Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Spreuken 1:17 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

''Die blijdschap liefheeft,

     die zal gebrek lijden;

          die wijn en olie liefheeft,

                    zal niet rijk worden.”

                                        Spreuken 1 vers 17

“Mag dat dan óók al niet?”, zo hoor je vaak vragen. Dat hoort een Moeder of een Vader best wel heel wat keren, wanneer iets verboden wordt.

Ik denk dat de spreuk van dit keer dezelfde vraag uitlokt: `Mag dat dan óók al niet?' `En waarom mag dat dan niet?' Blijdschap liefheb­ben..., wat is daar nu op tegen? Moet je soms van droefheid, naar­geestigheid, ellende houden?

     Nee, dat hoeft niet. Je mag best houden van blijdschap. Toch zegt Salomo dat het verkeerd is. En zijn eigen leven is er een duidelijk bewijs van. Hij hield veel te veel van blijd­schap, vrolijkheid, amuse­ment. En dat bracht hem in de ellen­de. Hij ging gebrek lijden. Nee, zijn geld hield hij wel, rijk bleef hij wel, honger leed hij niet... Maar zijn ziel begon gebrek te lijden. Hij had zoveel tijd nodig voor de blijde en leuke dingen van het leven, dat hij aan bidden, lezen en overdenken van Gods Woord bijna niet meer toekwam. `Nou, dat moet dan morgen maar wat meer...', zo heeft hij in het begin ook gedacht. Maar ja, `morgen' is natuurlijk een uitvinding van de duivel!

     En langzamerhand verslapte het gebedsleven, ongemerkt had hij God minder en minder nodig. De liefde werd koel, kil. De nabijheid van God werd niet meer begeerd, niet meer gezocht en zelfs niet meer op prijs gesteld.

                   Herken je dit een beetje?

Salomo waarschuwt ervoor en zal vast wel niet gedacht hebben, dat hij zelf nog voor de bijl zou gaan, juist op dit punt.

     Wie geen maat weet te houden, wie niet op tijd `nee' kan zeggen tegen genot. Wie uiteindelijk werkt voor geld en leeft voor plezier, die zal het na verloop van tijd zeker merken, dat het er van binnen niet beter op is geworden. Het leven is geen feest, maar ernst. En als jij de ernst aan de kant schuift, vraag je erom, dat je gebrek zult overhouden.

     Een eeuwig gebrek aan echte blijdschap...

          Denk je er eerlijk over na?

               Is dat jouw wens?

Nee, de bedoeling is echt niet, dat je een somber leven leidt, maar dat je nuchter overweegt, wat nu het belangrijkste is. Als Mozes van blijdschap had gehouden, had hij gekozen voor zijn pracht-positie aan het hof van Farao. Dan had hij voor een tijd de genie­ting/blijdschap der zonde gehad... En daarna?

     Maar Mozes zag verder en overwoog, dat al de schatten van Egypte uiteindelijk leeg lieten en zijn ziel niet konden vervullen en daarom veracht hij al die dingen, waar de wereld (ook onder de lezers van De Catechisant...) van zegt `Dàt lijkt me nou mooi': kroonprins, rijk, onbezorgd; die Mozes heeft zijn schaapjes op het droge en hij heeft een onbezorgde toekomst.

     Maar wat doet die man: daar kiest hij voor het onderdruk­te slavenvolk der Joden, de smaadheid van Christus...

                     Kun jij dat begrijpen?

Wie wijn en olie, luxe-artikelen van die tijd, liefheeft, zegt Salomo verder, zal niet rijk worden. Hij bedoelt: overdaad schaadt, teveel ervan is nooit goed. Doe gewoon, leef sober en geniet van het dagelijkse en eenvoudige leven; wees tevreden met wat je hebt. Een arbeider in een eenvoudig ingerichte woning is immers net zo gelukkig als een directeur in al zijn overdaad!

     Waar gaat je hart naar uit? Gooi jij je geld over de balk? Moet jij ook hebben, wat die ander heeft? Of blijft er ook wel eens iets over voor de zending?

Paulus is in het Nieuwe Testament een levende illustratie van deze tekst. Hij neemt met heel weinig genoegen en is tevreden met wat hij heeft. Krijgt hij eens veel, dan verkwist hij het niet, maar be­steedt het goed; lijdt hij op andere tijden gebrek, dan moppert hij niet, maar draagt het geduldig en blijmoedig. Zo is de apostel een volgeling van de Rabbi uit Nazareth, Die zei:

                    “De vossen hebben holen

                en de vogelen des hemels nesten,

              maar de Zoon des mensen heeft niets,

             waarop Hij het hoofd neer kan leggen.”

Ben jij ook een christen? Een volgeling van deze Rabbi? Ver­acht jij al de schatten van deze wereld? kun je eerlijk af­stand doen van alles wat je hebt? Ben je tevreden met hetgeen God je geeft en hoef je niet per sé altijd maar meer te heb­ben?

     Het is je van harte toe te wensen, dat je een andere Blijd­schap liefhebt, waardoor je geen gebrek zult lijden...! Dat je de geestelijke en Goddelijke Blijdschap mag ervaren...!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen