Bijbelstudie
Algemene stukken Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 67 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Psalm 67 kunnen we wel een zendingspsalm noemen. Denk aan de verzen

3. Opdat men op de aarde Uw weg kent, onder alle heidenen Uw heil.

4. De volken zullen U, o God, loven. De volken, allemaal, zullen U loven.

5. De naties zullen zich verblijden en juichen, omdat Gij de volken zult richten in rechtmatigheid. En de naties op de aarde die zult Gij leiden.

6. De volken zullen U, o God, loven. De volken, allemaal, zullen U loven.

8. God zal ons zegenen en alle einden van de aarde zullen Hem vrezen.

Wanneer het jouw wens is (net als van de psalmdichter) dát de volken Gods weg zullen kennen (= zullen weten hoe wonderlijk en genadig God Zijn volk behoudt, en in het bijzonder Zijn heil openbaart in het evangelie), dan zal jij er ook wel veel voor over hebben dat dit kan gebeuren: door zendingswerk en vertaalwerk van de Bijbel te steunen, en door jezelf helemaal in dienst te stellen van de verbreiding van Gods evangelieboodschap.

Hoe kan een lezer van De Catechisant zo dienstbaar zijn aan de evangelieverkondiging? Dat staat in vers 2: “God zij ons genadig en zegene ons. Hij doe Zijn aangezicht voor ons lichten.”

Psalm 67 wordt ook wel bij biddag gebruikt. Denk aan vers 7: “De aarde geeft haar gewas. God, onze God, zal ons zegenen.” We hebben elke dag eten en drinken nodig. Niemand kan daar voor zorgen dan God alleen. Hij geeft ook wel aan mensen die geen rekening met Hem houden, dagelijks voedsel, maar een zégen wordt het pas, wanneer we kunnen zeggen: God, onze God. Matthew Henry schreef daarover: mensen die door genade God hun God noemen, kunnen in ootmoedig vertrouwen een zegen van Hem verwachten.

De volken zullen, God, U loven,
O God, U loven allemaal.
De aarde krijgt haar vrucht van boven
En geeft ons van Uw kapitaal. 
God geeft ons Zijn zegen
Als een milde regen
Uit Zijn overvloed.
God zal zijn geprezen.
Hem zal elk volk vrezen.
Onze God is goed!

Een kernvers is:

God zijn ons genadig
en zegene ons!
Hij doe Zijn aangezicht
voor ons lichten!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen