Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Woorden van Jezus (Markus 1,2)

Auteur: ds. W. Pieters

Het Evangelie naar de beschrijving van Mattheüs hebben we op een bepaalde manier doorgenomen met betrekking tot de woorden van Jezus. We hebben namelijk van elk hoofdstuk de eerste uitspraak van Hem belicht en overdacht. Ik weet niet of je het de moeite waard vindt om er verder mee te gaan, maar ik dacht dat we wel met het Evangelie zoals Markus het heeft mogen beschrijven, verder kunnen gaan. De eerste uitspraak van Jezus die Markus ons verhaalt, hebben we al gehad in Mattheüs 4. De eerstvolgende is in hetzelfde hoofdstuk, Markus 1, vers 17. Daar is de Heere Jezus bij het Meer van Gennesareth. En twee broers zijn druk bezig met hun kostwinning. Het zijn Petrus en Andreas; ze zijn aan het vissen. Jezus zegt dan tot hen:

"Volgt Mij, en Ik zal maken dat gij vissers van mensen zult worden."

Er moeten blijkbaar mensen worden gevangen. En blijkbaar moeten ook mensen deze mensen vangen. Wat zijn dat voor mensen die gevangen moeten worden? En wat zijn dat voor mensen die er op uit moeten om anderen te vangen?

     Iedereen begrijpt dat de Heere Jezus beeldspraak gebruikt. Het is net als met vissen. Die komen ook niet uit eigen beweging aan de kant om zich te laten vangen. Die zwemmen niet vrijwillig en bewust in het net. En zo doen wij, mensen, ook: als het even kan, blijven we God uit de handen. We gaan niet uit eigen beweging naar de Zaligmaker. We ontwijken Hem. Dus, als de Heere Jezus net zoveel (of beter gezegd: net zo weinig) belang had bij onze zaligheid als wij, dan zouden al Gods kinderen nu nog 'vrij rondzwemmen'. Maar dan wel in de vijver van de duivel.

     Misschien vind je dit een wat vreemde uitdrukking, maar ik ontleen die aan een uitspraak van de apostel Paulus in II Timotheüs 2 vers 26. Hij wenst dat mensen

"ontwaken mochten uit de strik des duivels, door wie zij gevangen waren tot zijn wil."

En dat woord 'gevangen' is het nu, waar het mij om gaat. Het Griekse woord is 'zogreo', en betekent: levend gevangennemen. En de kanttekening merkt daarover op: "Het Griekse woord betekent levend gevangen te worden, gelijk de wilde beesten door jagers in strikken of netten gevangen worden." En omdat het over vissen gaat, denk ik dan aan de visvijver van de duivel, waar iedereen DENKT vrij rond te zwemmen, maar ondertussen in werkelijkheid een gevangene van satan is.

Nu is het dus één van tweeën: óf jij blijft gevangene van de duivel, óf jij wordt gevangen door Jezus Christus.

     Ik ben visser. Achter mijn naam schrijf ik gewoonlijk de letters v.d.m. Deze afkorting betekent visser der mensen. Oorspronkelijk betekent deze afkorting: Verbi Divini minister, dat is: dienaar van het Goddelijke Woord. Maar in verband met de beloftewoorden van Jezus tot Petrus en Andreas en tot al Zijn knechten, mag je ook die andere betekenis er wel van onthouden: VISSER DER MENSEN. Dit is niet mijn broodwinning, maar mijn taak. De gemeente onderhoudt mij en mijn gezin, zodat ik niet voor mijn inkomen hoef te werken: ik ben vrijgesteld om vissen te vangen.

     Er zijn veel soorten netten. Een daarvan heb je voor je: 'De Catechisant' is een net. De bedoeling ervan is: jou te vangen.

     Wie zorgt er nu voor dat die netten vol worden? Ik niet. Jij niet. Een kerkenraad niet. Wie dan? God.

     Hij beschikte een vis om Jona op te slokken. Hij zorgde er voor dat de discipelen hun netten vol vissen kregen (twee keer zelfs); en zo zorgt Hij - en alleen Hij - ervoor dat er mensenvissen gevangen worden.

     Het enige wat de vissers kunnen (en dus ook móeten) doen, is: zorgen dat het net in orde is, en het net uithangen. Het net is: wat ik schrijf of preek. Gods Woord, onvervalst. Vanmorgen las ik in het Reformatorisch Dagblad de volgende opmerking: "Het behouden van de gezonde leer is belangrijk, want het gaat om de eer van God en het behoud van mensen. Als de leer ongezond is, worden zielen misleid en komt er geen kennis van het ene nodige." Met andere woorden: het hebben van een goed net is belangrijk, want het gaat om het gevangen nemen - en dat is: het behoud - van mensen. Als het net stuk is, worden zielen niet gevangen, maar blijven ze in satans macht.

     Wat het succes betreft: Jezus zegt het in Markus 1 vers 17 zo dat zij (a) zichzelf voor deze BOVENmenselijke taak niet geschikt hoeven te maken; en (b) dat ze ook daadwerkelijk mensen (al zijn die nóg zo onwillig!) zullen vangen. Is het moeilijk om mensenvissen te vangen en ze uit de wereld te trekken en tot de zaligheid in Christus te brengen? Het is onmogelijk en heel gemakkelijk. Als ik ervoor moest zorgen dat er ooit ene vis werd gevangen, dan konden we het met zijn allen verder wel vergeten! Maar nu de Heere Jezus het doet (en ik het niet hoef te doen), nu wordt het allereenvoudigst: volgens Gods wil worden jongens en meisjes aan de haak geslagen, onweerstaanbaar. Al spartel je nog zo tegen, je kunt de Almachtige niet overwinnen.

     O, probeer het ook maar niet. Want tot satans wil gevangen te worden gehouden en, zoals paling in een fuik, nog eventjes te mogen genieten van het 'water' - maar ondertussen een zeker verderf tegemoet te gaan ..., is het enige alternatief!

Woorden van Jezus - Markus 2

"Volg Mij", zijn de woorden die Jezus spreekt tot Levi Alpheï. Deze man is druk bezig met zijn werk - voordelig werk, dat nog al wat geld oplevert. Jezus vraagt niet: hebt u tijd? Hebt u zin? Hij BEVEELT. Dat was vorige maand al niet anders. Het eerste woord van Jezus in Markus 1 (voorzover niet al behandeld vanuit Mattheüs), was ook een bevel. En zo is het nu weer (Markus 2 vers 14). Wie is die Man Die "zomaar" meent te mogen bevelen? Welk gezag heeft Hij eigenlijk? Waar haalt Hij de autoriteit vandaan om "in te breken" in Levi's leven?

     We weten het antwoord best: Jezus is God en daarom de Gebieder en Eigenaar van ons en al het onze. Levi heeft geen recht om te zeggen: ik heb geen tijd. Want zijn tijd is niet van hem. Zijn tijd is van God. Van Hem heeft hij het "geleend" gekregen, en aan Hem moet hij het weer "teruggeven", verantwoorden. In Zijn dienst moet hij zijn leven, al zijn tijd, besteden.

     Dat doet Levi weliswaar niet, maar dat moet hij wel.

En wij? Wij zullen waarschijnlijk allemaal wel erkennen dat al onze tijd van God is. Hij schenkt ons het leven en de tijd om te leven. Dus wij zijn er geen eigenaar van, alleen "lener", of beter gezegd: "rentmeester", dat is: iemand die (geld)zaken behartigt voor zijn baas. Dat doet een rentmeester natuurlijk overeenkomstig de orders van zijn baas, en zoveel hij kan ten goede van zijn baas.

     We gaan even terug in de tijd. Een kort poosje maar: gisteren en eergisteren. Twee dagen, heel kort geleden. Je weet vast nog wel wat je gisteren en eergisteren hebt gedaan, waaraan jij je tijd hebt besteed. Waaraan?

Wat houdt het precies in "Volg Mij"? Jezus vraagt aan Levi - ook wel Mattheüs genoemd - niet een stukje van zijn tijd of zijn leven, maar ALLES. Dat is ook al zo'n moeilijk punt. Heel de Christelijke godsdienst is zo radicaal. Het is altijd ALLES of NIETS. Terwijl wij meer houden van "enigszins", "een beetje", "iets". Dit radicale, allesomvattende en totale aspect van het Christendom stuit op bezwaren bij ons allen. Tenzij ...

     Tenzij we ervaren wat Stefanus over Abraham zegt (Handelingen 7 vers 2):

"De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham."

Wanneer God Abram roept, neemt Hij hem helemaal in beslag. Het is niet voor een tijdje, maar voor heel zijn leven. Het geldt niet slechts een aspect van zijn leven, maar de totaliteit van zijn leven. En Abram gehoorzaamt! Net als Levi. Geen protest, geen uitstel, geen 'ja, maar'.

Jezus roept geen goede man, maar een slechte man. Nu weten we niet precies hoe Levi met geld is omgegaan en in welke mate hij goddeloos heeft geleefd, maar toch, als we letten op wat meteen hierna plaatsgrijpt, dan moeten we concluderen dat er geen vreze des HEEREN woont in het hart van Levi, op het moment dat Jezus hem roept. We lezen in het volgende vers:

".. dat ook vele tollenaren en zondaren aanzaten met Jezus en Zijn discipelen."

Dat is de vriendenkring van Levi. Welke gevolgtrekking kunnen we dus hieruit maken? Dat we onszelf niet eerst hoeven op te werken tot een bepaalde geschiktheid om door de Heere Jezus geroepen te kunnen worden. Net als bij Abraham in het heidense Ur der Chaldeeën. We lezen niet dat hij een godvrezende is, maar dat hij de afgoden dient, met zijn vader Terah. Voor God is menselijke geschiktheid niet belangrijk - als er al zou zijn. We weten dat het nog anders ligt: er is in ons geen enkele geschiktheid. Het enige wat wij meebrengen tot die ontmoeting met Jezus, is dood en zonde, zonde-liefde en God-haat. Als wij ons geschikt moesten maken om door Jezus geroepen te worden ...; wat denk je? Zou Levi zich geschikt WILLEN maken? Hij kan het niet, maar daar gaat het niet eens over. Hij wil het ook niet. Geld, eer, ambitie ..., daar leeft hij voor. Niet om ooit misschien eens een volgeling / leerling te worden van een godzalige rabbi, laat staan van Jezus Zelf.

     Gode zij dank, lezen wij in de Heilige Schrift nergens over noodzakelijke voorbereiding van onze kant.

Zo wordt de roeping van Levi, om Jezus' discipel te worden, een blijde Evangelie-tijding voor jou en mij, die vanuit onszelf ook niets anders hebben dan "vol zijn van de aarde en de dingen van de tijd".

     Misschien vraag jij je af: zou Gods Zoon zo'n mens als ik ben, wel willen hebben als discipel? Ik antwoord: niet waarschijnlijk, wel? Want jij deugt nergens toe, wel?

     Dit antwoord is fout ... Zou Gods Zoon zo'n mens als jij wel willen hebben als Zijn discipel? Mijn antwoord mag en moet zijn: zeer zeker! Hij heeft alle eeuwen door nooit een ander soort mensen geroepen dan onwilligen, ongeschikten en onwaardigen. Dat is meteen de vreugde en de ergernis van Jezus' optreden. Vreugde voor de slechte honden; ergernis voor de opgepoetste brave-hendrikken.

     Volgen. Wat houdt dat in? Luisteren. Je kruis opnemen. Nee tegen jezelf zeggen, in alle dingen. Ik herhaal: IN ALLE DINGEN. Alleen de Meester, alleen Zijn wijze raad, alleen Zijn bevel, Zijn wil, Zijn besluit. En dan? Valt het niet tegen ... Vraag maar aan Levi, of hij er ooit spijt van heeft gekregen.


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen