Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Bishop J.C Ryle zegt over Johannes 11:1 en 3

Auteur: ds. W. Pieters

BISHOP J.C. RYLE ZEGT

                    over Johannes 11 vers 1

En er was een zekere man ziek, Lazarus, van Bethanië, uit het vlek van Maria en haar zuster Martha.

Nergens vinden we zulke overtuigende bewijzen van de Goddelijke kracht van de Heere Jezus als in dit hoofdstuk. Als God kan Hij zelfs bevelen dat het graf zijn doden teruggeeft. Nergens anders vinden wij er zo'n treffend voorbeeld van dat de Heere Jezus medelijden had met Zijn volk. Als mens kan Hij ontroerd zijn met het gevoel voor onze zwakheden. Zo'n wonder paste goed bij het doel van Zijn bediening.

Dit vers laat ons zien dat ware christenen net zo goed ziek kunnen worden als anderen. Wij lezen van Jezus dat Hij Lazarus van Bethanië lief had. Hij was de broer van twee bekende, heilige vrouwen. Toch werd Lazarus ziek, dodelijk ziek zelfs! Ongetwijfeld had de Heere Jezus, Die macht had over alle ziekten, deze ziekte kunnen voorkomen als Hij dat had gewild. Maar dat deed Hij niet. Hij stond toe dat Lazarus ziek werd, pijn leed en afmatte als elk ander mens.

De les die we hieruit kunnen leren, mag wel in ons geheugen gegrift blijven. Want omdat we leven in een wereld die vol is van ziekte en dood, kunnen we het zeker een keer nodig hebben. Ziekte kan niet anders zijn dan een beproeving voor vlees en bloed. Ons lichaam is op vreemde wijze met onze ziel verbonden, zodat de dingen die het lichaam kwellen en verzwakken, ook de geest en de ziel niet onberoerd zullen laten. Maar laten we goed bedenken dat ziekte helemaal geen teken is dat God boos op ons is. Integendeel, meestal wordt zij ons gezonden voor het welzijn van onze zielen. Meestal trekt ze onze genegenheden weg van de wereld en richt ze ons hart op de dingen die boven zijn. Ziekte stuurt ons naar onze Bijbel en leert ons beter te bidden. Het helpt om ons geloof en geduld te beproeven en het toont de echte waarde van onze hoop in Christus. Het herinnert ons er tijdig aan dat we niet altijd zullen leven en het bereidt ons hart voor op de grote verandering. Laten we geloven dat de Heere Jezus ons niet minder liefheeft wanneer we ziek zijn, dan wanneer we gezond zijn.

BISHOP J.C. RYLE ZEGT

                    over Johannes 11 vers 3

"Zijn zusters dan zonden tot Hem, zeggende: Heere, zie, die Gij liefhebt, is ziek."

Jezus Christus is de beste Vriend van een Christen in moeilijke tijden. Toen Lazarus ziek was, stuurden zijn zusters meteen iemand naar Jezus om Hem de zaak voor te leggen. De boodschap die zij meegaven, was prachtig, ontroerend en eenvoudig. Zij vroegen niet of Hij maar ogenblikkelijk wilde komen, of dat Hij een wonder wilde doen en de ziekte zou bevelen te verdwijnen. Zij zeiden alleen: "Heere, zie, die Gij liefhebt, is ziek." Ze lieten de zaak zo; in het volle geloof dat Hij zou doen wat het beste was. Hier was sprake van het echte geloof en de ootmoed van de heiligen! Hier was een genadige onderwerping van hun wil!

Dienaren van Christus zullen er in elke tijd goed aan doen dit uitstekende voorbeeld te volgen. Natuurlijk moeten we ijverig alle middelen tot herstel aanwenden die er gegeven zijn als iemand die wij liefhebben, ziek wordt. Wij moeten geen moeite sparen om de beste medische verzorging te krijgen. Wij moeten de natuur op alle mogelijke manieren bijstaan om een goede strijd tegen haar vijand te strijden. Maar bij al onze pogingen moeten we nooit vergeten dat de beste, kundigste en verstandigste Helper in de hemel is, aan Gods rechterhand. Net als de geplaagde Job moeten wij eerst op onze knieën vallen en God aanbidden. Net als Hiskia moeten wij onze zaken voor de Heere neerleggen. Net als de heilige zusters in Bethanië moeten wij een gebed tot Christus opzenden.

Christus heeft alle ware Christenen lief. Er staat: "Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief." De karakters van deze drie goede mensen schijnen wel wat verschillend te zijn geweest. Wij moeten anderen niet geringschatten omdat zij niet zijn zoals wij. De bloemen in een tuin kunnen heel verschillend zijn, maar de tuinman zorgt voor alle. Kinderen in een gezin kunnen soms merkwaardig genoeg totaal niet op elkaar lijken, en toch dragen de ouders voor hen allen zorg. Zo is het ook met de Kerk van Christus. Er zijn trappen in de genade en verschillen in genade. Maar de Heere Jezus houdt ook van de minste, de zwakste, de wankelmoedigste discipelen. Laat niemand een broeder durven verachten!


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen