Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 45 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Psalm 45 functioneert als een sleutel om het boek Hooglied te openen. Je weet wel, denk ik, dat het boek Hooglied een liefdeslied is. Maar over wie het gaat, staat er niet bij. Gaat het over mensen die veel van elkaar houden, of gaat het over de liefde van God tot Zijn volk – en over de liefde van Jezus tot Zijn gemeente?
Psalm 45 is een bruiloftslied, waarin de huwelijksvoltrekking tussen een koning en zijn bruid wordt bezongen. Maar lees je Hebreeën 1, dan zie je dat Psalm 45 niet over een aardse koning gaat, maar over Jezus Christus. Het gaat over Zijn huwelijk. Wie is dan de bruid? De gelovige gemeente van het Oude en het Nieuwe Testament.
Paulus haalt woorden uit deze Psalm aan om duidelijk te maken Wie Jezus Christus nu eigenlijk is. En dan blijkt dat Hij in vers 8 God wordt genoemd: “U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft Uw God U, o God, gezalfd met vreugdeolie boven Uw medegenoten.”

Over die zalving: hiermee wordt de Heilige Geest bedoeld, Die Jezus ont-ving om onze Verlosser te kunnen zijn. Deze zalving ontving niet alleen Hij, want we lezen dat ook Zijn medegenoten (metgezellen) er in delen. Van het Griekse woord voor ‘zalf’ komt de naam christen: wij zijn gezalfde mensen. Dat is: we ontvingen de Heilige Geest om Zijn Naam te belijden, ons lichaam en onze ziel aan Hem en Zijn dienst te wijden en om tegen de zonde, de wereld en de duivel te strijden.
In vers 12 vinden we nog een oproep die we wel dagelijks mogen overdenken en in praktijk brengen: “Omdat Hij uw Heere is, buig u daarom voor Hem neer.”
Jezus kocht zondeslaven vrij en maakte ze tot Zijn leerlingen en volgelingen om Hem alleen toe te behoren en voor Hem alleen te leven!
Nog één ding:
Hoor ook jij bij de Bruidskerk van deze genadige Koning?

Mijn hart bedenkt een treffelijke rede.
Ik roem, al dichtend, ’s Konings heerlijkheden.    
Mijn tong spreekt vloeiend, als Gods Geest haar drijft.
Z’ is als de pen van één die vaardig schrijft.
U bent veel schoner dan de mensenkind’ren.
Geen macht ter wereld kan Uw roem vermind’ren.
U mond is vol genade, die U geeft,
Waarom God eeuwig U gezegend heeft.    

Een kernvers is:

Rijd voorspoedig
in Uw heerlijkheid,
op het woord
van de waarheid
en rechtvaardige
zachtmoedigheid

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen