Bijbelstudie
Algemene stukken Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 61 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Het persoonlijke nut dat jij, lezer in de 21ste eeuw, kunt halen uit Psalm 61 is:

  • God vindt het goed dat jij, in nood, tot Hem roept.
  • Hulp is bij Hem te vinden.
  • Hij Zelf is jouw Uitkomst.
  • Eindeloos is Zijn trouw.
  • Hij deelt een rijke erfenis uit.
  • Het leven is in Zijn hand.
  • Zijn goedertierenheid en waarheid behoeden voor verderf.
  • Hij rekent erop dat jij je beloften aan Hem nakomt.

Heel wat punten om vandaag mee bezig te zijn, vind je niet?

Doen:

- Roep tot Hem – want Hij hoort je.

- Smeek om Zijn hulp in álle omstandigheden – de hulp van een Hoge Rots. Als nieuwtestamentische gelovige zie je hier Christus in.

- Wat een prachtige Naam geeft God Zich hier: Toevlucht / Schuilplaats. Hoewel de omstandigheden waarin je Hem als Schuilplaats leert waarderen, niet gemakkelijk of aangenaam zijn…

- We lezen voor de vierde keer in het Psalmboek over de vleugels van God. Je begrijpt dat de dichter beeldspraak gebruikt. Hierbij kun je denken aan een moedervogel (zie bladzij 4), maar het is ook mogelijk dat de dichter denkt aan de vleugels van de twee cherubs op het verzoendeksel. Dan bedoelt hij dat daar waar jaarlijks, op Grote Verzoendag, het offerbloed op het verzoendeksel wordt gesprenkeld, zijn enige behoud ligt. Ook dat is in Christus vervuld: het verzoendeksel is de genadetroon van Hebreeën 4 vers 16. Hier kun je, sinds Jezus Zijn werk volbracht, vrijmoedig naderen om van de heilige God barmhartigheid te ontvangen en genade te vinden, zodat je precies op tijd wordt geholpen.

- En om niet meer te noemen: betaal wat je Hem beloofde. Wat beloofde jij aan de Heere? Ik heb Hem meer dan eens beloofd: “Heere, ik zal nooit weer zondigen.” – Nog steeds lukte het mij niet deze belofte te volbrengen…

‘k Zal Uw Naam met Psalmen prijzen                 
Eeuwig rijzen
Moet Uw roem in het heelal.                                     
‘k Zal geloften, zonder dralen,                                  
U betalen,
Dag bij dag en overal.

Een kernvers is:

Ik zal Uw Naam psalmzingen
in eeuwigheid; 
opdat ik mijn geloften betaal,
dag bij dag.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen