Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 135 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Opnieuw worden Gods knechten opgeroepen om de HEERE te prijzen. Waarom zou je dat doen? Omdat Hij het waard is en omdat jij het niet laten kunt. Of zie jij dit anders? Vind jij dat God onze lof niet waard is …? En kun jij het loven van je goede Schepper wel nalaten …?

De dichter van Psalm 135 somt drie redenen op om God groot te maken:

  • Hij heeft alles geschapen – wat een machtige en wijze Kunstenaar is Hij toch! Als je de natuur – dichtbij of heel ver weg – ziet, in lente, zomer, herfst of winter, dan moet je toch zeggen: iemand die dit kan maken, is wel uitzonderlijk knap!
  • Verder haalt de dichter de geschiedenis van zijn volk aan: God bevrijdde het eeuwen geleden uit een allesvernietigende slavernij.
  • Als derde vestigt hij onze aandacht op de goden van de omringende volken. Als je alle goden vergelijkt met de God van Abraham, Izak en Jakob, de God van het volk Israël, dan blijkt: ze kunnen niet spreken, niet zien, niet horen, niet adem halen (vers 15-17).

Ook op andere plaatsen in de Bijbel wordt God vergeleken met de goden van de volken. Micha zegt er iets heel moois over. Lees maar mee in Micha 7 vers 18. Hij vraagt daar welke god op zijn God lijkt: “Wie is een God gelijk Gij?” en het prachtige punt van vergelijking is dan:

“Die de ongerechtigheid vergeeft.”

De goden van de volken waren niet zo vergevingsgezind. Je moest ze altijd omkopen en hun vereerders moesten altijd soebatten om eindelijk iets van vergeving te ontvangen – en dan moest je er eerst ook heel wat voor betalen. Bij de HEERE is het totaal anders. Kijk eens wat onze statenvertalers hierover schreven bij Jesaja 55 vers 8:

God de Heere zegt: jullie mensen zijn van die aard, dat jullie het niet gemakkelijk vergeven of vergeten als iemand jullie kwaad heeft gemaakt, in het bijzonder als hij het heel grof maakt. Maar Ik vergeef spoedig allen die er berouw over hebben dat zij Mij vertoornd hebben, en die Mij om vergeving bidden. Ik ben ook niet tweeslachtig of ontrouw, zoals mensen, maar al wat Ik beloof, doe Ik vast en zeker.

Ieder die de HEERE vreest:
Loof de HEERE, geef Hem eer.
Prijs Zijn grootheid meer en meer,
Maar uit Sion allermeest.
Loof God en verheerlijk Hem
Die woont in Jeruzalem.

Een kernvers is:

Loof de HEERE, want de HEERE is goed.
psalmzing Zijn Naam, want Hij is liefelijk.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen