Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Wat de bijbel zegt over lankmoedigheid

Auteur: ds. W. Pieters

`Langzaam toornig' is de Hebreeuwse uitdrukking voor `lankmoedig'. Daarmee wordt duidelijk, dat lankmoedigheid eigenlijk een negatieve uitdrukking is. Want de situatie, waarin lankmoedigheid wordt uitgeoefend is er één, waarin van tóórn sprake is. God moet toornig zijn - en je voelt wel, dat als God toornig moet zijn er dan ook alle reden is voor Hem om toornig te zijn! -, maar Hij stelt die ontlading van Zijn toorn nog wat uit, Hij geeft wat respijt, zoals dat heet, wat uitstel. En wat is dat een ontzaglijk groot wonder!

In twee keer denken we na over het woord `lankmoedig', dit keer over de lankmoedigheid Gods en de volgende keer over onze eigen lankmoedigheid.

     Drie Schriftplaatsen gaan we na; de eerste is:

II Petrus 3 vers 15: "En acht de lankmoedigheid van onze Heere voor zaligheid; gelijk ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid, die hem gegeven is, u geschreven heeft."

Petrus is aan het einde van zijn leven gekomen en schrijft over het einde van alle dingen: de wederkomst van Christus. Het duurde echter zo lang, voordat deze wederkomst kwam. Sommigen begonnen te spotten en zeiden: nou, waar blijft die aangekondigde wederkomst van Christus? Nu zegt Petrus: als het al enige tijd duurt, moet je niet denken, dat God de belofte is vergeten of dat Hij die uitstelt / vertraagt, maar er zit wat anders achter. De Heere Jezus wacht nog even om terug te keren, omdat Hij ons allen tijd / uitstel geeft, zodat we ons kunnen bekeren. De wederkomst nadert, elke dag! Maar nog is het niet zover. Elke dag, dat de komst van Christus - en ook: jouw sterven! - wacht, heb je de tijd om je zaligheid te zoeken.

Dat schrijft Petrus: de lankmoedigheid van God moet je niet opvatten als zinloos uitstel, maar als een wonder van Gods verdraagzaamheid, dat Hij je nog de tijd geeft om tot inkeer te komen, je zonden te belijden en te verlaten en om zo tot waar geloof en eeuwigdurend geluk te mogen komen ...

De tweede Schriftplaats is: I Timotheüs 1 vers 16: "Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen, die in Hem geloven zullen ten eeuwigen leven."

Paulus vertelt hoeveel genade God hem heeft bewezen, hoeveel barmhartigheid hij heeft gekregen. Hij was en is immers de voornaamste, dat is: de ergste van alle zondaren ...! Er is op heel de aarde werkelijk niemand zo slecht als hij! En toch heeft Jezus Christus aan hem genade geschonken. O, hij kan het wonder niet op. Het is zo onvoorstelbaar groot. En dat is ook zo, hè, als jij deze zelfde genade ontvangt, dat je een kind van God mag worden ... Dat kun je niet begrijpen. Dan zeg je het wel duizend keer: `Heere, is dat nu echt waar? Ben ik echt Uw kind? Wilt U voor mij een Vader zijn? Mag ik zalig worden? Schenkt U mij Uw eeuwige liefde? Vergis ik mij niet? Bedrieg ik mij niet? O, het is zo onuitsprekelijk groot ...!'

En Paulus beschrijft dit om daarmee al zijn lezers te bemoedigen, toen en nu. Hij zegt: `Toen Jezus mij bekeerde, toonde Hij hoe lankmoedig Hij is, hoe groot van geduld en gaarne vergevende. Daarom is er hoop, ook voor u.' Daarom is er hoop, ook voor jóu. Ik weet niet hoe verschrikkelijk goddeloos jij bent geweest, maar ik weet wel, dat Paulus de slechtste van alle mensen was en dat ook híj gered werd en daarom is er geen enkele reden om te wanhopen aan je zaligheid. Echt, daar is macht en gewilligheid genoeg in Gods Zoon. Ook voor jou.

De derde Schriftplaats is: Joël 2 vers 13: "En scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de HEERE, uw God; want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid en berouw hebbende over het kwade."

Hier staat: twijfel niet of je bij God wel welkom bent, als je met berouw tot Hem komt. Hij is genadig en ontvangt je graag! O, wat een bemoediging ligt er in de lankmoedigheid van God! Daarin kun jij ook aflezen, dat Hij je ondergaan niet zoekt en je verdoemenis niet wil, maar dat Hij je lokt tot zaligheid!

We zouden het nu hebben over onze eigen lankmoedigheid. In het vorige nummer overdachten we aan de hand van II Petrus 3 vers 15, I Timotheüs 1 vers 16 en Joël 2 vers 13, de lankmoedigheid van God. Dit keer gaat het over de lankmoedigheid van ons. Wij moeten het zelf ook zijn. En dat is niet onmogelijk, wanneer we een nieuwe natuur met een nieuwe gezindheid krijgen. Vanuit onszelf zijn we het complete tegendeel van lankmoedigheid. Dan moet niemand ons in onze prikkelbaarheid voor de voeten lopen, want we zijn in staat om 'm te vernielen ...

Door genade wordt ook dit anders. Dan worden we lankmoedig, dan worden we vriendelijk jegens alle mensen, voorkomend en behulpzaam. Dan denken we geen kwaad jegens hen, maar gunnen we ze het goede.

Wat zegt de Bijbel hier nu over? Weer denken we over drie Schriftplaatsen na; de eerste is:

Hebreeën 6 vers 12: "Opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijt dergenen, die door geloof en lankmoedigheid de beloftenissen beërven."

Het gaat in dit vers niet over onze lankmoedigheid tegenover mensen, maar tegenover God. Moeten we tegenover God dan ook lankmoedig zijn? Ja, want de Heere stelt onze volharding en ons geduld op de proef. Blijven we op God wachten, als Hij ons soms lang, erg lang laat wachten?

Paulus vertelt in dit hoofdstuk, dat het grote gevaar in het geestelijke leven is, dat de gelovigen afvallen en dan schipbreuk lijden en verloren gaan (vers 4─8). Daarom spoort hij met alle kracht aan om vol te houden, ondanks alle moeite, alle verdriet, alle tegenslagen en tegenwerkingen. Al bestookt de duivel je nog zo fel en al stookt hij het vuur van aanvechtingen nog zo heet ...: volhouden, blijven wachten. Lankmoedig zijn.

En hij haalt dan als voorbeeld uit Israël's geschiedenis Abraham aan, die ook zo lang moest wachten en die niet ongedurig werd, maar werkelijk volhield.

O, wees dan lankmoedig, blijf dan maar uitzien. Al word je soms best wel neerslachtig en moedeloos, omdat je niet begrijpt, waarom de Heere zo lang laat wachten ...

De tweede Schriftplaats is:

Galaten 5 vers 22: "Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid."

In dit hoofdstuk zet de apostel twee dingen scherp tegenover elkaar: de werken van het vlees en de vrucht van de Geest. De werken van ons zondige vlees zijn onder andere: overspel, hoererij, onreinheid, ontucht (vers 19). De vrucht van Gods Heilige Geest in het hart van al Gods ware kinderen staat in vers 22. En dan worden er negen dingen genoemd, die allemaal tegelijk (in meerdere of mindere mate) aanwezig zijn. Onder andere ook: lankmoedigheid. Wat is dat? Dat je niet driftig bent, maar geduld hebt met je Ouders, met je broer, je zus, je klasgenoot, je collega. Nee, niet wanneer zij zulke aardige en lieve mensen zijn ... Dan is het geen kunst. Maar juist als zij blijkbaar ook heel onvolkomen en zondige mensen zijn. Heb maar geduld, wees maar lankmoedig. Anderen moeten immers ook zo vaak geduld oefenen als het over jou gaat!

Weet je wanneer je dit leert? Als je op de lankmoedige Heere Jezus let.

De derde Schriftplaats is: Kolossenzen 3 vers 12: "Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, o heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid."

Een kenmerk van Gods beminden en heiligen is, dat ze innerlijke bewegingen hebben, namelijk innige gevoelens van liefde jegens elkaar. Waarin komt die tere liefde van de heilige gemeenschap der heiligen uit? In barmhartig te zijn enzovoorts en ook in lankmoedig te zijn. Wat een eenvoudige opgave, als er maar een hartstochtelijke liefdeband met elkaar is. Dan gaat het vanzelf ...

Maar, de duivel wil het heel graag stuk maken en er iets tussen laten komen. Waak daartegen! Paulus zegt: doe die lankmoedigheid aan, wéés geduldig en verdraagzaam; ook ..., als sommige heiligen niet zulke aangename christenen zijn!

Bijbel met uitleg

Er is ook een Bijbel met uitleg beschikbaar. Hierin worden allerlei toelichtingen op de Bijbel gegeven. Je kunt de Bijbel met uitleg bestellen of er meer over lezen op de pagina 'Bijbel met uitleg' op deze site.


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen