Bijbelstudie
Algemene stukken Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 33 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

We worden opgeroepen een nieuw lied voor de Heere te zingen. Wat betekent ‘nieuw’? Een lied dat – volgens de statenvertalers – niet veroudert. Hoe kan een lied steeds nieuw blijven? Doordat wij Gods weldaden opnieuw overdenken in ons hart. Zodat wij ons keer op keer, opnieuw, verwonderen over Zijn grote kracht, Zijn onverdiende genade, Zijn onbegrijpelijke wijsheid, Zijn eindeloze trouw.

Ik schreef ‘we’, maar als je de Psalm vanaf het begin goed leest, zie je dat een speciale groep mensen wordt aangesproken: de rechtvaardigen. Al in Psalm 1 gaat het over twee groepen mensen: goddelozen en rechtvaardigen. Bij één van beide groepen hoor jij, hoor ik. Bij welke?

De bedoeling van de dichter met het schrijven van deze Psalm weten we niet, maar we kunnen uit dit stukje Godsgetuigenis wel veel leren, onder andere hoe voor het besef van de Oudtestamentische vromen schepping, onderhoud en bestuur van heel de wereld in Gods hand lagen; en wat een troost dit verschafte – en verschaft!

In deze Psalm vind je opnieuw (in vers 12) een ‘zaligspreking’, net als in Psalm 1 en 2 – en Psalm 32 twee keer. Nu staat er: is God jóuw God (zoals Hij je elke zondagmorgen in de voorlezing van de wet zegt)? Dan ben je welgelukzalig! Hier wordt bij verondersteld: voor zover jij Hem ook als jouw God aanvaardt. Wat Hem betreft: jij hoort net als alle Israëlieten van toen, bij Zijn uitverkoren gemeente. En wat jou betreft: hoe waardeer jij dit? Hoe is jouw verhouding tot deze God? Lees vers 18, en vers 20-21! Anders gevraagd: is er in je hart de vreze des HEEREN, die kinderlijke eerbied, dat heilige ontzag voor deze grote God?!

Het is een al te dwaas vertrouwen,         
Dat hulp verwacht van paardenkracht.        
Het helpt hen niet die daarop bouwen.        
Nog nooit heeft het hun heil gebracht.        
Maar Gods oog genadig                
Rust op hen gestadig
Die godzalig zijn;                
Die in al hun klachten                
Op Zijn goedheid wachten            
In verdriet en pijn.

Een kernvers is:

Zie, des HEEREN oog
is over degenen die Hem vrezen,
op degenen die op
Zijn goedertierenheid hopen.

Nog een kernvers is:

Onze ziel verwacht de HEERE.
Hij is onze Hulp en ons Schild.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen