Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 1:17 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

''Die blijdschap liefheeft,

     die zal gebrek lijden;

          die wijn en olie liefheeft,

                    zal niet rijk worden.”

                                        Spreuken 1 vers 17

“Mag dat dan óók al niet?”, zo hoor je vaak vragen. Dat hoort een Moeder of een Vader best wel heel wat keren, wanneer iets verboden wordt.

Ik denk dat de spreuk van dit keer dezelfde vraag uitlokt: `Mag dat dan óók al niet?' `En waarom mag dat dan niet?' Blijdschap liefheb­ben..., wat is daar nu op tegen? Moet je soms van droefheid, naar­geestigheid, ellende houden?

     Nee, dat hoeft niet. Je mag best houden van blijdschap. Toch zegt Salomo dat het verkeerd is. En zijn eigen leven is er een duidelijk bewijs van. Hij hield veel te veel van blijd­schap, vrolijkheid, amuse­ment. En dat bracht hem in de ellen­de. Hij ging gebrek lijden. Nee, zijn geld hield hij wel, rijk bleef hij wel, honger leed hij niet... Maar zijn ziel begon gebrek te lijden. Hij had zoveel tijd nodig voor de blijde en leuke dingen van het leven, dat hij aan bidden, lezen en overdenken van Gods Woord bijna niet meer toekwam. `Nou, dat moet dan morgen maar wat meer...', zo heeft hij in het begin ook gedacht. Maar ja, `morgen' is natuurlijk een uitvinding van de duivel!

     En langzamerhand verslapte het gebedsleven, ongemerkt had hij God minder en minder nodig. De liefde werd koel, kil. De nabijheid van God werd niet meer begeerd, niet meer gezocht en zelfs niet meer op prijs gesteld.

                   Herken je dit een beetje?

Salomo waarschuwt ervoor en zal vast wel niet gedacht hebben, dat hij zelf nog voor de bijl zou gaan, juist op dit punt.

     Wie geen maat weet te houden, wie niet op tijd `nee' kan zeggen tegen genot. Wie uiteindelijk werkt voor geld en leeft voor plezier, die zal het na verloop van tijd zeker merken, dat het er van binnen niet beter op is geworden. Het leven is geen feest, maar ernst. En als jij de ernst aan de kant schuift, vraag je erom, dat je gebrek zult overhouden.

     Een eeuwig gebrek aan echte blijdschap...

          Denk je er eerlijk over na?

               Is dat jouw wens?

Nee, de bedoeling is echt niet, dat je een somber leven leidt, maar dat je nuchter overweegt, wat nu het belangrijkste is. Als Mozes van blijdschap had gehouden, had hij gekozen voor zijn pracht-positie aan het hof van Farao. Dan had hij voor een tijd de genie­ting/blijdschap der zonde gehad... En daarna?

     Maar Mozes zag verder en overwoog, dat al de schatten van Egypte uiteindelijk leeg lieten en zijn ziel niet konden vervullen en daarom veracht hij al die dingen, waar de wereld (ook onder de lezers van De Catechisant...) van zegt `Dàt lijkt me nou mooi': kroonprins, rijk, onbezorgd; die Mozes heeft zijn schaapjes op het droge en hij heeft een onbezorgde toekomst.

     Maar wat doet die man: daar kiest hij voor het onderdruk­te slavenvolk der Joden, de smaadheid van Christus...

                     Kun jij dat begrijpen?

Wie wijn en olie, luxe-artikelen van die tijd, liefheeft, zegt Salomo verder, zal niet rijk worden. Hij bedoelt: overdaad schaadt, teveel ervan is nooit goed. Doe gewoon, leef sober en geniet van het dagelijkse en eenvoudige leven; wees tevreden met wat je hebt. Een arbeider in een eenvoudig ingerichte woning is immers net zo gelukkig als een directeur in al zijn overdaad!

     Waar gaat je hart naar uit? Gooi jij je geld over de balk? Moet jij ook hebben, wat die ander heeft? Of blijft er ook wel eens iets over voor de zending?

Paulus is in het Nieuwe Testament een levende illustratie van deze tekst. Hij neemt met heel weinig genoegen en is tevreden met wat hij heeft. Krijgt hij eens veel, dan verkwist hij het niet, maar be­steedt het goed; lijdt hij op andere tijden gebrek, dan moppert hij niet, maar draagt het geduldig en blijmoedig. Zo is de apostel een volgeling van de Rabbi uit Nazareth, Die zei:

                    “De vossen hebben holen

                en de vogelen des hemels nesten,

              maar de Zoon des mensen heeft niets,

             waarop Hij het hoofd neer kan leggen.”

Ben jij ook een christen? Een volgeling van deze Rabbi? Ver­acht jij al de schatten van deze wereld? kun je eerlijk af­stand doen van alles wat je hebt? Ben je tevreden met hetgeen God je geeft en hoef je niet per sé altijd maar meer te heb­ben?

     Het is je van harte toe te wensen, dat je een andere Blijd­schap liefhebt, waardoor je geen gebrek zult lijden...! Dat je de geestelijke en Goddelijke Blijdschap mag ervaren...!


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen