Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 55 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

In Psalm 55 heeft David het ontzettend moeilijk, zie vers 5 en 6: “Mijn hart smart in het binnenste van mij, en verschrikkingen des doods zijn op mij gevallen. Vrees en beving komen mij aan, en gruwen overdekt mij.”

Wanneer je zó diep in de ellende steekt, wil je wel, net als de dichter, een vogel zijn: “Och, dat iemand mij vleugels gaf als van een duif! Ik zou heenvliegen, waar ik blijven kon.”

Erg wordt het als vrienden-van-vroeger (zoals Davids vertrouwelijke raadgever Achitofel) je zo ellendig maken. En dat gebeurt ook; en helaas ook in de christelijke gemeente… Er staat immers bij dat zij samen naar Gods huis gingen; wij zouden zeggen: naar de kerk.

Christus Zelf heeft verraad uit Zijn eigen kring van vertrouwelingen moeten (en willen) meemaken. Wat een diep vernederde Borg toch… En tegen de verrader zegt deze liefhebbende Zaligmaker nóg: “Vriend!”

Hier kijken wij Hem in het hart. Onthoud dit je leven lang!

David verwenst zijn tegenstanders, maar wreekt zich niet. Hij zegt: “Mij aangaande, ik zal tot God roepen, en de HEERE zal mij verlossen.”

Wat heerlijk om dit sterke geloof te hebben; om niet te twijfelen aan Gods hulp.

In het laatste vers van deze Psalm leren we dat opstand tegen God en afwijken van Zijn wet ons een vroegtijdige dood zullen opleveren. Daarmee bedoelt David dat je korter zult leven én zeker niet eeuwig zult leven…!

Bij de woorden van vers 23, die ook aan het einde van deze bladzijde staan, en die Petrus aanhaalt, schrijven de statenvertalers: vertrouw alles toe aan uw hemelse Vader, Die u zal geven wat voor u zalig is. Vertrouw dat Hij u zal verlichten en een uitkomst geven, die tot Zijn eer en uw zaligheid strekt.

 “Heere, leert U mij elke dag U zó vertrouwen!”

‘k Zal ’s avonds, ’s morgens, ’s middags klagen
En met mijn stem verlossing vragen.           
Mijn God zal naar mijn smeking horen.                 
Hij heeft m’ in vreê verlost van strijd,                     
Mij van een menigte bevrijd                                    
Die tegen mij had saâmgezworen.

Een kernvers is:

Werp uw zorg op de Heere;
en Hij zal u onderhouden. 
Hij zal in eeuwigheid niet toelaten
dat de rechtvaardige wankelt. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen