Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 91 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Als Psalm 90 gelezen wordt op oudjaarsavond, mag Psalm 91 wel gelezen worden op nieuwjaarsmorgen: in de schuilplaats van de Allerhoogste te mogen zijn, geeft vast een goed en veilig nieuw jaar, denk je niet?

En dat terwijl er ontzettend veel gevaren dreigen, zoals de dichter opsomt, zelfs zo dat er duizenden sneuvelen of het slachtoffer van besmettelijke ziekten worden.

En jij – zolang je achter het schild van God schuilt – bent onkwetsbaar…

Hoe moet je dit allemaal opvatten? Is dit lichamelijk bedoeld? Nee. Er zijn er in de loop van de eeuwen dat Psalm 91 in de Bijbel staat, heel wat geweest die – ondanks dat ze oprecht op de Heere hun vertrouwen stelden – toch zijn getroffen door de rampen die hier worden genoemd. Het gaat dus over een geestelijke strijd en een geestelijke bewaring.

Wanneer de duivel Jezus tot een gewaagde onderneming uitdaagt met een beroep op Gods bewaring in een uitspraak van deze Psalm (vers 11-12), slaat onze Heiland deze leugenaar uit de hel af en laat merken, dat we zo niet met de heerlijke beloften van Psalm 91 mogen omgaan.

Hoe dan wel? Vooral door te doen wat de kanttekeningen schrijven bij vers 4 waar de dichter zegt dat Gods waarheid een schild is voor de gelovige: “Dat is, de vastheid van Zijn heilige beloften zal voor u dienen om u te beschutten, zoals het lichaam van een mens voor de slagen en schoten van de vijand beschut wordt met een breed schild.”

De kanttekening schrijft er nog bij dat Paulus dit in Efeziërs 6 vers 16 toepast op het geloof, omdat het geloof Gods beloften aangrijpt. Dus op deze manier wordt jouw ziel beveiligd tegen alle bedreigingen van satan en zonde: jij grijpt vol vertrouwen Gods belofte van bewaring aan, en zo bewijst God dat Hij Zijn beloften eerlijk meent en dus vervult.

Ondertussen…, wat een ontzaglijk voorrecht om zó dicht bij God te mogen zijn dat Zijn schaduw op je valt en jou volledig beschermt. Wát de duivel dan ook wil, hij zal niets kunnen. Daarom: vlucht tot deze Schuilplaats!

Wie bij de Allerhoogste schut                   
En schuilplaats heeft gevonden,              
Slaapt in de schaduw van Zijn hut;          
Zijn almacht heelt de wonden.                
Ik spreek tot God, tot Wie ik zucht:    
“Mijn Burcht om op te bouwen,
Mijn God, tot Wie ik altijd vlucht,
U bent mijn vast Vertrouwen.”

Een kernvers is:

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste
is gezien 
die zal overnachten
in de schaduw van de Almachtige

 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen