Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 78 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

De 78ste Psalm is een leerdicht, een geschiedenispsalm. Geschiedenis is altijd onderwijzend. Misschien denk je wel eens: wat kan mij die oude tijd schelen? Wat maakt het uit of mensen vroeger dit deden of dat, mooie of nare dingen beleefden? Maar zo is het natuurlijk niet. Kijk, jaartallen zijn niet direct onderwijzend, maar hoe mensen met God omgingen, dáár kunnen wij in 2013 best wat van leren. Zowel positief als negatief. En dat doet nu Psalm 78 ook: de woestijntocht wordt als leervoorbeeld aan de orde gesteld, en dan helaas negatief… de bedoeling is om niet zo ongelovig en ongehoorzaam te zijn als het voorgeslacht.

De voorbeelden buitelen over elkaar heen, om zo te zeggen, in deze droevige Psalm, waarin het bevrijde volk er niet bepaald goed afkomt. Des te wonderlijker is het dan ook dat de Heere met Zijn volk is begonnen, dat Hij het met hen volhield en dat Hij het allemaal tot een goed einde bracht.

Zo is het bij mij ook: onbegrijpelijk dat de Heere met mij wilde beginnen, om mij stil te zetten op mijn zondepad, om mij te overtuigen van zonden, om mij mijn helwaardigheid te doen aanvaarden en te doen buigen onder Zijn doemvonnis; om mij geloofszicht op Zijn Zoon te geven, mij al mijn vele en vuile zonden te vergeven, mij vrij te spreken van heel mijn hemelhoge schuld, en om vervolgens een jarenlang pad met mij te gaan dat vol teleurstellingen en tegenvallers bleek te zijn. Onbegrijpelijk dat Hij mij niet moe is geworden en mij niet voor eeuwig heeft weggeslingerd in de buitenste duisternis. Onbegrijpelijk, bij het lezen van de woestijngeschiedenis en daarna, dat de Heere dit volk toch bleef roepen en liefhebben. Maar méér onbegrijpelijk dat Hij mij achterna blijft lopen met de wonderen van eeuwige liefde en genade!

Daarom is deze Psalm een uitnodiging om met heel ons tegenvallend adamsbestaan ons te werpen aan Zijn voeten en ons steeds weer geheel en al over te geven aan Zijn vrije genade in Zijn geliefde Zoon Jezus Christus en Zijn volmaakte plaatsvervanging!

Daar moet ik het van hebben, steeds weer en steeds meer. Jij ook?

Neem, o mijn volk, mijn zuiv’re leer ter ore.       

Wil naar mijn woord en reine rede horen.     

Ik doe mijn mond met wijze spreuken open.       

Hij zal van heilgeheimen overlopen.                       

Verborgenheden stort ik voor u uit,

Van oudsher vastgelegd in Gods besluit.

Een kernvers is:

Dat zij hun hoop op God stellen

en Gods daden niet vergeten,

maar Zijn geboden bewaren.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen