Bijbelstudie
Algemene stukken Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 92 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Of er veel gezinnen zijn die elke zondagmorgen Psalm 92 lezen, weet ik niet, maar iemand in Genemuiden vertelde mij dat zijn vader dat wel deed. Er staat namelijk boven deze Psalm Een psalm, een lied, op de sabbatdag.

De inhoud van dit lied is God loven voor Zijn voortgezette schepping = het onderhouden van Zijn schepping, het in stand houden van het heelal. Vooral, Hem loven dat Hij alle mensen en gebeurtenissen regeert, waar mensen zonder geloof niets van zien. Vers 7 zegt: “Een onverstandig man weet er niet van, en een dwaas verstaat dit niet.”

Eén aspect van deze godsregering wordt vervolgens genoemd, namelijk: dat de goddelozen groeien als het gras, en al de werkers der ongerechtigheid bloeien, om tot in eeuwigheid verdelgd te worden…

Huiveringwekkend, vind je niet? Ik vind van wel.

Het is nog indrukwekkender om mee te maken hoe iemand deze aangrijpende werkelijkheid in een meditatie toepast op één van zijn hoorders: u bent de man van vers 10: “Want zie, Uw vijanden, o HEERE, want zie, Uw vijanden zullen vergaan. Al de werkers der ongerechtigheid zullen verstrooid worden.” En die op zichzelf toepast wat in vers 11 staat: “Maar God zal mijn hoorn verhogen, zoals van een eenhoorn. Ik ben met verse olie overgoten.”

Ik zat te beven op mijn stoel, toen de meditatie zó werd gehouden. Mag dat? Wie kan zó met deze Psalm omgaan? Toch doet de dichter het zelf ook…

Van harte wens ik je toe – hoe je de oordeelaanzeggingen ook moet of mag toepassen – dat jij hoort bij de mensen van vers 14: “Die in het huis des HEEREN zijn geplant, aan hen zal gegeven worden te groeien in de voorhoven van onze God.” Wat houdt dit in? Onze statenvertalers wisten het: heel het Oude Testament wijst heen naar Christus, vooral wel de tempeldienst. Daarom schrijven zij bij deze woorden: dat is, die Christus door het ware geloof zijn ingelijfd en ware ledematen van Zijn kerk zijn.

Wat weet jij over God te vertellen? “In Hem is geen onrecht”, zegt vers 16…

Zij zullen vruchten dragen,                                     

Al zijn zij grijs en oud.                                              

Gods gunst, die hen bedauwt,                             

Geeft frisheid, al hun dagen,                            

Om ieder te verkonden                                  

Dat God rechtvaardig is.

In Hem, mijn Rotssteen, is.

Geen onrecht ooit gevonden

Een kernvers is:

Het is goed,

dat men de HEERE looft;

en voor Uw Naam psalmzingt,

o Allerhoogste!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen