Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Wat de bijbel zegt over kastijding (1)

Auteur: ds. W. Pieters

In Openbaringen 3 vers 19 lezen we de volgende woorden uit de mond van onze Heere Jezus Christus: “Zo wie Ik lief­heb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig en bekeer u.”

Daarover gaat het in deze twee nummers. Wat betekent kastijding? Twee dingen: opvoeding en tuchtiging. Het Griekse woord is `paideuoo', waarvan ons woord pedagoog en pedagogiek is afgeleid. Het heeft te maken met een kind (paidion), dat moet worden opgevoed. Om in de wereld van de grote mensen een goede plaats te kunnen innemen, moeten wij als kinderen en jongeren heel wat leren. Denk maar aan het praten, ook moeten we leren schrijven en een vak of zo leren. Maar niet alleen moet er iets worden áángeleerd, ook moeten er heel wat dingen worden áfge­leerd. We komen helaas niet als een zondeloos kind op de wereld, maar we hebben een hart, dat geneigd is om het verkeerde eerder te willen, dan het goede.

Dat verkeerde, als je het niet corrigeert, niet verbe­tert, groeit uit tot een verschrikking. Het is net als met onkruid, dat weelderig opschiet in je tuintje. Je moet het weg schoffelen en op allerlei manieren bestrijden, wil je een goede oogst van je groente­tuintje krijgen. Zo is het bij ons ook: er moet nog al wat worden gecorrigeerd om ons tot nuttige en bruikbare mensen in de maat­schappij en de kerk te doen groot worden.

Wanneer een kind die correctie niet wil aanvaarden en het goede niet graag doet, moet wel eens een straf worden gedreigd of zelfs worden toegepast.

Het lijkt mij erg hard om als vader/moeder op je kind voor de eerste keer een strafmaatregel toe te passen, een klap te geven of zoiets. Maar het blijkt bij alle kinderen nodig te zijn. Het was immers bij onszelf, toen we klein waren (of nu nog...?), ook nodig!

De Schrift zegt zelfs, dat een vader die zijn kind nooit eens een pak slaag geeft, hem meer haat dan liefheeft. Waarom? Wel, als een vader uit zogenaamde liefde zijn kind nooit straft, gaat het helemaal mis met dat kind. Dan wordt het een `straal-verwend ventje' en dan wordt hij super-eigenwijs. Dan gaat het van kwaad tot erger.

Wanneer een liefhebbende vader zijn kind een pak slaag geeft, dan slaat hij niet om hem te verwonden en nog veel minder om hem te doden, maar om hem van ver­keerdheden te gene­zen.

Nu zo doet God het ook. Als Hij Zijn kinderen nooit zou straf­fen, nooit zou slaan, dat is: nooit zou kastijden, dan ging het helemaal mis. Het is voor een kind van God soms hard nodig om een geestelijk `pak slaag' te krijgen. Niet omdat God zo hard en streng is, slaat Hij Zijn kinderen, maar omdat Hij zoveel van ze houdt. En dat zegt de Heere Jezus ook tegen de gemeente van Laodicea in Openbaring 3 vers 19: die Ik líefheb, die bestraf en kastijd ik. Wat houdt kastijden concreet in? Dat de Heere wel eens verdrietige dingen aan Zijn kinderen geeft te beleven, een ongeluk, faillisse­ment, rouw. Allerlei tegenslag, moeite en leed kan Hij daarvoor gebruiken. Dat doet God niet om ons te plagen, maar dat doet Hij tot ons nut.

Over die kastijding vinden we ook iets in de volgende tekst, Jeremia 2 vers 19: “Uw boos­heid zal u kastijden, en uw afkerin­gen zullen u straf­fen; weet dan en ziet, dat het kwaad en bitter is, dat gij de HEERE, uw God, verlaat en dat Mijn vreze niet bij u is, spreekt de Heere, de HEERE der heerscha­ren.”

De Heere laat ons horen, dat Hij niet zomaar kastijdt, ook niet graag kastijdt, maar dat het eigenlijk zo is, dat wij onszelf kastijden. Wij geven onszelf als het ware een `pak slaag', wanneer we de Heere verlaten, ons afkeren van Zijn Wet en allerlei zonden dienen.

Het is net als wanneer een opgeschoten jongen van 12 jaar door zijn vader gestraft wordt, omdat hij zo ongehoorzaam is geweest tegen zijn moeder. En dan vraagt die jongen: `Waarom straft u mij? Vindt u dat zo leuk soms?' Dan zegt die vader: `Nee, joh! ik vind het helemaal niet fijn om jou te moeten straffen, maar als jij niet zo verkeerd deed, niet zo'n bruta­le mond tegen je moe­der had gegeven, had ik jou niet gestraft. Eigenlijk zorg jij zelf voor deze straf: het is echt je eigen schuld.'

Zo moeten wij, als we door Gods hand geslagen worden, ook die tuchtiging zien: eigen schuld! Verder: tuchtiging heeft altijd te maken met de liefde van God! Hij wil ons niet verlo­ren laten gaan, maar corrigeert ons, verbetert ons, voedt ons op, bewaart ons ervoor, dat we verder en verder van Hem los raken en zo het verderf voor eeuwig zullen ingaan.

Kastijding is dus een opvoedkundig middel van God om ons voor eeuwig gelukkig te maken. Mopper dan ook niet, maar luister naar het boekje Job, waar in hoofdstuk 5 vers 17 staat:

                “Zie, geluk­zalig is de mens,

                      welke God straft;

     daarom ver­werp de kastij­ding des Almachtigen niet.”


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen