Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 11:25a - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

“De zegenende ziel zal vet gemaakt worden.”

                                      Spreuken 11 vers 25a

`Oprechtheid en verkeerdheid' staat boven Spreu­ken 11. Het gaat in het boek Spreu­ken steeds over de tegen­stelling tussen een leven in godzaligheid en een leven in goddeloosheid. Eén van de dingen in dat godzali­ge leven vinden we in de boven­staande woorden van vers 25. Een godzalige is een zegenend iemand.

Wat betekent dat? In de eerste plaats wel, dat hij een geze­gend iemand is. Om te kunnen zegenen, moet je zelf niet bela­den zijn met de vloek. Je hebt het vaak genoeg gehoord, dat wij van nature allemaal onder de vloek liggen. Als we daarvan niet bevrijd zijn, kunnen we nooit gezegend heten. Dan kunnen we ook nooit een ander tot zegen zijn.

Vind jij het erg om ongezegend te zijn, om vervloekt te wezen?

Vind jij het nog erger om voor niemand tot zegen te zijn? om voor je naaste nutteloos te wezen? om eigenlijk iemand te zijn, die in plaats van een zegen te verspreiden, een vloek verspreidt?

Je bent één van beiden: een zegenende of een vervloekende jongere. Als je niet tot zegen bent, ben je tot een vloek. Dat geldt op school, in je gezin, in je verkering, in je huwelijk; kortom: in heel je leven... Dat is toch vreselijk!

Voor niemand op aarde tot een zegen te zijn! Altijd maar nutteloos je tijd door te brengen en altijd maar zinloos adem te halen!

Dit is vreselijk!

Daarom laten de woorden van Spreuken 11 vers 25 ons niet met rust en ze zeggen als het ware: hoe is het met jou? Wat ben jij? Probeer je deze vraag te ontlopen? Dat helpt je niet. Voor de grote Rechter van hemel en aarde zal je straks toch moeten verschijnen. En dan komt je leven open te liggen: was je een zegen of was je een vloek? heb jij een beker koud water gegeven of liet je dat na?

Jezus zal tot jou overeenkomstig jouw levenspraktijk het volgende zeggen (volgens Mattheüs 25 vers 34 en 41); óf:

“Komt, gij gezegenden Mijns Vaders, be-erft het Ko­ninkrijk, dat voor u bereid is van de grondlegging der wereld.”

óf:

“Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk voor de duivel en zijn engelen bereid is.”

Wat zal Hij tot jou zeggen? Ben jij een zegenende ziel of ben jij het tegenovergestelde? Ben jij zelf gezegend of lig je nog op je gemak onder de vloek der Wet?

Een zegenende jongen zal graag voor zijn naaste tot zegen zijn. Dan zoek jij geen baan, waarin je veel geld verdient, maar een baan, waarin je voor velen nuttig kunt zijn. Dan studeer je niet om een prachtige carrière te krijgen, maar om voor je naasten op reis naar de nimmer eindigende eeuwigheid tot zaligheid te dienen.

Dan voel je de nood van je naaste en dan strekt heel jouw hart zich uit tot die noodlijdende naaste. Dan zie je je naaste met andere ogen. Dan zie je een mens, die gebogen gaat onder het leed en de straf van de zonde. Dan begeer je een middel in Gods hand te zijn om die persoon te verlossen.

Dat kan betrekking hebben op het financiële terrein. Heeft iemand jouw geld nodig, dan geef je het graag weg. Daar word je niet armer van, want de zegenende ziel zal, zegt Salomo, worden vet gemaakt. Dat houdt in: wanneer jij graag je naaste helpt en geeft, zal je er niet slechter of minder van worden, maar dan zal God er Zelf voor zorgen, dat jij het goed hebt.

Dit geldt in het bijzonder wel voor de geestelijke nood van je naaste. Wanneer jij er op gespitst bent om met woorden en daden een goede reuk van Christus te zijn voor je naaste, die een onge­redde ziel heeft en ook voor andere kinderen van God... Dan zal je in je eigen geestelijke leven er vrucht van plukken.

Er zijn mensen, die steeds klein over God spreken en altijd argwa­nend en achterdochtig naar een ander luisteren, die verschrompe­len ook zelf in hun geestelijk leven. Maar wie goed van God spreekt en positief over zijn naaste denkt (indien mogelijk), zal zelf veel blijdschap hebben! Dan zal je groeien in het geloof en in de hoop (Romeinen 15 vers 13).


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen