Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 3:1,2 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

Mijn zoon, vergeet mijn wet niet,

maar laat uw hart mijn geboden bewaren.

Want langheid van dagen

en jaren van leven en vrede

zullen zij u vermeerderen.

                                        Spreuken 3 vers 1, 2

In het vijfde gebod lezen we: "Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat de HEERE uw God u geeft." Een lang leven ontvang je als je je ouders eert, als je hun wet niet vergeet. Wat is de wet van je ouders? De leer, het onderwijs. Jouw godzalige ouders leren jou met hun voorbeeld en met hun voorschriften hoe je leven zult tot eer van God.

De wet van God, het onderwijs dat de Bijbel geeft, is de weg naar het ware geluk. Denk aan de openingsverzen van het Psalmboek: "Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in de raad der goddelozen, en niet staat op de weg der zondaren, en niet zit in het gestoelte der spotters; maar wiens lust is in des HEEREN wet, en die Zijn wet dag en nacht overdenkt."

Heb jij dat?

Salomo spoort zijn leerling (en dat is ook zijn eigen zoon Rehabeam) aan om niet zo dom te zijn om zijn goede leringen te veronachtzamen. Daar zijn we gemakkelijk toe geneigd. Het is voor onze natuur o zo aangenaam: vergeten wat God ons door middel van onze godzalige ouders zegt. Vergeten wat Hij ons gebiedt en verbiedt. En als je jezelf er een poosje aan went, zwijgt je geweten ook wel. Dan heb je er geen last meer van om tegen de wil van je ouders in te gaan. Je wordt vanzelf harder.

Daarom komt de oproep: doe dat nou niet! Vergeet de wet van je ouders, de wet van God, toch niet!

Precies het tegenovergestelde moet je doen: je hart moet de geboden van de wijsheidsleraar bewaren. Wie is die leraar? Dat kan je wijze vader zijn (vaders, die dit lezen: zijn jullie wijze vaders?). Dat kan een wijze oma zijn (oma's die dit lezen: bent u wijs?). Dat kan een wijze leraar of predikant zijn (en dezelfde vraag komt tot leraren en predikanten die dit lezen: zijn wij wijs?). O, wat hebben jullie, jongeren, wijze voorbeelden en raadgevers nodig!

Wat is het goede resultaat van het bewaren van Gods geboden? Je krijgt leven en vrede.

In het Nieuwe Testament lezen we hoe je dat leven en die vrede kunt krijgen. Denk aan wat Jezus vertelt over de Goede Herder. Hij zegt: "Ik ben gekomen opdat Mijn schapen het leven hebben en overvloed hebben."

Maar de Bijbel leert ons tegelijk dat dit leven ook in verband staat met het houden van Gods geboden (I Petrus 3 vers 10): "Wie het leven wil liefhebben, en goede dagen wil zien, laat die zijn tong stillen van het kwaad, en zijn lippen dat zij geen bedrog spreken; laat die afwijken van het kwade, en het goede doen; laat die vrede zoeken en die najagen."

En wat betreft de vrede, denk aan Christus' woorden tot Zijn discipelen in hoofdstuk 14 en in hoofdstuk 20 van het Evangelie naar de beschrijving van Johannes: "Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld hem geeft, geef Ik hem u." En: "Toen het dan avond was op die eerste dag der week, en toen de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren, uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in het midden, en zei tot hen: Vrede zij u!"

Wanneer wij hét leven en dé vrede mogen ervaren is elke dag een geschenk, een wonder. Elke dag is dan een vreugde, een genot. En des te nauwkeuriger we Gods geboden bewaren, des te voller zal het leven zich in ons hart ontplooien. Slordig zijn, aan zonden toegeven, heeft als gevolg dat we minder vreugde genieten in het leven en minder vrede voelen in ons hart.

Leven, vrede. Hoe kom je eraan? Geboden bewaren. Maar wie kan dat? Is het bij jou niet ene grote puinhoop? Faal je niet elke dag? Maak je niet dag en nacht je schuld bij God groter? En dan toch verwoed aan de slag om Gods geboden te bewaren en Zijn leer niet te vergeten? Een hopeloze onderneming! Om helemaal depressief van te worden. Wat blijft er over? Met heel je kapotte leven neervallen voor Gods Troon, om het leven en de vrede te ontvangen in de gehoorzaamheid van Jezus Christus aan heel Gods wet en aan al Zijn geboden. Jezus, de Enige Die leven en vrede kon claimen; Die uit louter liefde geen rust en geen vrede wilde overhouden, hangende aan het kruis. Zodat mogen beleven wat Paulus schrijft in Romeinen 5 vers 1: "Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus."


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen