Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 90 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

De oudjaarspsalm wordt Psalm 90 wel genoemd. Voor jonge lezers lijken de leeftijden die Mozes hier noemt, nog ver weg: zeventig / tachtig. Maar het gaat sneller dan je denkt…

Het volk van de dichter is al jarenlang bezig graven te delven: veertig jaar trok Israël in het steppengebied ten zuiden van het Beloofde Land rond omdat heel het geslacht van de 20+ers moest sterven.

Om moedeloos van te worden, vind je niet? Toch staan in deze Psalm de sombere gedachten over onze vergankelijkheid en over Gods heilige toorn ingeklemd tussen een heel prachtige geloofsuitspraak en een vrijmoedig geloofsgebed:

  • “HEERE, U bent voor ons geweest een Toevlucht van geslacht tot geslacht.”
  • “Verzadig ons in de morgenstond met Uw goedertierenheid.”

Hij belooft erbij: “Dan zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen.”

Zo mag het geloof zich in het moeitevolle leven waarin onze schuld elke dag groter wordt, vastklemmen aan “Laat Uw werk aan Uw knechten gezien worden, en Uw heerlijkheid over hun kinderen.”

Ken jij ook de hartstochtelijke begeerte van vers 17? “De liefelijkheid van de HEERE, onze God, zij over ons.” Wat houdt deze lieflijkheid of gunst van God in? De Messias met al Zijn weldaden – volgens de kanttekeningen. O lezer, heb jij de Heere Jezus ook zo lief? Ben jij met al je zondeschuld en zondeverslaving ten einde raad? Hij is een machtige en gewillige Zaligmaker. Zijn verzoenend bloed is waardevol genoeg om al jouw hemeltergende schuld kwijt te schelden. Zijn bloed is ook krachtig genoeg om al jouw vuile zonde weg te wassen.

Misschien twijfel jij of er wel lieflijkheid of vriendelijkheid bij God kan zijn voor zo’n zondaar / zondares als jij bent, want… God stelt jouw ongerechtigheden voor Zich, jouw heimelijke zonden in het licht van Zijn gezicht. Lees dan nog eens deze Psalm, vooral de verzen 7-11.

O, God is zó oneindig goed, dat elk Hem beminnen moet!

Doe met het morgenlicht Uw goedheid rijzen,
Dan zullen wij Uw Naam met vreugde prijzen,
Ja, heel ons leven juichend aan U wijden.
Wil ons voortaan weer door Uw gunst verblijden,
Zoals U ons bedrukt hebt en bedroefd.
En lange tijd door tegenspoed beproefd.

Een kernvers is:             

Laat Uw werk
aan Uw knechten 
gezien worden,
en Uw heerlijkehid

over hun kinderen.                      

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen