Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Spreuken 19:12 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"Des konings gramschap is als het brullen van een jonge leeuw,

maar zijn welgevallen is als dauw op het kruid."

                                       Spreuken 19 vers 12

Dauw hoor je niet. Maar het effect van dauw zie je wel, zeker in het warme Midden-Oosten. In Israël regent het niet over het hele jaar verspreid, maar er is een regenseizoen en er is een niet-regenseizoen. In het droge seizoen zou alles wat gegroeid is, verdorren, wanneer er niet dagelijks (of juister gezegd: nachtelijks) dauw zou vallen.

Salomo vergelijkt nu het welgevallen van een koning bij de weldaad van de dauw. Daartegenover staat dat hij de gramschap of toorn van een koning vergelijkt bij het brullen van een leeuw.

In onze vertaling staat `jonge leeuw'. Hier moeten we niet de gedachte hebben aan een welp, een jong leeuwtje dat nog in het nest van zijn moeder speelt en zo schattig eruit ziet en dat ook nog heel ongevaarlijk is. Nee, in het Land van de Bijbel (en daarom ook in de taal van de Bijbel) wist men heel goed het verschil tussen verschillende soorten leeuwen. Met de aanduiding `jonge leeuw' (in het Hebreeuws `Kefier') wordt bedoeld een leeuw, die geen zuigeling meer is, ook nog niet oud en stram is, maar één die in de kracht van zijn leven is en dus één die het meest te vrezen is!

Nu vergelijkt Salomo de toorn van een koning met het angstaanjagende brullen van zo'n krachtige leeuw. We kunnen het ons niet indenken, maar probeer het je toch 's in te denken dat je ergens in de bossen van (laten we zeggen) Elspeet loopt; het wordt al schemerig en opeens hoor je een gebrul waardoor het bloed in je aderen verstijft: een leeuw is losgebroken uit een circus en dwaalt daar rond. Nu, zou je niet doodsbang worden? In Israël wist men heel goed hoe gevaarlijk zo'n sterke leeuw was, die nog nooit voor iets bang had hoeven te zijn. Levensgevaarlijk ...

Wil je een voorbeeld van zo'n koning die boos is en die je met zo'n brullende leeuw kunt vergelijken? Denk dan aan de geschiedenis van koning / despoot / tiran Nebucadnezar en de drie jongelingen in de vurige oven. Duidelijk, hè?

Wil je nog een voorbeeld van een woedende koning die wel bij zo'n brullende leeuw vergeleken kan worden? Denk dan aan wat Petrus schrijft (I Petrus 5 vers 8): "Uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen (= kunnen) verslinden."

Van het andere deel van Salomo's vergelijking lezen we in de Bijbel nog een prachtige omschrijving. Bij Hosea zegt de HEERE in hoofdstuk 14 vers 6a: "Ik zal voor Israël zijn als de dauw." Dat betekent: zo schitterend in de stralen van de zon! Het betekent ook: zo verfrissend in een dorre, regenloze tijd!

Het welgevallen, de gunst van een koning, van de Koning der koningen, is als dauw op het kruid, op het gras, de bloemen, de bladeren, de groenten, de vruchten. Alles is fris, heerlijk, schoon, wanneer 's morgens vroeg de dauw op alles ligt. Je hoort ze niet, schreef ik al, maar je merkt ze wel.

Zo werkt Gods welgevallen of gunst. Meestal niet imposant / indrukwekkend, met vertoon van macht of pracht. Maar als het erop aan komt, o zo heerlijk, zielverkwikkend.

Weet jij van die dauw des Geestes? Weet jij ook van de schrik voor de vorst der duisternis? Als je ziel heeft gebeefd voor het brullen van die jonge, rovende leeuw, zul je des te meer verwonderd zijn over de gunst van de Koning.

Ik heb je hierboven verwezen bij de beeldspraak van die leeuw naar Petrus, die de duivel met die leeuw vergelijkt. Maar in de tekst van Spreuken 19 blijkt het niet te gaan over twee koningen, niet over de gramschap van de ene koning en de gunst van een andere koning, maar het gaat over één en dezelfde koning. Het gaat over de toorn en het welgevallen van God. En Gods kinderen beleven die beide zaken. Als God je geestelijk onderwijst, leert Hij je hoe huiveringwekkend Zijn gramschap is (als van zo'n hongerige leeuw op rooftocht). En als de Heere je verder geestelijk onderwijs schenkt, leert Hij je hoe heerlijk Zijn gunst is (als dauw op het loof).

En ik vraag nog een keer: heb jij wel eens gebeefd voor de toorn van God (lees Psalm 90)? En heb jij je ook mogen verwonderen over het welgevallen, het welbehagen van God? Namelijk dat Hij zondaren niet verdoemt in Zijn gramschap, maar zalig maakt door Zijn welgevallen ...?

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen