Bijbelstudie
Algemene stukken Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 102 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Ik vermoed dat je deze Psalm niet zo goed kent. De dichter is heel moedeloos (vers 1-12). Maar toch, in vers 13 gloort er hoop en moed: “Maar Gij, HEERE, blijft in eeuwigheid, en Uw gedachtenis van geslacht tot geslacht.”

Dus: hoe het ook met jou zal gaan, als het met God en Koninkrijk maar goed gaat, is het altijd goed… Mee eens?

Verder is er nog een blij bericht (vanaf vers 14): “Gij zult opstaan, Gij zult U ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen.”

God komt in beweging, Hij begint aan herstelwerkzaamheden. Wij hebben alles geruïneerd. Wij hebben van alles een puinhoop gemaakt. Wij zijn schuldig.

God geve jou en mij dit ook te beseffen, te bewenen…

O, de dichter raakt helemaal vol vuur (van de Heilige Geest) en jubelt het uit, hoe goed God is: “Hij zal uit de hoogte van Zijn heiligdom neerzien; de HEERE zal uit de hemel op de aarde schouwen, om het zuchten der gevangenen te horen, om los te maken de kinderen des doods.” Wat betekent dit allemaal? Als jij zó diep in ellende en hopeloosheid bent weggezonken, dat je alleen nog maar kunt omkomen, voor eeuwig…; dat de Heere je dan nóg weet te redden.

Lees je weer verder, dan zie je dat de dichter zelf er nog geen deel aan heeft (vers 24-25). Maar hij weet: “Gij zijt Dezelfde.” O, hij heeft zo’n groot vertrouwen in God!! En dát is het, waar het op aan komt. Niet dat je God begrijpt; ook niet dat Hij naar jou luistert. Maar dat Hij alles goed doet. Goed, alleen maar goed!

Over Wie gaat het in vers 26-28, denk je? Lees Hebreeën 1 vers 10-12.

Ten slotte: het laatste vers nodigt jou uit om smekeling te zijn aan Gods troon om ook te delen in die rijke Goddelijke gunst: De kinderen van Uw knechten zullen wonen, en hun zaad zal voor Uw aangezicht bevestigd worden.

Alle schoonheid van de aarde,                                
’t Mooiste, ’t duurste, groot van waarde,                    
’t Zal verand’ren door de tijd                                    
Als de kleding die verslijt.                                     
Maar U, HEERE God geprezen,                           
Blijft Dezelfde in Uw Wezen.                               
Niemand kan U evenaren.                                        
Eeuwig zijn Uw levensjaren.

Een kernvers is:

Gij zult opstaan.
Gij zult U ontfermen over Sion,
want de tijd
om haar genadig te zijn,
want de bestemde tijd
is gekomen, 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen