Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Spreuken 11:25a - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

“De zegenende ziel zal vet gemaakt worden.”

                                      Spreuken 11 vers 25a

`Oprechtheid en verkeerdheid' staat boven Spreu­ken 11. Het gaat in het boek Spreu­ken steeds over de tegen­stelling tussen een leven in godzaligheid en een leven in goddeloosheid. Eén van de dingen in dat godzali­ge leven vinden we in de boven­staande woorden van vers 25. Een godzalige is een zegenend iemand.

Wat betekent dat? In de eerste plaats wel, dat hij een geze­gend iemand is. Om te kunnen zegenen, moet je zelf niet bela­den zijn met de vloek. Je hebt het vaak genoeg gehoord, dat wij van nature allemaal onder de vloek liggen. Als we daarvan niet bevrijd zijn, kunnen we nooit gezegend heten. Dan kunnen we ook nooit een ander tot zegen zijn.

Vind jij het erg om ongezegend te zijn, om vervloekt te wezen?

Vind jij het nog erger om voor niemand tot zegen te zijn? om voor je naaste nutteloos te wezen? om eigenlijk iemand te zijn, die in plaats van een zegen te verspreiden, een vloek verspreidt?

Je bent één van beiden: een zegenende of een vervloekende jongere. Als je niet tot zegen bent, ben je tot een vloek. Dat geldt op school, in je gezin, in je verkering, in je huwelijk; kortom: in heel je leven... Dat is toch vreselijk!

Voor niemand op aarde tot een zegen te zijn! Altijd maar nutteloos je tijd door te brengen en altijd maar zinloos adem te halen!

Dit is vreselijk!

Daarom laten de woorden van Spreuken 11 vers 25 ons niet met rust en ze zeggen als het ware: hoe is het met jou? Wat ben jij? Probeer je deze vraag te ontlopen? Dat helpt je niet. Voor de grote Rechter van hemel en aarde zal je straks toch moeten verschijnen. En dan komt je leven open te liggen: was je een zegen of was je een vloek? heb jij een beker koud water gegeven of liet je dat na?

Jezus zal tot jou overeenkomstig jouw levenspraktijk het volgende zeggen (volgens Mattheüs 25 vers 34 en 41); óf:

“Komt, gij gezegenden Mijns Vaders, be-erft het Ko­ninkrijk, dat voor u bereid is van de grondlegging der wereld.”

óf:

“Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk voor de duivel en zijn engelen bereid is.”

Wat zal Hij tot jou zeggen? Ben jij een zegenende ziel of ben jij het tegenovergestelde? Ben jij zelf gezegend of lig je nog op je gemak onder de vloek der Wet?

Een zegenende jongen zal graag voor zijn naaste tot zegen zijn. Dan zoek jij geen baan, waarin je veel geld verdient, maar een baan, waarin je voor velen nuttig kunt zijn. Dan studeer je niet om een prachtige carrière te krijgen, maar om voor je naasten op reis naar de nimmer eindigende eeuwigheid tot zaligheid te dienen.

Dan voel je de nood van je naaste en dan strekt heel jouw hart zich uit tot die noodlijdende naaste. Dan zie je je naaste met andere ogen. Dan zie je een mens, die gebogen gaat onder het leed en de straf van de zonde. Dan begeer je een middel in Gods hand te zijn om die persoon te verlossen.

Dat kan betrekking hebben op het financiële terrein. Heeft iemand jouw geld nodig, dan geef je het graag weg. Daar word je niet armer van, want de zegenende ziel zal, zegt Salomo, worden vet gemaakt. Dat houdt in: wanneer jij graag je naaste helpt en geeft, zal je er niet slechter of minder van worden, maar dan zal God er Zelf voor zorgen, dat jij het goed hebt.

Dit geldt in het bijzonder wel voor de geestelijke nood van je naaste. Wanneer jij er op gespitst bent om met woorden en daden een goede reuk van Christus te zijn voor je naaste, die een onge­redde ziel heeft en ook voor andere kinderen van God... Dan zal je in je eigen geestelijke leven er vrucht van plukken.

Er zijn mensen, die steeds klein over God spreken en altijd argwa­nend en achterdochtig naar een ander luisteren, die verschrompe­len ook zelf in hun geestelijk leven. Maar wie goed van God spreekt en positief over zijn naaste denkt (indien mogelijk), zal zelf veel blijdschap hebben! Dan zal je groeien in het geloof en in de hoop (Romeinen 15 vers 13).

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen