Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 78 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

De 78ste Psalm is een leerdicht, een geschiedenispsalm. Geschiedenis is altijd onderwijzend. Misschien denk je wel eens: wat kan mij die oude tijd schelen? Wat maakt het uit of mensen vroeger dit deden of dat, mooie of nare dingen beleefden? Maar zo is het natuurlijk niet. Kijk, jaartallen zijn niet direct onderwijzend, maar hoe mensen met God omgingen, dáár kunnen wij in 2013 best wat van leren. Zowel positief als negatief. En dat doet nu Psalm 78 ook: de woestijntocht wordt als leervoorbeeld aan de orde gesteld, en dan helaas negatief… de bedoeling is om niet zo ongelovig en ongehoorzaam te zijn als het voorgeslacht.

De voorbeelden buitelen over elkaar heen, om zo te zeggen, in deze droevige Psalm, waarin het bevrijde volk er niet bepaald goed afkomt. Des te wonderlijker is het dan ook dat de Heere met Zijn volk is begonnen, dat Hij het met hen volhield en dat Hij het allemaal tot een goed einde bracht.

Zo is het bij mij ook: onbegrijpelijk dat de Heere met mij wilde beginnen, om mij stil te zetten op mijn zondepad, om mij te overtuigen van zonden, om mij mijn helwaardigheid te doen aanvaarden en te doen buigen onder Zijn doemvonnis; om mij geloofszicht op Zijn Zoon te geven, mij al mijn vele en vuile zonden te vergeven, mij vrij te spreken van heel mijn hemelhoge schuld, en om vervolgens een jarenlang pad met mij te gaan dat vol teleurstellingen en tegenvallers bleek te zijn. Onbegrijpelijk dat Hij mij niet moe is geworden en mij niet voor eeuwig heeft weggeslingerd in de buitenste duisternis. Onbegrijpelijk, bij het lezen van de woestijngeschiedenis en daarna, dat de Heere dit volk toch bleef roepen en liefhebben. Maar méér onbegrijpelijk dat Hij mij achterna blijft lopen met de wonderen van eeuwige liefde en genade!

Daarom is deze Psalm een uitnodiging om met heel ons tegenvallend adamsbestaan ons te werpen aan Zijn voeten en ons steeds weer geheel en al over te geven aan Zijn vrije genade in Zijn geliefde Zoon Jezus Christus en Zijn volmaakte plaatsvervanging!

Daar moet ik het van hebben, steeds weer en steeds meer. Jij ook?

Neem, o mijn volk, mijn zuiv’re leer ter ore.       
Wil naar mijn woord en reine rede horen.     
Ik doe mijn mond met wijze spreuken open.       
Hij zal van heilgeheimen overlopen.                       
Verborgenheden stort ik voor u uit,
Van oudsher vastgelegd in Gods besluit.

Een kernvers is:

Dat zij hun hoop op God stellen
en Gods daden niet vergeten,
maar Zijn geboden bewaren.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen