Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 8:17 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

'Ik heb lief die Mij liefhebben;

en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.”

                                        Spreuken 8 vers 17

Christus Zelf spreekt de woorden van de tekst uit: “Ik heb lief, die Mij liefhebben en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.” Zoals je wel weet, staan de laatste woorden van dit vers op de omslag van elk nummer van `De Catechisant'. Wat betekent deze uitspraak? Dat wij Christus moeten liefhebben. En dat wij Hem vroeg moeten zoeken.

Om met dat laatste te beginnen: het woord `vroeg' betekent niet alleen `vroeg op de morgen', maar ook `vroeg in het leven'. Dus als je nog jong bent. Hem vroeg zoeken houdt in: Hem zoeken als je nog jong bent. Jullie zijn in de beste tijd. Een betere komt er niet.

Als je Christus niet jong/vroeg zoekt, zul je naar alle waar­schijnlijk­heid later op de levensdag, als je ouder geworden bent, Hem ook niet zoeken. Zoveel mensen die nu in de hel zijn, hebben in hun jeugd op aarde gedacht: `later!' Maar dat bleef zo. Steeds zeiden ze: `later!' En dat bleef steeds zo. Ze zeiden niet: `nooit!', maar ze zeiden: `straks!, later!' En dat bleef zo, totdat het niet meer kon. Toen werd `later!' `te laat!' Wil je dat? Moet er straks op je graf­steen staan: `deze man stelde steeds uit tot later'? `Deze jongen meende nog genoeg tijd te heb­ben...'?

Het woord `vroeg' betekent ook `ijverig', `met ingespannen krach­ten'. En dat is zeker op zijn plaats, wanneer het gaat over het zoeken van Jezus Christus, de ware Wijsheid. Je moet maar vooral niet denken, dat dit ook wel kan op je gemak, lui. De Heere Jezus laat Zich niet vinden door hen die Hem niet met alle krachten zoeken. Zoals in het natuurlijke leven geen wijsheid zonder moeite wordt verkregen, zo wordt ook deze Opperste Wijsheid, Jezus Christus, niet zonder moeite verkre­gen.

Vind je dit terecht? Keur je het goed, wanneer God zegt: `Als jij niet ál je kracht en inzet ervoor over hebt, geef Ik jou Mijn Zoon niet!'? Of vind je dat zalig worden gemakkelijk moet?

Je mag al je onverschilligheid en luiheid eerlijk aan de Heere belij­den en Hem smeken om Hem ijverig, ernstig, vurig, vroeg te mogen leren zoeken.

Als jij Hem begeert te vinden, zul je Hem ook vinden, zoals Hij Zelf zegt. En je kunt God nooit van leugen betichten. Hij houdt getrouw Zijn Woord. Zul je het Hem eerlijk vertellen? Zeg maar: `Heere, ik weet niet of ik wel eerlijk ben, maar zou ik toch Uw Zoon mogen leren kennen? Zou ik Hem toch mogen vinden? Wilt U mij dat dan geven? Want vanuit mijzelf wordt het helemaal niets!'

En dan staat erbij, dat Christus die mensen liefheeft, die Hem liefhebben. Eerst maar deze vraag: heb jij Jezus Christus lief? Veel mensen beelden zich in, dat ze Hem liefhebben. Helaas is dat een vreselijke vergissing. Want als Gods Geest ons aan onszelf ont­dekt, leren we zien, dat wij Hem haten. Echt niemand uitgezon­derd!

En nu de tweede vraag: ben je het ermee eens, dat Jezus Chris­tus alleen zulke jongens en meisjes liefheeft, die Hem lief­hebben?

Stop nu 's even met verder lezen en geef eens eerbiedig ant­woord aan de Heere: als je leerde dat je een hater van God en van Zijn Zoon bent, aanbid je Hem dan nu ook, nu Hij jou nooit zal liefheb­ben, maar eeuwigdurend zal haten?

Wie deze vraag eerlijk met `ja' mag beantwoorden, vertel ik een geheim: de Heere Jezus heeft voor hen gebeden, die Hem haat­ten, namelijk Zijn kruisigers... Hij bewees Zijn liefde aan Zijn vijanden, want Hij stierf uit liefde, toen wij nog vijanden waren, schrijft Paulus in Romeinen 5. Verder: Zijn liefde strekt zich uit tot het verlorene, zoals Hij in Lucas 19 zegt tegen Zacheüs. Heb jij geen liefde? Johan­nes schrijft in zijn eerste zendbrief: de liefde is uit God. Ik zou zeggen: wat verhindert jou nog om je bij Hem te vervoegen en te sme­ken: `Geef ook míj liefde, Heere!'

Dan ga je steeds beter verstaan: wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Het komt nooit van ons af. Het begint altijd eerst in het hart van God. Daarom, houd maar vol met zoeken, al draag je een God-hatend hart in je lijf. Houd ook maar vol met smeken om Zijn Goddelijke liefde, al moet je in één adem erbij belijden, dat je zo vaak heel niet eerlijk, heel niet ernstig naar Hem zoekt!

Het zoeken en het liefhebben zijn gaven van God!

Bijbel met uitleg

Er is ook een Bijbel met uitleg beschikbaar. Hierin worden allerlei toelichtingen op de Bijbel gegeven. Je kunt de Bijbel met uitleg bestellen of er meer over lezen op de pagina 'Bijbel met uitleg' op deze site.


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen