Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 133 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Een bekende Psalm die over een prachtig onderwerp gaat: liefde en vrede, eensgezindheid en zegen.

Nee, niet om te misbruiken en alle verschillen onder het vloerkleed te vegen, maar om

  • op het fundament van Gods waarheid
  • en met erkenning van ieders mening
  • en dus van allerlei verschillen over weet ik welke onderwerpen

een hartelijke en broederlijke liefde te bevorderen

De dichter gebruikt – echte oosterling als hij is – een beeld, zelfs twee beelden. Eerst die van de zalf die op het hoofd van de hogepriester wordt gegoten en daar niet blijft, maar drupt op zijn baard en op zijn kleed; en als tweede de dauw die elke nacht op de bergen van Israël viel en nog steeds valt.

Hoeveel liefde heb jij voor het fundament waarop eenheid kan worden gebouwd, die waarheid van God?

Hoeveel waarde hecht jij aan die eenheid die op dit fundament zich moet vormen?

Paulus hecht hier veel waarde aan:

  • … om eendrachtig, met één mond, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus te verheerlijken (Romeinen 15 vers 6).
  • … ik roep u op te wandelen [te leven] in overeenstemming met de roeping waarmee u geroepen bent: met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid [geduld], elkaar verdragend in liefde. Span u in de eenheid van de Geest te behouden door de band van vrede. Eén lichaam is het, en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping; één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen (Efeziërs 4 vers 1-6).

De liefde is uit God. Bij Hem kun je ’t krijgen, o liefdeloze lezer en schrijver! Jezelf wegcijferen om (Psalm 133) de belangen van Gods Koninkrijk te bevorderen en om je naaste tot deze Koning en Hogepriester te leiden. Je zult er zelf altijd alleen maar beter van worden.

Waar liefde geurt als zalf, van God verkregen,
Gebiedt Hij Zelf Zijn gunst en geeft Hij zegen
En leven tot in eeuwigheid.

Een kernvers is:

Zie, hoe goed en hoe liefelijk is het,
dat broeders ook samenwonen!

 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen