Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

De wet van Mozes en jij: tempel en heiligheid

Auteur: ds. W. Pieters

Heidenen hadden ook allemaal tempels. Vaak prachtige gebouwen, zoals later de tempel van koning Salomo. Maar God liet in het begin alleen maar een eenvoudige tentwoning maken. Natuurlijk was daar veel goud en zilver en allerlei kostbaar edelgesteen­te in verwerkt. Maar de woning zelf was toch maar een eenvou­dige, verplaatsbare houten tent. Het Latijnse woord `taberna­culum', waarvan ons woord `tabernakel' is afgeleid, betekent `houten hut/tent/barak', of zelfs gewoon `tent'.

Er was nog een groot verschil tussen de tempel of tabernakel van het volk Israël én de heidense tempels van de volken in Kanaän en in de omliggende landen. De heidense tempels waren open gebou­wen. Gedeeltelijk kon je daar zomaar inkijken en ook zomaar ingaan. Maar de tabernakel van de God van Israël was een geslo­ten tentwoning. Om dat gesloten zijn van deze Godswo­ning nog eens te benadrukken, werd er een voorhof omheen gemaakt. We vinden daar (verkort) het volgende over in Exodus 27 vers 9─19:

1.Gij zult ook de voorhof van de tabernakel maken; aan de zuidhoek zuidwaarts, zullen aan de voorhof behangselen/gor­dijnen zijn van fijn getweernd linnen; de lengte van een zijde zal honderd ellen zijn.

     2.Ook zullen zijn twintig pilaren en hun twintig voe­ten van koper zijn; de haken aan deze pilaren en hun banden zullen van zilver zijn.

     3.En in de breedte van de voorhof aan de westhoek zullen gor­dijnen zijn van vijftig ellen; hun pilaren tien en hun voeten tien.

     4.In de poort nu van de voorhof zal een bedekking/gor­dijn zijn van twintig ellen, hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn getweernd linnen, geborduurd werk.

     5.De lengte van de voorhof zal honderd ellen zijn en de breedte doorgaans vijftig en de hoogte vijf el­len.

Wat is de bedoeling van dat afgeslotene van Israëls Godswo­ning? Hierdoor wordt benadrukt, dat de God van Israël, de HEERE, een heilig God is. Hij woont niet onder het volk Israël met een open deur. Denk aan het paleis, waarin onze koningin woont. Daar kun je ook niet zomaar naar binnen lopen. Daar staat niet op de deur: `Binnen zonder kloppen.'

Nee, daar staat een schildwacht.

God is niet van onze orde, van ons kaliber. God is de Oneindig Hoog Verhevene, de Eeuwige, de Gans Andere, de Zondeloze. Hij, Die ons gemaakt heeft, staat niet op gelijke voet met ons. Gewoon even naar God toegaan, is er niet bij.

De tabernakel was een hermetisch afgesloten woning. En om dat nog meer te benadrukken wilde God, dat er een omheining van ondoorzichtige gordijnen/behangselen werd opgetrokken om de tabernakel heen. Je kon de tabernakel dus niet alleen niet ínko­men, maar je kon deze heilige woning van God niet eens zomaar van alle kanten zíen. Er was een `schutting' om heen. Het heilige wordt afgezonderd, mag niet alledaags worden. Er was een blin­kend witte, linnen `muur' rondom het heilige gebouw van Gods Aanwezigheid. Deze `muur' was 2½ meter hoog. Daar kon je dus ook niet eventjes overheen kijken...

Wie van ons heeft daar een indruk van in zijn of haar ziel?

Wij leven in een tijd, dat in het gewoon burgerlijke leven de ver­schillen tussen gezagsdragers en ondergeschikten bijkans weg vallen. Je moet tegenwoordig maar iedereen bij de voornaam noemen... Ook ten aanzien van God en Goddelijke dingen geldt, dat we bijna niet aan dit slijtageproces ontkomen. Als je soms leest op welk een banale/alledaagse en platvloerse manier men over de Heere spreekt, dan griezel je ervan. Maar hoe is dat onder ons? hoe denken wij over de Heere? Hebben wij er eigen­lijk wel enig idee van, hoe majesteitelijk en machtig, indruk­wekkend en schitterend onze God is?

Als jij gaat bidden, bereid je je dan ook voor, om niet on­voorbereid `eventjes' tot God te komen en een gebed `af te raffelen'? Denk je onder het bidden er ernstig over na om je gedachten niet te laten afdwalen? Besef je, tot Wie je spreekt, wanneer je je mond open durft te doen tot God?

De voorhof benadrukte voor elke Israëliet én voor elke heiden, die voorbij kwam, dat God heilig en majesteitelijk is, niet alledaags.

Toch was de ruimte niet zó afgesloten, dat je er niet in kon of mocht. Er was één ingang. En dat is een wonder! Hoe heilig en afgezonderd God ook is, er is een toegang tot Hem. Niet zomaar, maar op een voorzichtige manier. Niet van alle kant, zodat je gewoon in het voorbijgaan eventjes binnen liep en weer weg ging en nieuwsgierige blikken kon werpen op de heili­ge dingen. Maar bijzonder, apart, met overleg en voorzichtig­heid.

Maar er zit nog een betekenis bij de oprichting van de voorhof met die prachtige, indrukwekkende, witte `muur' van linnen. De Heere wilde daarmee ook duidelijk maken, dat Zijn dienst van ons afzon­dering vraagt: stilte, rust. Niet te midden van het gewoel en het gejoel van de straat, onder het oog van de haastige, drukke, nieuwsgierige voorbijganger, die onheilig in zijn gedachten en onbeschaamd in zijn blik zo getuige zou zijn van de ontmoeting van een boeteling, een God-vrezende met zijn God. Nee, daar is afzondering, de binnenkamer. Zo noemt Jezus die plaats: een plekje, waar je de tijd neemt, waar je je gedachten ordent, waar je opgejaagde geest tot rust komt, waar je nadenkt, waar je de drukke wereld een moment als het ware achter je laat, waar je God ontmoet. En dat is geen alledaagse gebeurtenis, maar een heilig wonder, een bijzonder voorrecht...

Is dat bij ons ook zo? Zien en beleven wij de ontmoetingen met God in ons huis, in Zijn Huis vooral, als een moment van afzonde­ring en adempauze?

Ik wens je van harte toe, dat je door middel van de opvoeding van je ouders hebt mogen leren, dat Bijbellezen en bidden niet tussen­door dient te geschieden, terwijl de één nog zijn bord leeg schrapt en de ander zijn schoenen al aantrekt. Maar dat er rust en tijd voor de dingen van God mag en moet zijn. Moet en mag. Ja, want van Wie is eigenlijk die tijd, die jij meent voor duizend dingen nodig te hebben? Van jou of van de Schep­per van tijd en ruimte? Mag Hij nog een beetje tijd, een paar minuten van jouw drukke dag van je vragen? Mag Hij er nog op rekenen, dat je eventjes apart gaat om tot Zijn heilig Aange­zicht te naderen in het gebed?

Wat is het heerlijk om eventjes op adem te komen; al dat draven en zwoegen, zweten en slaven een moment achter je te laten en je rustig/ontspannen te begeven tot de ont­moeting met de Allerhoogste Koning, onze God en Heere. Tijd te nemen voor het `gesprek' met God. Geniet er maar van, aan het einde van de dag; en vergeet het ook niet aan het begin van de dag! Niet haastig, maar bezadigd; niet tussendoor, maar afgezonderd!

Wees er zeker van, dat het zelfs psychisch nog zijn vrucht afwerpt, wanneer je dagelijks de tijd neemt voor de dienst van God. Er lopen zoveel mensen met stress en overbelasting. Maar het volk, dat in het voorhof komt, ontvangt rust: achter de witte `muur' van Gods heilige en vergevende liefde...

Weet jij ervan?


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen