Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Spreuken 29:6 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

“In de overtreding van een boze man is een strik,

     maar de rechtvaardige juicht en is blij.”

                                        Spreuken 29 vers 6

Steeds zien we de tegenstelling `boos' en `goed', `godde­loos' en `rechtvaardig'. Wat leert dit ons? Dat er uiteindelijk maar twee soorten mensen zijn. Wij delen mensen in meer dan twee soorten in, maar dat zijn slechts onderverdelingen. De hoofd­verdeling is: iemand hoort bij de goddelozen en slechten, of bij de rechtvaardigen en goeden.

De vraag komt dan ook heel persoonlijk op ons af: waar hoor ik bij?

Nu schrijft koning Salomo over de boze man. En in het bijzon­der schrijft hij over de overtreding van die boze man. En hij zegt van die overtreding, dat daar een strik in is, een val­strik.

Voor wie? Voor hemzelf en voor zijn naasten.

Eerst maar voor de naaste: Wanneer een werelds mens allerlei zonden doet, zit daar een strik in voor anderen die dat zien. Zien zondigen doet zondigen. Hoe dikwijls gebeurt het niet, dat een jongen of meisje tot zondige dingen komt door het slechte voorbeeld van anderen? Slechte vrienden brengen je op het verkeerde pad! Hun slechtheid is een strik om jou te vangen. Voor je het weet, doe je mee, word je beïnvloed.

Maar let op: deze strik is verborgen, net als bij een strik van een stroper. Een stroper zet zijn strikken en klemmen zó, dat het haasje (of welk ander wild ook maar) ze niet opmerkt en er onge­merkt in vastraakt. Dat is met de strik van het verkeerde voorbeeld ook: je raakt er ongemerkt in verstrikt en je zit er ongemerkt in vast. Zo vast, dat je niet meer los kunt komen.

Ik herinner me nog heel goed hoe ik zelf als jongen van onge­veer 12 jaar door een `vriendje' werd geconfronteerd met pornografi­sche lectuur en foto's. Wat heeft het mijn ziel ontzettend bescha­digd! Wat is het jaren lang een strik voor mij geweest! Wat heb ik er ontzettend in vast gezeten!

De overtreding van een slechte jongen, een slecht meisje, is een strik voor jou. Of ben jij een strik voor je vrienden en vriendinnen? Ga jij ze voor in het slechte voorbeeld en lok jij ze mee?

Maar die strik is ook voor de boze man zelf. Wanneer je over­treedt, dat is: wanneer je aan een zekere zonde toegeeft, gaat het van kwaad tot erger. Meestal heel langzaam, heel onge­merkt, maar het gaat wel verder. Je went aan je zonde, je raakt eraan verslaafd, je kunt er niet meer buiten en steeds verder raakt je geweten verhard.

Ik denk aan een voorbeeld dat ik pas hoorde. Een jongen deed mee aan gokken. Eerst natuurlijk maar een paar gulden, één keer. Toen nog 's één keer, een paar gulden meer.

En weet je wat de strik was, waarin die jongen ongemerkt vast raakte? Dat hij soms een paar gulden won ...!

En dat winnen van die paar gulden ─ al had hij er inmiddels al meer verloren dan gewonnen ─ gaf de `kick'. Het greep hem, het boeide hem. Hij maakte geldschulden, hij leende bij de bank, hij raakte tot over zijn oren in de ellende, hij verspeelde zijn werk (ontslag moest vanwege zijn wangedrag wel volgen), hij kon de huur niet meer opbrengen en kwam op straat te staan.

In de overtreding ─ die zogenaamd zo onschuldig was: één keertje maar een paar gulden, voor spèl! ─ was een strik. En hij raakte ongemerkt verstrikt. En hij werd dakloos, werkloos en kwam in het onderwereldcircuit terecht.

En wat denk je: heeft die jongen dit voorzien, toen hij een gokje waagde? Absoluut niet. Toen verklaarde hij iedereen voor gek, die met gokken niet kon ophouden ... Zelfs toen hij al diep in de problemen zat en zich had aangemeld voor therapie om van zijn verslaving af te komen, dacht hij nog: ik kom er heus wel uit! Verstandelijk / rationeel zag hij in, dat hij dwaas deed en dat gokautomaten altijd winst opleveren voor de maker of beheerder. Welke beheerder is anders zo dwaas om een gokautomaat in zijn café of kantine te willen hebben?

Hij zag het in, hij schold zichzelf uit voor een dwaas en verwenste zijn verslaving. ... Maar? ... Hij zat vast in de strik! Hij kon er niet meer uit. En erger nog: hij wilde er op een zeker moment ook niet meer uit. En nu is hij geruïneerd! Alles verspeeld, alleen maar ellende, ondergang. Wat nu geldt van gokverslaving en drugsver­slaving of alcoholverslaving, geldt in zekere zin voor alle zonden.

Ik weet het uit mijn eigen leven. Eén keertje gaf ik toe aan een zekere overtreding en ongemerkt zat ik in de strik. En hoe kon ik er ooit weer uit komen? Ik worstelde en wrong mij in duizend bochten ...

 

Vorige keer eindigde ik de meditatie over het eerste deel van deze tekst over de strik die in elke zonde is verborgen met de volgende woorden: `Ik weet het uit mijn eigen leven. Eén keertje gaf ik toe aan een zekere overtreding en onge­merkt zat ik in de strik. En hoe kon ik er ooit weer uit komen? Ik worstelde en wrong mij in duizend bochten ...'

Ik kon er niet uitkomen en ik heb er mij dan ook niet uit gered. Maar het tweede deel van de tekst `de rechtvaardige juicht en is blij' is toch waar geworden. Hoe dan? Doordat God mij heeft verlost.

Het is Zijn werk alleen. Niemand kan een verslaafde verlossen, dan God. Of je aan gokken, sex of drugs verslaafd bent ─ of aan een andere zonde ─, niemand kan je bevrijden dan God alleen. En wat is het een wonder dat God het niet slechts kan, maar dat Hij ook gewillig is om allen te verlossen die tot Hem vluchten mèt hun zondelast en hun zonden-strikken.

En als dat gebeurt ─ je begrijpt het wel, hè? ─ dan juich je en ben je blij.

O, ik weet nog de vreugde van die Goddelijke bevrijding. Ik herinner me nog het juichen dat in mijn hart mocht leven en de blijdschap die Hij mij schonk! Niets op aarde, hoe heerlijk en blij ook, is hiermee te vergelijken.

 

Is het altijd juichen gebleven? Is er nooit meer iets anders geweest dan blij zijn? Nee, er zijn dagen gekomen ─ en die dagen werden ook weken en zelfs maanden ─ dat er weinig ge­juich meer in mijn hart leefde en dat ik amper meer wist wat die Geestes-blijdschap was. Maar dat was niet Gods schuld!

Dat was eigen schuld! Waar zonde en ongerechtigheid, luiheid, nonchalance worden toegelaten ... en waar de ijver ontbreekt om je stijf vast te houden aan het Woord of om dagelijks te studeren in het Boek van Gods gedachten (de Bijbel) ... daar komt kilheid, donkerte, leegte, twijfel, liefdeloosheid.

Toch staat er: maar de rechtvaardige juicht en is blij. Waarom dan? Omdat God rijke beloften voor de rechtvaardigen in de Bijbel heeft staan en omdat Hij die beloften ook getrouw vervult. Welke belof­ten? `Gij, HEERE, zult de rechtvaar­dige zegenen; Gij zult hem met goedgunstigheid kronen.'

`God is bij het geslacht van de rechtvaardige.'

`De ogen des HEEREN zijn op de rechtvaardigen en Zijn oren tot hun geroep.'

`Vele zijn de tegenspoeden van de rechtvaardige; maar uit die alle redt de HEERE hem.'

`De HEERE ondersteunt de rechtvaardigen.'

`De rechtvaardigen zullen de aarde erfelijk bezitten en in eeuwigheid daarop wonen.'

`Het heil der rechtvaardigen is van de HEERE; hun Sterkte ten tijde van benauwdheid.'

`Werp uw zorg op de HEERE en Hij zal u onderhouden; Hij zal in eeuwigheid niet toelaten, dat de rechtvaardige wan­kelt.'

`Het licht is voor de rechtvaardige gezaaid en vrolijk­heid voor de oprechten van hart.'

`Gewis, de rechtvaardigen zullen Uw Naam loven; de op­rechten zullen voor Uw aangezicht blijven.'

`De HEERE heeft de rechtvaardigen lief.'

Kostelijke beloften! En de Heere HEERE staat met Zijn Wezen en al Zijn Deugden ervoor garant dat niet één van deze beloften onver­vuld zal blijven! Hij heeft al Zijn beloften in Christus JA en AMEN gemaakt en, o, daarom mogen en kunnen en durven de rechtvaar­digen juichen en blij zijn. Ondanks alles! Ondanks dat ze mens zijn, zondaar zijn, steeds weer moeten treuren over hun zonden en het moeten klagen, dat ze door eigen schuld in het donker lopen.

Maar ben jij zo'n rechtvaardige? Want daar gaat het maar om, is 't niet? Heerlijke beloften, maar alleen voor rechtvaardi­gen ... Wie is nu rechtvaardig? Die als een goddeloze onder Gods verdoemend recht leerde buigen, Hem leerde aanbidden in Zijn vonnis en door genade de toevlucht begeert en leert nemen (zie volgende bladzij­de) tot het Lam, Dé RECHTVAARDIGE, Jezus Christus. Schuil je bij Hem? Dan noemt / rekent God je recht­vaardig, al ben je het in jezelf nooit. Dan gelden al deze beloften voor jou. Dan mag je juichen en blij zijn, al de dagen van je leven!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen