Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Uit het boek Openbaring - hoofdstuk 1

Auteur: ds. W. Pieters

In vers 9 van het eerste hoofdstuk komt Johannes zelf aan het woord. Dit betekent niet dat het daarom een mensenwoord zou zijn. Al wat mensen in de Bijbel schreven, is door Gods Geest geïnspireerd.

     Wat schrijft de oude apostel?

"Ik, Johannes, die ook uw broeder ben, en medegenoot in de verdrukking, en in het Koninkrijk, en de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos om het Woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus."

Johannes zet zich hier op één lijn met zijn lezers. Hij zegt dat hij een "medegenoot" is, samen met zijn lezers deelt hij in de verdrukking / vervolging. Dat is best heel moeilijk. Maar daar voegt Johannes aan toe, als met heilige spot (namelijk spottend met de vervolgers en verdrukkers, die wel denken dat de grijze dienstknecht van Jezus Christus nu uitgeschakeld is en dat zijn situatie nu toch wel heel ellendig is): ik heb ook samen met jullie deel aan het Koninkrijk van Jezus Christus! En op weg naar de volheid van die heerlijke toekomst noemt hij ook de lijdzaamheid, dat is: het geduld. Dus hoe stelt de onderschrijver van het laatste Bijbelboek zich aan ons voor? Als een man die met al Gods kinderen deel heeft in de kruisweg van de Heere Jezus (verdrukking), en met hen allemaal op weg is (met geduld) naar het toekomstige feest (het koninkrijk).

     En dat is toch een gelukkig mens!

Waar is Johannes? Op een klein eiland, niet een onbewoond eiland, maar wel onherbergzaam, en zonder vrijheid. Hij was er niet om vakantie te houden, maar hij was verbannen door de Romeinse keizer. Waarom? om Gods Woord, enwel het getuigenis van Jezus Christus. De joden spraken Gods Woord (toen alleen nog het Oude Testament), en ze werden niet verbannen. De Christenen spraken ook Gods Woord (toen ook min of meer alleen nog het Oude Testament), en zij werden wél verbannen. Waarom? Omdat zij getuigden dat Jezus van Nazareth geen verleider was (zoals de machtige joodse lobbies in de Kleinaziatische steden zeiden), maar dat Hij de Zaligmaker der wereld was.

Arme Johannes: verbannen op zijn oude dag!

     Zo zou ik het kunnen zeggen, maar ik vermoed dat Johannes het er niet erg mee eens zou zijn. Want is het niet een eer om te lijden voor Christus? En ... wat een extra eer krijgt deze "uitgerangeerde" man: hij mag adembenemende visioenen zien en boekstaven. Wanneer?

    "Ik was in de geest op de Dag des Heeren."

Johannes legt niet uit welke dag hij precies met deze uitdrukking bedoelt. Er zijn twee mogelijkheden. In het Oude Testament komen we de uitdrukking "Dag des HEEREN" tegen, en daar wordt mee aangeduid de oordeelsdag. Sommigen vatten het dan ook zo op, dat Johannes daar op Patmos in de geest (door het onderwijs van de Heilige Geest) in gedachten op de oordeelsdag was, dat hij dus als het ware de wederkomst van Christus meemaakte. Dit is erg onwaarschijnlijk, omdat de oordeelsdag wel in onze statenvertaling precies dezelfde naam draagt als wat Johannes hier schrijft, maar dat zowel in de Griekse vertaling van het Oude Testament als in de Griekse grondtekst van het Nieuwe Testament deze dag altijd anders wordt aangeduid dan in Openbaring 1 vers 10. Daarom is de algemene opvatting dat Johannes met deze omschrijving de Nieuwtestamentische Sabbathdag bedoelt, de Rustdag der Christenen, die in onze maatschappij gewoonlijk zondag wordt genoemd.

Waarom noemt men deze dag zondag? Dit komt uit de Romeinse, Latijnsprekende wereld. Men noemde die dag: "dies solis" = "dag der zon".

De Christelijke kerk noemde deze dag echter "dies Dominica" = "dag des Heeren", naar aanleiding van deze omschrijving in Openbaring 1 vers 10. In het Grieks staat er voor "des Heeren": kuriakè.

     Waarom noemden de eerste Christenen deze dag zo? Omdat ze op die dag samenkwamen (naar de kerk gingen - "kerk" komt ook van kuriakè, "wat van de Heere is") en het Avondmaal des Heeren hielden (dit werd op precies dezelfde manier aangeduid).

     Waarom noemt Johannes de Nieuwtestamentische Sabbath de Dag des Heeren? Omdat de Christenen toen al niet meer op de zevende dag Sabbath hielden, maar op de eerste dag, de dag van de opstanding van hun Heere, Jezus Christus.

     Daarom vieren wij op de eerste dag van de week rust, en gedenken wij de rust die Jezus Christus heeft aangebracht, waar Paulus het over heeft in Hebreeën 4 vers 9:

"Er blijft dan een rust over voor het volk van God."

Deze rust noemt hij in de Griekse taal: sabbatismos. Wat betekent dat woord? Volgens mijn woordenboek: "vieren van de sabbat; de gezegende rust van moeite en ellende in de komende eeuw verwacht door de ware aanbidders van God en de ware gelovigen." De zondag mag voor ons een feestelijke dag zijn vol vreugde, om ons te verheugen in Christus, Wiens opstanding wij elke zondag mogen gedenken en vieren; waarop de gemeente in alle vrijheid kan samenkomen. Daar wordt Gods goedheid en barmhartigheid ervaren, de dienst aan de naaste betoond, de band met Gods volk beleefd.


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen