Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Wat de bijbel zegt over de jeugd (1)

Auteur: ds. W. Pieters

De jeugd is een heel mooie tijd. Ook de Bijbel houdt dit ons voor. Lees maar Prediker 11 vers 9. Daar schrijft Salomo: "Verblijd u, o jongeling, in uw jeugd, en laat uw hart zich vermaken in de dagen van uw jongelingschap, en wandel in de wegen van uw hart en in de aanschouwingen van uw ogen." De jeugd is tijd van de blijdschap. Vaak is het de tijd van onbezorgd zijn. En Salomo heeft daar begrip voor en zegt: schep vreugde in 't leven! Het klinkt alsof hij zegt 'Carpe diem': pluk de dag. Toch is het niet zonder meer. Hij heeft namelijk in het vers dat ik hierboven aanhaal, nóg wat geschreven. Het vers is nog niet af. Er volgt: "... maar weet dat God om al deze dingen u zal doen komen voor het gericht."

En dan volgt er een wijze raad in het 10de vers: "Zo doe dan de toornigheid wijken van uw hart, en doe het kwade weg van uw vlees, want de jeugd en de jonkheid is ijdelheid." En in het volgende vers schrijft hij wat je het beste kunt doen in je jonge jaren: "En gedenk aan uw Schepper in de dagen van uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen, en de jaren naderen, waarvan gij zeggen zult: ik heb geen lust erin."

De jeugd is de beste tijd om God te vrezen. Vraag het maar aan Obadja, de hofmeester van koning Achab. Hij zegt tegen Elia: "ik, uw knecht, nu vrees de HEERE van mijn jonkheid af."

De jeugd is de tijd, waarin je het meest ontvankelijk bent voor de dingen die op je af komen. Of dat nu mooi of lelijk is, verdrietig of blij. In je jonge jaren ben je nog niet afgestompt. Je bent nog niet gewend aan de dingen om je heen. Je ontvangt dan ook in je jonge jaren de meeste indrukken. Dat weet de duivel ook. Hij weet dat jij in je jonge jaren het meest open staat voor de dingen van de Bijbel, van God. En daarom zal hij speciaal de jeugdjaren proberen in beslag te nemen. Want de duivel weet: als ik de jeugdjaren heb, is het waarschijnlijk dat ik heel het leven heb. Als iemand mij dient in zijn jeugd, is het waarschijnlijk dat hij mij dient tot aan zijn dood. De jeugd is voor het rijk van de duivel de gevaarlijkste tijd. Want dan heeft hij de meeste kans om zijn prooi kwijt te raken. Is iemand door zijn jonge jaren heen en nog steeds in satans dienst, dan hoeft hij niet zo heel bang meer te zijn om deze prooi te verliezen. Dan ben je immers aan de dingen van God al zo gewend, dat de ernstigste preken je onberoerd laten; en dat het innigste Evangelie je koud laat. De Bijbel zegt over de jeugd nog meer. Lees maar in Genesis 8 vers 21, waar de HEERE zegt: "... het gedichtsel van `s mensen hart is boos van zijn jeugd aan." Dit betekent dat wij een heel gevaarlijke start maken. We beginnen niet met een positief saldo, maar negatief. We beginnen in deze grote wereld niet rond te kijken met een goede neiging, maar met een slechte; niet met een houding die iets goeds belooft, maar met een houding die alleen onheil voorspelt. Dit is dan ook één van de redenen dat de Doop voor een kind niet zinloos is. De afwassing van de zonde heb je nodig, al ben je nog maar een kind. Je jeugdjaren zijn niet blanco. Maar je komt besmet ter wereld. En er is geen oplossing. Net als een kind dat in de moederschoot met AIDS besmet raakte. Daar is geen oplossing voor ... Zo is het best heel negatief, wat God over jou en mij laat opschrijven in Genesis  8. Daarom is het heel hard nodig dat jij leert doen, wat David deed, zie Psalm 71 vers 5: "Gij zijt mijn Verwachting, Heere, HEERE; mijn Vertrouwen van mijn jeugd aan." Kijk, dan blijft de feitelijke toestand wel waar, zoals Genesis 8 die beschrijft. Maar dan is er TOCH een oplossing voor. Nee, niet vanuit ons, maar vanuit de Heere. Bij Hem te schuilen. Matthew Henry schrijft daarover: 'De gedachte aan de genaderijke zorg, die Gods voorzienigheid over ons gehad heeft bij onze geboorte en gedurende onze jeugd, moet ons aansporen tot vroege godsvrucht en een gestadige toewijding aan Zijn eer. Hij, die onze Hulp is geweest van onze geboorte aan, moet van onze jeugd aan onze Hoop wezen. Als wij zoveel genade van God ontvangen hebben, voordat wij in staat waren Hem dienst te bewijzen, dan moeten wij geen tijd daartoe laten verloren gaan als wij er wel toe in staat zijn.' Wat ben je gelukkig als je de Heere niet langer hoeft te wantrouwen! Als je vanaf je jonge jaren de Heere Jezus liefhebt. Dit is het beste deel. Een heel ander iets is wat Jeremia schrijft over de jeugd in Klaagliederen 3 vers 27: "Het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt." Dat betekent: als je jong al leert een juk te dragen, is het niet zo zwaar of zo moeilijk wanneer je ouder bent, of bejaard. De jeugd is de tijd van de lasten. Draag ze in je jonge jaren. Dan heb je het later gemakkelijker. Er zit nog een ander doel aan, volgens onze statenvertalers: '... opdat zijn boze en verdorven natuur getoomd en getemd wordt.' Werp het juk van God niet af, maar buig eronder. Het kan heel, heel nuttig zijn. Je zult er later alleen maar gemak van hebben.


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen