Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 19:12 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"Des konings gramschap is als het brullen van een jonge leeuw,

maar zijn welgevallen is als dauw op het kruid."

                                       Spreuken 19 vers 12

Dauw hoor je niet. Maar het effect van dauw zie je wel, zeker in het warme Midden-Oosten. In Israël regent het niet over het hele jaar verspreid, maar er is een regenseizoen en er is een niet-regenseizoen. In het droge seizoen zou alles wat gegroeid is, verdorren, wanneer er niet dagelijks (of juister gezegd: nachtelijks) dauw zou vallen.

Salomo vergelijkt nu het welgevallen van een koning bij de weldaad van de dauw. Daartegenover staat dat hij de gramschap of toorn van een koning vergelijkt bij het brullen van een leeuw.

In onze vertaling staat `jonge leeuw'. Hier moeten we niet de gedachte hebben aan een welp, een jong leeuwtje dat nog in het nest van zijn moeder speelt en zo schattig eruit ziet en dat ook nog heel ongevaarlijk is. Nee, in het Land van de Bijbel (en daarom ook in de taal van de Bijbel) wist men heel goed het verschil tussen verschillende soorten leeuwen. Met de aanduiding `jonge leeuw' (in het Hebreeuws `Kefier') wordt bedoeld een leeuw, die geen zuigeling meer is, ook nog niet oud en stram is, maar één die in de kracht van zijn leven is en dus één die het meest te vrezen is!

Nu vergelijkt Salomo de toorn van een koning met het angstaanjagende brullen van zo'n krachtige leeuw. We kunnen het ons niet indenken, maar probeer het je toch 's in te denken dat je ergens in de bossen van (laten we zeggen) Elspeet loopt; het wordt al schemerig en opeens hoor je een gebrul waardoor het bloed in je aderen verstijft: een leeuw is losgebroken uit een circus en dwaalt daar rond. Nu, zou je niet doodsbang worden? In Israël wist men heel goed hoe gevaarlijk zo'n sterke leeuw was, die nog nooit voor iets bang had hoeven te zijn. Levensgevaarlijk ...

Wil je een voorbeeld van zo'n koning die boos is en die je met zo'n brullende leeuw kunt vergelijken? Denk dan aan de geschiedenis van koning / despoot / tiran Nebucadnezar en de drie jongelingen in de vurige oven. Duidelijk, hè?

Wil je nog een voorbeeld van een woedende koning die wel bij zo'n brullende leeuw vergeleken kan worden? Denk dan aan wat Petrus schrijft (I Petrus 5 vers 8): "Uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen (= kunnen) verslinden."

Van het andere deel van Salomo's vergelijking lezen we in de Bijbel nog een prachtige omschrijving. Bij Hosea zegt de HEERE in hoofdstuk 14 vers 6a: "Ik zal voor Israël zijn als de dauw." Dat betekent: zo schitterend in de stralen van de zon! Het betekent ook: zo verfrissend in een dorre, regenloze tijd!

Het welgevallen, de gunst van een koning, van de Koning der koningen, is als dauw op het kruid, op het gras, de bloemen, de bladeren, de groenten, de vruchten. Alles is fris, heerlijk, schoon, wanneer 's morgens vroeg de dauw op alles ligt. Je hoort ze niet, schreef ik al, maar je merkt ze wel.

Zo werkt Gods welgevallen of gunst. Meestal niet imposant / indrukwekkend, met vertoon van macht of pracht. Maar als het erop aan komt, o zo heerlijk, zielverkwikkend.

Weet jij van die dauw des Geestes? Weet jij ook van de schrik voor de vorst der duisternis? Als je ziel heeft gebeefd voor het brullen van die jonge, rovende leeuw, zul je des te meer verwonderd zijn over de gunst van de Koning.

Ik heb je hierboven verwezen bij de beeldspraak van die leeuw naar Petrus, die de duivel met die leeuw vergelijkt. Maar in de tekst van Spreuken 19 blijkt het niet te gaan over twee koningen, niet over de gramschap van de ene koning en de gunst van een andere koning, maar het gaat over één en dezelfde koning. Het gaat over de toorn en het welgevallen van God. En Gods kinderen beleven die beide zaken. Als God je geestelijk onderwijst, leert Hij je hoe huiveringwekkend Zijn gramschap is (als van zo'n hongerige leeuw op rooftocht). En als de Heere je verder geestelijk onderwijs schenkt, leert Hij je hoe heerlijk Zijn gunst is (als dauw op het loof).

En ik vraag nog een keer: heb jij wel eens gebeefd voor de toorn van God (lees Psalm 90)? En heb jij je ook mogen verwonderen over het welgevallen, het welbehagen van God? Namelijk dat Hij zondaren niet verdoemt in Zijn gramschap, maar zalig maakt door Zijn welgevallen ...?

Bijbel met uitleg

Er is ook een Bijbel met uitleg beschikbaar. Hierin worden allerlei toelichtingen op de Bijbel gegeven. Je kunt de Bijbel met uitleg bestellen of er meer over lezen op de pagina 'Bijbel met uitleg' op deze site.


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen