Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 8:21 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

“Opdat Ik Mijn liefhebbers doe be-erven, dat bestendig is;

     en Ik zal hun schatkamers vervullen.”

                                        Spreuken 8 vers 21

`Quis fallere possit amantem?', zo luidt een spreekwoord / gezegde in het Latijn. En de betekenis is: wie kan een lief­hebber bedriegen? Nu over zo'n liefhebber gaat het in de woorden van Spreuken 8 vers 21. Iemand, die liefheeft, ziet scherp, of: liefde ziet scherp.

Als jij de Heere Jezus liefhebt, ga je scherp opletten. Dan wil je geen prediking meer horen, waar het werk van Christus onderbe­licht wordt. Dan wil je geen gedachten meer koesteren, waardoor Hij in Zijn grote liefde verdacht gemaakt wordt. Dan ga je scherp zien, scherp horen en scherp opletten of in prediking en handel­wijze wel de ere aan Christus' Naam wordt toegebracht en of Zijn werk wel op de juiste wijze wordt uitgestald.

Nu, dat doet Salomo ook in Spreuken 8. Heel het hoofd­stuk is vol van de Ware Wijsheid, namelijk de Zoon van God, Die van eeuwigheid bij de Vader is en Die ons ware wijsheid leert.

Van Hem zegt de spreukendichter in het vers bovenaan deze bladzijde, dat Hij Zijn liefhebbers iets doet be-erven, dat bestendig is.

Bestendig is het tegenovergestelde van vergankelijk. In de Bijbel worden wij mensen vergankelijk genoemd (Psalm 39). Verder zegt Johannes in zijn eerste algemene zendbrief, dat deze wereld voorbij gaat met al haar begeerlijkheid.

Dus als in Spreuken 8 ons een bestendig en onvergankelijk goed wordt beloofd, dan moet het wel gaan over iets dat boven onze sterfelijkheid uit gaat en dat niet met de wereld voorbijgaat! Het gaat dan ook om een eeuwig-blijvend goed.

Wie nu waarlijk Jezus liefheeft, richt zich op geen verganke­lijke dingen meer. Hij ziet scherp, dat al die dingen vergaan, dat ze geen re-ele, geen werkelijke, geen blijvende waarde hebben. Hij veracht ze.

Maar alleen deze liefde ziet zo scherp!

Alleen deze liefde laat zich niet bedriegen!

Er staat nu, dat we dit heerlijk goed kunnen be-erven. Niet verdie­nen dus, niet maken., niet stelen, niet pakken. Alleen maar be-erven. Dat betekent, dat het voor niets is en dat het zonder enige waardigheid van ons is.

Dit opent een poort van heil voor

     rechteloze jongens,

     helwaardige meisjes...                          voor jou...?

Verder belooft de Heere Jezus onze schatkamers te vervullen. Dat betekent, dat we overvol zullen raken van het grote heil, dat Hij gratis schenkt. Je leest in dit vers en ook in de omringende verzen immers niets over `betalen'. We kunnen het niet, maar we hoeven het ook niet. Hij geeft het voor niets.

Is dat niet winstgevend?

                      Eeuwig-blijvend goed

                          voor niets

                           overvol!

We hebben schatkamers, zegt de tekst. Welke?

1. ons verstand. God vervult ons verstand met Goddelijke wijsheid. Van nature is ons verstand verduisterd en zijn we dwazen (al menen we nog zo wijs te zijn). Maar door de Godde­lijke verlichting van ons verstand worden we met wijsheid vervuld, zoals Paulus bidt in Efeziërs 1 vers 17─19: `Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, u zou geven de Geest van wijsheid en van openba­ring in Zijn kennis; namelijk verlichte ogen van uw verstand, opdat u weet, welke de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen.'

2. behalve de schatkamer van ons verstand wordt ook die van onze wil vervuld met bestendig goed: we worden gewillig om de Heere te dienen, we gaan Jezus volgen en onderwerpen ons geheel en al aan Hem, graag! Denk aan Jezus' oproep (Mattheüs 16 vers 24): “Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij.”

3. en ten slotte vervult Jezus Christus ook de schatkamer van ons gevoel: we krijgen een overlopende hoeveelheid vreugde, blijd­schap, vrede en geluk te ervaren, waarbij we echt onuit­sprekelijk, intens genot ontvangen. ... ... ...                                  

Hoe is dat bij jou?


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen