Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Spreuken 5:19 - de jeugdbijbel in de Bijbel - deel 2

Auteur: ds. W. Pieters

“Een zeer lieflijke hinde, en een aangenaam steengeitje;

     laat haar borsten u te allen tijd dronken maken;

          dool steeds in haar liefde.”

                                        Spreuken 5 vers 19

Dwalen is niet zo mooi, zal je denken. Maar van God mag het toch. Het oudnederlandse woord `dolen' bete­kent: dwalen. Je kunt dwalen, zonder te verdwalen. In heel de Bijbel komt het niet voor dat dwalen / dolen goed is, behalve hier. Hier kun je namelijk niet verdwalen.

Er wordt immers mee bedoeld dat je, als godvrezende man niet gauw te veel van je vrouw houdt (en andersom). En hier wordt ook duidelijk dat de HEERE de eerlijke, hartelijke, vurige, zelfverlooche­nende huwelijksliefde als een probaat middel heeft gegeven om je te vrijwaren van de echte dwaalweg, name­lijk het wegdwalen van Gods geboden. Dát dwalen is wel ver­keerd. Daarom bidt David in Psalm 119 vers 10:

“Ik zoek U met mijn gehele hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen.”

Maar het dwalen in de huwelijksliefde is een onzondig dwalen.

Waarom schrijf ik hierover? Omdat het van heel groot belang is voor jou als jongen of meisje die de HEERE wenst te vrezen, dat je hierin een juiste weg gaat.

Als er één ding gevaarlijk, bedreigend is voor de bloei van je geestelijk leven, dan is het wel dat je op het terrein van de sexuali­teit een verkeerd spoor inslaat.

Voordat je het weet, doe je het! En voordat je het weet, zit je eraan vast, ben je eraan verslaafd. En ook geldt: voordat je het weet, kwijnt je ziel!

Wees waakzaam over je hartstochten! Bid de Heere om heilig en kuis met je lichaam om te gaan! Voel je bij het opgroeien naar de volwassenheid, dat je lichamelijke verlangens krijgt die je niet de baas kunt? Vertel alles aan de Heere! Vertel het ook aan je ou­ders!! En vraag aan de Heere om een meisje / jongen die Hem vreest en die jou in je leven bij kan staan, ook om rein en kuis met je lichamelijke driften om te mogen gaan.

Nee, het is niet zo gemakkelijk om hierover te schrijven, maar ik moet het doen. Liever was ik deze materie uit de weg ge­gaan, maar ik mag dat niet. Dit blad is voor jonge mensen, op weg van kind-zijn naar volwassen-zijn.

Een prachtige tijd.

Een gevaarlijke tijd.

Een spannende tijd.

Ook een tijd van experimenteren, onderzoeken, dingen ervaren die je nooit kende. In het bijzonder ten aanzien van je eigen lichaam en het lichaam van de ander. Hoe ga je hiermee om?

Voel jij je als jongen meer aangetrokken tot een jongen dan tot een meisje? Dat hoeft heel niet slecht en zondig te zijn. Je moet niet meteen denken dat je homofiel of zo bent. Vraag wel aan de Heere dat het op een zuivere manier mag worden geleid: dan kan het zijn dat je juist in je puberteit een prachtige, Bijbelse vriendschap mag ervaren. Maar sexueel heeft God de jongen voor het meisje en het meisje voor de jongen bestemd. Daarom, vraag ook op dat terrein om de juiste gezindheid!

Stel je gedachten niet bloot aan besmetting via plaatjes, vuile romans, televisie, 06-lijnen! Nee, neem je ernstig, biddend(!) voor om voor Gods oog naar Zijn bevelen te leven. En als je struikelt? Belijd je zonde aan de Heere en smeek om vergeving! Denk nooit dat je voor de Heere te vuil bent, te vies.

Denk niet, omdat je in je jonge jaren zoveel zonde op dit gebied bedrijft, dat alle sexualiteit zonde is. Denk niet dat jij ongeschikt bent voor het huwelijk. God wil ook in deze dingen erom gebeden zijn.

Anderzijds is het waar dat er ook onder ons sommigen zijn die niet tot een huwelijksdag komen ─ hoe graag ze ook willen en hoe vurig ze er ook naar verlangen. Gods weg is zo heel, heel vaak onbegrijpelijk ...! Hij ziet jou in je eenzame weg ook. Ik mag je deze raad geven: zoek Zijn Aangezicht gedurig!

Het huwelijk is een afbeelding van de verhouding tussen Chris­tus en Zijn bruidsgemeente. Spreuken 5 vers 19 is bij uitbrei­ding ook daarop van toepassing. Allen die gelukkig zijn in een blijde verke­ring of in een vreugdevol huwelijk, vraag ik: kan Jezus Christus Zich geestelijk vermaken in jullie? Of sta je nu beschaamd? ... ?

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen