelijkheid in een meditatie toepast op één van zijn hoorders: u bent de man van vers 10: “Want zie, Uw vijanden, o HEERE, want zie, Uw vijanden zullen vergaan. Al de werkers der ongerechtigheid zullen verstrooid worden.” En die op zichzelf toepast wat in vers 11 staat: “Maar God zal mijn hoorn verhogen, zoals van een eenhoorn. Ik ben met verse olie overgoten.”

Ik zat te beven op mijn stoel, toen de meditatie zó werd gehouden. Mag dat? Wie kan zó met deze Psalm omgaan? Toch doet de dichter het zelf ook…

Van harte wens ik je toe – hoe je de oordeelaanzeggingen ook moet of mag toepassen – dat jij hoort bij de mensen van vers 14: “Die in het huis des HEEREN zijn geplant, aan hen zal gegeven worden te groeien in de voorhoven van onze God.” Wat houdt dit in? Onze statenvertalers wisten het: heel het Oude Testament wijst heen naar Christus, vooral wel de tempeldienst. Daarom schrijven zij bij deze woorden: dat is, die Christus door het ware geloof zijn ingelijfd en ware ledematen van Zijn kerk zijn.

Wat weet jij over God te vertellen? “In Hem is geen onrecht”, zegt vers 16…

Zij zullen vruchten dragen,                                     

Al zijn zij grijs en oud.                                              

Gods gunst, die hen bedauwt,                             

Geeft frisheid, al hun dagen,                            

Om ieder te verkonden                                  

Dat God rechtvaardig is.

In Hem, mijn Rotssteen, is.

Geen onrecht ooit gevonden

Een kernvers is:

Het is goed,

dat men de HEERE looft;

en voor Uw Naam psalmzingt,

o Allerhoogste!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen