Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 5:19 - de jeugdbijbel in de Bijbel - deel 2

Auteur: ds. W. Pieters

“Een zeer lieflijke hinde, en een aangenaam steengeitje;

     laat haar borsten u te allen tijd dronken maken;

          dool steeds in haar liefde.”

                                        Spreuken 5 vers 19

Dwalen is niet zo mooi, zal je denken. Maar van God mag het toch. Het oudnederlandse woord `dolen' bete­kent: dwalen. Je kunt dwalen, zonder te verdwalen. In heel de Bijbel komt het niet voor dat dwalen / dolen goed is, behalve hier. Hier kun je namelijk niet verdwalen.

Er wordt immers mee bedoeld dat je, als godvrezende man niet gauw te veel van je vrouw houdt (en andersom). En hier wordt ook duidelijk dat de HEERE de eerlijke, hartelijke, vurige, zelfverlooche­nende huwelijksliefde als een probaat middel heeft gegeven om je te vrijwaren van de echte dwaalweg, name­lijk het wegdwalen van Gods geboden. Dát dwalen is wel ver­keerd. Daarom bidt David in Psalm 119 vers 10:

“Ik zoek U met mijn gehele hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen.”

Maar het dwalen in de huwelijksliefde is een onzondig dwalen.

Waarom schrijf ik hierover? Omdat het van heel groot belang is voor jou als jongen of meisje die de HEERE wenst te vrezen, dat je hierin een juiste weg gaat.

Als er één ding gevaarlijk, bedreigend is voor de bloei van je geestelijk leven, dan is het wel dat je op het terrein van de sexuali­teit een verkeerd spoor inslaat.

Voordat je het weet, doe je het! En voordat je het weet, zit je eraan vast, ben je eraan verslaafd. En ook geldt: voordat je het weet, kwijnt je ziel!

Wees waakzaam over je hartstochten! Bid de Heere om heilig en kuis met je lichaam om te gaan! Voel je bij het opgroeien naar de volwassenheid, dat je lichamelijke verlangens krijgt die je niet de baas kunt? Vertel alles aan de Heere! Vertel het ook aan je ou­ders!! En vraag aan de Heere om een meisje / jongen die Hem vreest en die jou in je leven bij kan staan, ook om rein en kuis met je lichamelijke driften om te mogen gaan.

Nee, het is niet zo gemakkelijk om hierover te schrijven, maar ik moet het doen. Liever was ik deze materie uit de weg ge­gaan, maar ik mag dat niet. Dit blad is voor jonge mensen, op weg van kind-zijn naar volwassen-zijn.

Een prachtige tijd.

Een gevaarlijke tijd.

Een spannende tijd.

Ook een tijd van experimenteren, onderzoeken, dingen ervaren die je nooit kende. In het bijzonder ten aanzien van je eigen lichaam en het lichaam van de ander. Hoe ga je hiermee om?

Voel jij je als jongen meer aangetrokken tot een jongen dan tot een meisje? Dat hoeft heel niet slecht en zondig te zijn. Je moet niet meteen denken dat je homofiel of zo bent. Vraag wel aan de Heere dat het op een zuivere manier mag worden geleid: dan kan het zijn dat je juist in je puberteit een prachtige, Bijbelse vriendschap mag ervaren. Maar sexueel heeft God de jongen voor het meisje en het meisje voor de jongen bestemd. Daarom, vraag ook op dat terrein om de juiste gezindheid!

Stel je gedachten niet bloot aan besmetting via plaatjes, vuile romans, televisie, 06-lijnen! Nee, neem je ernstig, biddend(!) voor om voor Gods oog naar Zijn bevelen te leven. En als je struikelt? Belijd je zonde aan de Heere en smeek om vergeving! Denk nooit dat je voor de Heere te vuil bent, te vies.

Denk niet, omdat je in je jonge jaren zoveel zonde op dit gebied bedrijft, dat alle sexualiteit zonde is. Denk niet dat jij ongeschikt bent voor het huwelijk. God wil ook in deze dingen erom gebeden zijn.

Anderzijds is het waar dat er ook onder ons sommigen zijn die niet tot een huwelijksdag komen ─ hoe graag ze ook willen en hoe vurig ze er ook naar verlangen. Gods weg is zo heel, heel vaak onbegrijpelijk ...! Hij ziet jou in je eenzame weg ook. Ik mag je deze raad geven: zoek Zijn Aangezicht gedurig!

Het huwelijk is een afbeelding van de verhouding tussen Chris­tus en Zijn bruidsgemeente. Spreuken 5 vers 19 is bij uitbrei­ding ook daarop van toepassing. Allen die gelukkig zijn in een blijde verke­ring of in een vreugdevol huwelijk, vraag ik: kan Jezus Christus Zich geestelijk vermaken in jullie? Of sta je nu beschaamd? ... ?


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen