Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Spreuken 19:14 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"Huis en goed is een erfenis van de vaderen,

maar een verstandige vrouw is van de HEERE"

                                       Spreuken 19 vers 14

Over weinig onderwerpen worden zoveel (flauwe) grapjes gemaakt als over het heilige huwelijk. Eigenlijk onbegrijpelijk dat ook mensen uit onze kring - en dan niet alleen jongeren, maar zelfs ook volwassenen, ouderen! - daaraan durven meedoen. Dan wordt wel gezegd: dat je arm geboren bent, daar kun je niets aan doen; maar dat je schoonouders arm zijn wel, want dan had je maar een rijke vrouw moeten uitzoeken.

Wie echter begrijpt hoe rijk en belangrijk het huwelijk en het gezin is, die wil deze taal niet meer horen. Dan ga je instemmen met wat God in Zijn Woord daarover schrijft: een verstandige vrouw is van de HEERE, dat is: een geschenk van Hem. Je kunt er zelf niet voor zorgen dat je een verstandige echtgenoot / echtgenote krijgt. Het is niet in jouw macht dat je een verstandige levensgezel(lin), huwelijkspartner zoekt ... Maar het is een wonder van God, wanneer jij zo'n meisje hebt gezocht en hebt gekregen.

Wat bedoelt de Schrift eigenlijk met 'verstandig'? Iemand die in al haar doen en laten rekening houdt met Gods wil. Het is al een wonder wanneer er onder jullie zijn die sòms rekening houden met Gods wil, of die óók rekening houden met Gods wil (en dus niet alleen met de wereld). Maar die houding is uiteindelijk toch onverstandig! Het gaat om het geheel en al rekening houden met Gods wil en het alleen rekening houden met Gods wil.

Salomo gaat er zonder meer vanuit, dat zo'n verstandige vrouw - dus één die in alle dingen alleen met Gods wil rekening houdt - een bijzondere gave van God is. Net zo goed als een verstandige man een bijzondere gave van Hem is. Hoe komt hij daar eigenlijk bij, denk je?

In de eerste plaats omdat veel meisjes onverstandig zijn, wat blijkt uit het feit, dat zij meer aandacht geven aan uiterlijk schoon en zich meer richten op de mening van de massa (denk aan mode, haardracht, armbanden, kettinkjes, ringen en oorbellen).

In de tweede plaats omdat veel jongens ook zo onverstandig zijn en zich helaas ook meer richten op buitenkant-dingen. Misschien denk je er als jongen nog aan, dat een meisje goed moet zijn in het huishouden en in het eten koken; maar denk jij er ook aan dat ze de HEERE moet vrezen?

Huis en rijkdom / goederen zijn een erfenis van je ouders; daar hóef je niets aan te doen en daar kùn je niets aan doen. Maar een vrouw die verstandig is, daar kun je wel wat aan doen. Wat dan? Je eerlijk afvragen of je een meisje zoekt, dat met jou de HEERE wil dienen. Vervolgens deze vraag beantwoorden: wil ik zelf met mijn toekomstige levensgezellin in alle dingen alleen rekening houden met de wil van God?

Dan ook: als het waar is, dat alleen God man en vrouw bijeen brengt, zoals het huwelijksformulier zo mooi zegt, zul je het aan de HEERE willen overgeven, welke levenspartner Hij voor jou uitzoekt; zoals Hij deed voor Izak, Genesis 22. De Heere vergist Zich daar niet in en deze vertrouwensvolle overgave aan Zijn bestuur zal je niet slecht bekomen.

Als je het aan Ruth nog kon vragen, zou ze het zeker beamen, denk je niet? Voor haar was alles toevallig, maar de albesturende hand van God leidde het.

Laat ons dan in biddend opzien tot de HEERE deze wijsheid van Salomo, de geïnspireerde Spreukendichter, ter harte nemen en trachten in praktijk te brengen.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen