Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

De wet van Mozes en jij: feesten en blijdschap

Auteur: ds. W. Pieters

Feest vieren. Dat is het onderwerp voor dit keer. God is ervoor! Jij ook? Heilig feest, feest dichtbij de HEERE ..., feest in de wonderzoete liefdesgemeenschap met God in Christus. Eén feest? Nee, dríe feesten; elk jaar weer. Blijde dagen vol van jubel en gejuich. Dàt is het leven van Gods blijde kinderen op deze aarde, al is het leven een tranendal.

Al gaan jullie in de weg van waarachtige bekering door donkere diepten van strijd en lijden, over duistere paden van moeite en verdriet, de uitspraak van Luther is waar: God wil vrolijke Christenen! Een voorbeeld vind je nu in het volgende stukje uit de `afgeschafte' Wet van Mozes, Exodus 23 vers 14-17.

1. Drie keer in het jaar zult gij Mij feest houden. Het feest van de ongezuurde broden zult gij houden; zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten, ... doch men zal niet ledig voor Mijn aangezicht verschijnen.

2. En het feest van de oogst, de eerste vruchten van uw arbeid, die gij op het veld gezaaid zult hebben.

3. En het feest der inzameling, op de uitgang van het jaar, wan­neer gij uw arbeid uit het veld zult ingezameld hebben. Drie malen des jaars zullen al uw mannen voor het aangezicht des Heeren HEEREN verschijnen.

De dienst van God was tijdens het Oude Testament lang niet zo'n blijde dienst als nu, in de tijd van het Nieuwe Testament. Er waren best heel wat wetten, die het leven in een keurslijf drongen. Toch was het niet somber. Welnee! Wie dat denkt, vergist zich helemaal en 100%. En wie denkt dat niet? De meesten van de kerkjeugd menen, dat God dienen werkelijk naargeestig en somber is. Tenminste als je de glinster-dingen van de wereld ziet en de verlokkingen van je vlees voelt; en dat mag natuurlijk allemaal niet ... Nou, je mag ook niets!

Jawel hoor, je mag blij en gelukkig zijn, echt vol vreugde en vrolijkheid. Dat het door jullie niet altijd zo wordt ervaren, besef ik best; ik hoef maar terug te denken aan mijn eigen jonge jaren. De Dag des Heeren is een lege dag: wandelen verboden, fietsen verboden, op visite gaan verboden. Op alle andere dagen ook: pop-muziek en zelfs gospel-muziek verboden, op vakantie gaan verboden, met je vrienden vrolijk zijn verboden (zoals die oudste zoon in de gelijkenis van de verloren zoon mopperig tegen zijn vader zegt).

Maar het is toch niet waar! God gunt je vrolijkheid en vreugde, plezier en vermaak, blijdschap en genot. Alleen niet met vergif gemengd. Kijk, als een kind van vijf geen gevaar ziet in een partijtje `buizen-klimmen' op een bouwterrein en dat zo leuk vind, betekent het nog niet, dat het ook echt ongevaarlijk is ... En als jij nog steeds geen gevaar ziet in gospel-muziek betekent dit niet, dat er ook werkelijk geen duivels vergif in zit ... Daarom een blij en gelukkig leven in feest vieren voor Gods Aangezicht, ja! Maar niet met de duivel aan de hand.

Nu gaat het over drie verschillende feesten, waarvan wij er nog twee hebben. Eigenlijk hebben wij er niet één meer. In de dagen van Mozes waren de feesten immers anders dan nu, maar toch hebben we de eerste twee feesten nog wel. Het eerste feest is het Paasfeest en het tweede is het Pinksterfeest. De derde is het Loofhuttenfeest en dat hebben we niet meer.

Wat is er voor feest te beleven op Pasen? In de eerste plaats de uittocht uit Egypte. Wat een blijde gedenkdag was dat, net als bij ons (maar dan nog veel en veel meer, hoor!) de bevrijding van Duitsland, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. En voor ons is Pasen, de opstandingsdag van de Levens-Vorst, een echt heuglijke dag, wanneer we tenminste door het geloof één plant zijn geworden met Christus in Zijn sterven én ook in Zijn opstanding.

Wat is er bij een kind van God soms een tintelende vreugde, die door lichaam en ziel trekt, wanneer mag worden ervaren: mijn Heere Jezus Christus is voor mij uit het graf verrezen en alles is nu werkelijk in orde gekomen tussen God en mij. De helse farao, de koning van het slavenhuis der zonde, namelijk de duivel, heeft nu geen enkele macht meer over mij; hij is radicaal en totaal verslagen!

En het tweede feest hebben we net achter de rug dit jaar, nu niet een feest van de oogst, zelfs niet van de Wetgeving op de Sinaï (al gebeurde dat precies op die dag!), maar het feest van de meest uitbundige blijdschap, namelijk het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. En kenmerkend voor die Geest is dat Hij - nadat Hij de harten heeft doorpriemd en bedroefd gemaakt - ze een verheuging des harten geeft, die geen pen kan beschrijven en geen tong kan vertolken en geen verstand kan begrijpen:

         Goddelijk vol, Goddelijk rijk, Goddelijk zoet!

 

Vorige keer ging het over de feesten in Israël. God wilde, dat Zijn volk met blijdschap Hem zou dienen. Hij gaf ze in de tredmolen van de dagelijkse (zware) arbeid drie keer in een jaar een week of wat rust om met alle werk te stoppen en bijeen te komen bij het altaar, in de tempel.

     Dat wijst er ons op, dat het niet goed is om altijd maar te werken. Je leest soms in de krant van mensen, die we wel `work-aholics' noemen: die zijn verslaafd aan werken. Ze gunnen zichzelf nooit rust en nooit, nooit is er tijd om 's een preek te lezen, nog veel minder om te studeren in Gods Woord en helemaal niet om stilletjes te peinzen, te mediteren over God en onze ziel...

     Vergeet niet het gezegde:

      als de duivel ons niet kan bren­gen tot grote zonde,

         probeert hij ons te brengen tot grote drukte.

We moeten gewoon de tijd van ons werk en van onze drukke bezigheid af nemen om te besteden aan hogere dingen, dan dit aardse, tijdelijke leven alleen. En de Godvrezenden trokken dan ook van geslacht tot geslacht driemaal in een jaar op naar het heiligdom. Ze verlieten alles, wat ze hadden en wat ze verder belangrijk vonden om te naderen voor Gods Aangezicht. En de Heere bewaakte de grenzen van hun land, zodat er geen vijand zou komen om hun bezittingen te stelen.

     Ik zal de verzen nog even overschrijven:

1.Drie keer in het jaar zult gij Mij feest houden. Het feest van de ongezuurde bro­den zult gij hou­den; zeven dagen zult gij onge­zuurde broden eten, ... doch men zal niet ledig voor Mijn aangezicht verschijnen.

     2.En het feest van de oogst, de eerste vruchten van uw arbeid, die gij op het veld gezaaid zult hebben.

     3.En het feest der inza­meling, op de uitgang van het jaar, wan­neer gij uw arbeid uit het veld zult inge­zameld hebben. Drie malen des jaars zullen al uw mannen voor het aangezicht des Heeren HEEREN ver­schijnen.

     Ik heb beloofd nog iets te zullen vertellen over het derde feest, dat in Exodus 23 vers 14─17 wordt genoemd. Het eerste is het Oudtestamentische Paasfeest. Het tweede het Oudtestamenti­sche Pinksterfeest, maar het derde feest kennen we tegenwoordig niet meer: het Loofhuttenfeest.

Om de zeven jaar werd op het Loofhuttenfeest de hele wet van Mozes voorgelezen. Het volk moest wonen in hutten van loof, van bladeren, van takken. Daardoor werd de woestijnreis in herin­nering gehouden.

     Wij zijn nogal vergeetachtig en daarom moest jaarlijks op Paasfeest de uittocht uit Egypte worden herdacht, jaarlijks op Pinksterfeest de Wetgeving op Sinaï worden herdacht en jaar­lijks op Loofhuttenfeest de woestijnreis worden herdacht.

     Verder was het Loofhuttenfeest een oogstfeest, waarop mocht worden gezien, hoe goed Gods hand voor de Israëlieten zorgde, van jaar tot jaar. Het is dan ook enigszins met onze dank­dag te vergelijken.

     Gods beschermende hand in het verleden (door wolkkolom en vuurkolom in de woenstijntijd) en Zijn zorgende hand in het heden (door elk jaar weer de vrucht van het land te geven) moch­ten worden herdacht en de Naam des HEEREN werd geprezen.

     Er was geen feest bij de Joden, waar meer vreugde en blijdschap was dan dit feest. Wie nog nooit de blijdschap van Loofhuttenfeest had meegemaakt, zo luidde een spreekwoord, is nog nooit echt blij geweest. En dat is in het geestelijke leven van Gods kinderen waar! Wanneer jij de blijdschap hebt mogen bele­ven van het dankend loven en prijzen van God, de Beschermer en de Verzorger...; dan ben jij pas echt blij.

     Ben jij wel eens echt blij? Ken jij die blijdschap, die geen surrogaat, geen aftreksel, geen namaak is? Ken jij die blijdschap, waarvan David in Psalm 43 spreekt: God is de God van de blijd­schap van mijn verheuging...

     Eerlijk antwoord geven!

     In het Nieuwe Testament vinden wij het Loofhuttenfeest in Johannes 7, wanneer Jezus de schare uitnodigt om van Hem te `drinken', als het Levende Water. De Joden waren gewoon om een offer te brengen tijdens dit meest uitbundige en vreugdevolle feest, waarbij men heilig water uitgoot voor het Aangezicht des HEEREN. Daarbij werd Jesaja 12 vers 3 uitgesproken: “En gij zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils.” En dan zegt Jezus: Ik ben dat Water, in Mij is die meest uitbundige vreugde!

Mag ik je een vraag stellen: ken jij die vreugde van de ge­meen­schap met Jezus Christus? Is Hij jou bekend? Is Hij jou vertrouwd? Heb je gedurig omgang met Hem? Begeer je Zijn stem te horen? Zijn liefde te proeven? Zijn genade te ervaren? Bij Hem ben je waarlijk welkom. Door Hem word je waarlijk blij.


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen