Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 29:6 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

“In de overtreding van een boze man is een strik,

     maar de rechtvaardige juicht en is blij.”

                                        Spreuken 29 vers 6

Steeds zien we de tegenstelling `boos' en `goed', `godde­loos' en `rechtvaardig'. Wat leert dit ons? Dat er uiteindelijk maar twee soorten mensen zijn. Wij delen mensen in meer dan twee soorten in, maar dat zijn slechts onderverdelingen. De hoofd­verdeling is: iemand hoort bij de goddelozen en slechten, of bij de rechtvaardigen en goeden.

De vraag komt dan ook heel persoonlijk op ons af: waar hoor ik bij?

Nu schrijft koning Salomo over de boze man. En in het bijzon­der schrijft hij over de overtreding van die boze man. En hij zegt van die overtreding, dat daar een strik in is, een val­strik.

Voor wie? Voor hemzelf en voor zijn naasten.

Eerst maar voor de naaste: Wanneer een werelds mens allerlei zonden doet, zit daar een strik in voor anderen die dat zien. Zien zondigen doet zondigen. Hoe dikwijls gebeurt het niet, dat een jongen of meisje tot zondige dingen komt door het slechte voorbeeld van anderen? Slechte vrienden brengen je op het verkeerde pad! Hun slechtheid is een strik om jou te vangen. Voor je het weet, doe je mee, word je beïnvloed.

Maar let op: deze strik is verborgen, net als bij een strik van een stroper. Een stroper zet zijn strikken en klemmen zó, dat het haasje (of welk ander wild ook maar) ze niet opmerkt en er onge­merkt in vastraakt. Dat is met de strik van het verkeerde voorbeeld ook: je raakt er ongemerkt in verstrikt en je zit er ongemerkt in vast. Zo vast, dat je niet meer los kunt komen.

Ik herinner me nog heel goed hoe ik zelf als jongen van onge­veer 12 jaar door een `vriendje' werd geconfronteerd met pornografi­sche lectuur en foto's. Wat heeft het mijn ziel ontzettend bescha­digd! Wat is het jaren lang een strik voor mij geweest! Wat heb ik er ontzettend in vast gezeten!

De overtreding van een slechte jongen, een slecht meisje, is een strik voor jou. Of ben jij een strik voor je vrienden en vriendinnen? Ga jij ze voor in het slechte voorbeeld en lok jij ze mee?

Maar die strik is ook voor de boze man zelf. Wanneer je over­treedt, dat is: wanneer je aan een zekere zonde toegeeft, gaat het van kwaad tot erger. Meestal heel langzaam, heel onge­merkt, maar het gaat wel verder. Je went aan je zonde, je raakt eraan verslaafd, je kunt er niet meer buiten en steeds verder raakt je geweten verhard.

Ik denk aan een voorbeeld dat ik pas hoorde. Een jongen deed mee aan gokken. Eerst natuurlijk maar een paar gulden, één keer. Toen nog 's één keer, een paar gulden meer.

En weet je wat de strik was, waarin die jongen ongemerkt vast raakte? Dat hij soms een paar gulden won ...!

En dat winnen van die paar gulden ─ al had hij er inmiddels al meer verloren dan gewonnen ─ gaf de `kick'. Het greep hem, het boeide hem. Hij maakte geldschulden, hij leende bij de bank, hij raakte tot over zijn oren in de ellende, hij verspeelde zijn werk (ontslag moest vanwege zijn wangedrag wel volgen), hij kon de huur niet meer opbrengen en kwam op straat te staan.

In de overtreding ─ die zogenaamd zo onschuldig was: één keertje maar een paar gulden, voor spèl! ─ was een strik. En hij raakte ongemerkt verstrikt. En hij werd dakloos, werkloos en kwam in het onderwereldcircuit terecht.

En wat denk je: heeft die jongen dit voorzien, toen hij een gokje waagde? Absoluut niet. Toen verklaarde hij iedereen voor gek, die met gokken niet kon ophouden ... Zelfs toen hij al diep in de problemen zat en zich had aangemeld voor therapie om van zijn verslaving af te komen, dacht hij nog: ik kom er heus wel uit! Verstandelijk / rationeel zag hij in, dat hij dwaas deed en dat gokautomaten altijd winst opleveren voor de maker of beheerder. Welke beheerder is anders zo dwaas om een gokautomaat in zijn café of kantine te willen hebben?

Hij zag het in, hij schold zichzelf uit voor een dwaas en verwenste zijn verslaving. ... Maar? ... Hij zat vast in de strik! Hij kon er niet meer uit. En erger nog: hij wilde er op een zeker moment ook niet meer uit. En nu is hij geruïneerd! Alles verspeeld, alleen maar ellende, ondergang. Wat nu geldt van gokverslaving en drugsver­slaving of alcoholverslaving, geldt in zekere zin voor alle zonden.

Ik weet het uit mijn eigen leven. Eén keertje gaf ik toe aan een zekere overtreding en ongemerkt zat ik in de strik. En hoe kon ik er ooit weer uit komen? Ik worstelde en wrong mij in duizend bochten ...

 

Vorige keer eindigde ik de meditatie over het eerste deel van deze tekst over de strik die in elke zonde is verborgen met de volgende woorden: `Ik weet het uit mijn eigen leven. Eén keertje gaf ik toe aan een zekere overtreding en onge­merkt zat ik in de strik. En hoe kon ik er ooit weer uit komen? Ik worstelde en wrong mij in duizend bochten ...'

Ik kon er niet uitkomen en ik heb er mij dan ook niet uit gered. Maar het tweede deel van de tekst `de rechtvaardige juicht en is blij' is toch waar geworden. Hoe dan? Doordat God mij heeft verlost.

Het is Zijn werk alleen. Niemand kan een verslaafde verlossen, dan God. Of je aan gokken, sex of drugs verslaafd bent ─ of aan een andere zonde ─, niemand kan je bevrijden dan God alleen. En wat is het een wonder dat God het niet slechts kan, maar dat Hij ook gewillig is om allen te verlossen die tot Hem vluchten mèt hun zondelast en hun zonden-strikken.

En als dat gebeurt ─ je begrijpt het wel, hè? ─ dan juich je en ben je blij.

O, ik weet nog de vreugde van die Goddelijke bevrijding. Ik herinner me nog het juichen dat in mijn hart mocht leven en de blijdschap die Hij mij schonk! Niets op aarde, hoe heerlijk en blij ook, is hiermee te vergelijken.

 

Is het altijd juichen gebleven? Is er nooit meer iets anders geweest dan blij zijn? Nee, er zijn dagen gekomen ─ en die dagen werden ook weken en zelfs maanden ─ dat er weinig ge­juich meer in mijn hart leefde en dat ik amper meer wist wat die Geestes-blijdschap was. Maar dat was niet Gods schuld!

Dat was eigen schuld! Waar zonde en ongerechtigheid, luiheid, nonchalance worden toegelaten ... en waar de ijver ontbreekt om je stijf vast te houden aan het Woord of om dagelijks te studeren in het Boek van Gods gedachten (de Bijbel) ... daar komt kilheid, donkerte, leegte, twijfel, liefdeloosheid.

Toch staat er: maar de rechtvaardige juicht en is blij. Waarom dan? Omdat God rijke beloften voor de rechtvaardigen in de Bijbel heeft staan en omdat Hij die beloften ook getrouw vervult. Welke belof­ten? `Gij, HEERE, zult de rechtvaar­dige zegenen; Gij zult hem met goedgunstigheid kronen.'

`God is bij het geslacht van de rechtvaardige.'

`De ogen des HEEREN zijn op de rechtvaardigen en Zijn oren tot hun geroep.'

`Vele zijn de tegenspoeden van de rechtvaardige; maar uit die alle redt de HEERE hem.'

`De HEERE ondersteunt de rechtvaardigen.'

`De rechtvaardigen zullen de aarde erfelijk bezitten en in eeuwigheid daarop wonen.'

`Het heil der rechtvaardigen is van de HEERE; hun Sterkte ten tijde van benauwdheid.'

`Werp uw zorg op de HEERE en Hij zal u onderhouden; Hij zal in eeuwigheid niet toelaten, dat de rechtvaardige wan­kelt.'

`Het licht is voor de rechtvaardige gezaaid en vrolijk­heid voor de oprechten van hart.'

`Gewis, de rechtvaardigen zullen Uw Naam loven; de op­rechten zullen voor Uw aangezicht blijven.'

`De HEERE heeft de rechtvaardigen lief.'

Kostelijke beloften! En de Heere HEERE staat met Zijn Wezen en al Zijn Deugden ervoor garant dat niet één van deze beloften onver­vuld zal blijven! Hij heeft al Zijn beloften in Christus JA en AMEN gemaakt en, o, daarom mogen en kunnen en durven de rechtvaar­digen juichen en blij zijn. Ondanks alles! Ondanks dat ze mens zijn, zondaar zijn, steeds weer moeten treuren over hun zonden en het moeten klagen, dat ze door eigen schuld in het donker lopen.

Maar ben jij zo'n rechtvaardige? Want daar gaat het maar om, is 't niet? Heerlijke beloften, maar alleen voor rechtvaardi­gen ... Wie is nu rechtvaardig? Die als een goddeloze onder Gods verdoemend recht leerde buigen, Hem leerde aanbidden in Zijn vonnis en door genade de toevlucht begeert en leert nemen (zie volgende bladzij­de) tot het Lam, Dé RECHTVAARDIGE, Jezus Christus. Schuil je bij Hem? Dan noemt / rekent God je recht­vaardig, al ben je het in jezelf nooit. Dan gelden al deze beloften voor jou. Dan mag je juichen en blij zijn, al de dagen van je leven!


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen