Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 71 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Een belangrijk woord in Psalm 71 is het woord ‘gerechtigheid’. Vijf keer heeft de dichter het erover.

Eerst vraagt hij de Heere dat Hij hem door Zijn gerechtigheid zal redden (vers 2).

Ook krijgen we onderwijs in een bepaald aspect van Gods gerechtigheid, namelijk dat ze ‘tot in de hoogte’ is (vers 19).

Tussendoor belooft hij drie keer dat hij Gods gerechtigheid zal vertellen (vers 15, 16, 24).

Wat bedoelt de Bijbel met dit woord, waarin het woord ‘recht’ doorklinkt? Toen we Psalm 23 lazen, schreef ik over één aspect van dit woord, namelijk voor zover het gaat over onze plicht: “Waar God recht op heeft.” Nu gaat het over iets anders van Gods gerechtigheid, namelijk waardoor Hij mensen redt, verlost, behoudt. Daarom onderscheiden we wel:

  1. Gods eisend recht én
  2. Gods verlossend recht.

In Psalm 71 gaat het steeds over wat God belooft. En ‘gerechtigheid’ betekent dan dat God Zich verplicht heeft om Zijn beloften te vervullen. Daar is de dichter vol van, daarover wil hij het steeds hebben en daarvan verwacht hij al zijn hulp en heil. Het gaat dus niet over ónze gerechtigheid, wat wij presteren, maar over wat Gód doet, hoe trouw Hij is aan Zijn woord en hoe geloofwaardig al Zijn beloften zijn. Wist jij al dat jóuw gerechtigheid (het beste wat je ooit hebt gepresteerd) een wegwerpelijk kleed is (zoals je kunt lezen in Jesaja 64 vers 6)? Jesaja bedoelt: alles waar wij trots op zijn, is walgelijk voor de heilige God. Daarom moeten we het helemaal hebben van de gerechtigheid van God alleen.

Later zal Paulus er ook over schrijven, dat deze gerechtigheid van God in het evangelie openbaar wordt, namelijk dat Hij zondaren behoudt om wille van het werk van Christus.

De dichter heeft wel heel wat moeiten meegemaakt (vers 20), maar hij weet hoe God juist daarin Zijn Naam en eigenschappen verheerlijkt. En dan heeft hij het er graag voor over…

Ik zal Uw lof nog groter maken.                               
Mijn mond vertelt met vlijt                                         
Al Uw gerechtigheid.                                                
‘k Wil anderen Uw heil doen smaken,                   
Hoewel ‘k haar niet kan meten,                    
Of haar getal ooit weten.               

Een kernvers is:

Gij, Die mij veel benauwdheden
en kwaden hebt doen zien,
zult mij weer levend maken
en Gij zult mij weer ophalen
uit de afgronden der aarde.
             

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen