Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 77 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Een verdrietige man is in Psalm 77 aan het woord: hij voelt zich van God verlaten. Vroeger was alles anders. De herinnering aan weldaden van God in verleden jaren en eeuwen maakt hem nóg verdrietiger. De toestand is momenteel zó ellendig… Waarom zou God Zijn volk in de steek laten?

En trouwens, hoe moet het dan met De Belofte, die grote en rijke belofte van de Overwinnaar op satan en heel dat rijk van de boze? Zal dan de duivel uiteindelijk toch winnen? Daarom piekert Asaf (vers 9-10): “Houdt Zijn goedertierenheid [verbondstrouw] voor eeuwig op? Heeft de toezegging [belofte] een einde, van geslacht tot geslacht? Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft Hij Zijn barmhartigheden door toorn toegesloten?”

O, wat kan het benauwd wezen. En dan kunnen mensen proberen je te bemoedigen, maar je hebt aan Gods trouw geen houvast. Met alles wat je hebt meegemaakt, is het en blijft het donker in je ziel.

Toch kan het bij de dichter zo niet blijven. Door Gods opzoekende genade verandert er wat. Asaf denkt: op deze manier beschuldig ik God van ontrouw. Maar dat kan niet!! Dat wil ik niet!!

Zo komt hij ertoe om tóch weer terug te denken aan Gods gunstbewijzen. En zo ontvangt hij opnieuw geloof, vertrouwen. Waar denkt hij precies aan? Niet aan de genade die hij persoonlijk ontving, maar aan de daden van God in de woestijntijd (vers 21): “U leidde Uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aäron.”

Ik roep jou op (en jij mag mij ook oproepen) om te denken aan Gods wonderen. Dat kunnen wonderdaden zijn in je eigen leven, maar ook in de kerkgeschiedenis of nog eerder: in de tijd van het Nieuwe Testament en zelfs van het Oude. En zeg dan niet: “Maar wat heb ik er nu aan, dat God vroeger zo nabij was…?” Nee, zeg veel liever: “Heere, U bent toch Dezelfde, gisteren, heden, tot in eeuwigheid!” Doe maar een beroep op Gods macht en trouw, al heb je nergens recht op en al kun je nergens bij. Toch!

‘k Roep tot God in al mijn vrezen,                            
Tot de HEERE, hoog geprezen,                                  
Tot Hem klimt mijn smeekgebed.                            
Hij heeft op mijn stem gelet.                                 
'k Was benauwd, door angst bevangen.                 
‘k Zocht Hem met een groot verlangen.              
‘k Strekte ’s nachts de hand naar Hem.                
‘k Smeekte steeds met droeve stem.

Twee kernverzen zijn:

Ik zal de daden des Heeren
gedenken.
Ja, ik zal gedenken Uw wonderen
van oudsher.
En ik zal al Uw werken betrachtenen van
Uw daden spreken. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen