Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Psalm 136 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

De dichter jubelt het in vers 1 uit dat God goed is. Je kunt deze opmerking ‘gewoon’ lezen en verder gaan. Je kunt ook – en dat is een betere manier van Bijbel lezen – bij deze bewering of belijdenis stil staan, in gedachten, en je afvragen: zie ik dat ook zo? Heb ik goede gedachten over God? Luther vertaalt het Hebreeuwse woord met ‘freundlich’. O, wat is het een onbegrijpelijk wonder dat we met een vriendelijke God te doen hebben, en dat terwijl wij Hem zo hebben onteerd …

Als voorbeeld of bewijs van Gods grote goedheid schrijft de dichter zesentwintig keer dat Zijn verbondstrouw eeuwig duurt. De statenvertalers hebben het Hebreeuwse woord chesed, dat ik nu met ‘verbondstrouw’ heb weergegeven, vertaald met ‘goedertierenheid’, dat ‘goedaardigheid’ betekent. God is goed van aard en natuur. Zijn Wezen is niet gemeen, onbetrouwbaar of kwaadaardig. Een prachtig woord – als je de betekenis ervan vat. En weer schrijf ik: je kunt deze uitspraak ‘gewoon’ lezen en verder niet, maar je kunt ook bij deze belijdenis je afvragen: zie ik dat ook zo? Vertrouw ik God?

Het genoemde Hebreeuwse woord, dat 248 keer in het Oude Testament voorkomt, hebben de statenvertalers 81 keer met ‘weldadigheid’ vertaald en 147 keer met ‘goedertierenheid’. Het betekent iets als loyaliteit, toegewijd zijn aan iets of iemand. Het gaat dan om trouw aan wat je beloofde. Het kan dan ook worden weergegeven met ‘vriendschap’. De dichter is er zó vol van dat God trouw is aan Zijn Woord, dat hij het niet overdreven vindt om dit zesentwintig keer neer te schrijven. En het is ook niet overdreven.

Is er nog een reden dat hij – onder de aandrijving van de Heilige Geest – na het één keer te hebben vermeld, nog vijfentwintig keer herhaalt? Is het misschien omdat jij het maar niet kunt geloven, nu jij je eigen ontrouw al meer merkt, en van jezelf walgt omdat je zo veel keren je beloften verbrak? Heb jij het nodig om keer op keer op keer te lezen dat het toch echt waar is: God is goedertieren, zo onbegrijpelijk trouw

Dus let op: niet jij bent goed en jij hoeft ook niet trouw te zijn, maar Gód is genadig en bewijst het aan allen die berouwvol tot Hem vluchten.

Er zijn best heel wat dingen te noemen waaruit blijkt dat de genadige verbondstrouw van God eindeloos is. Je kunt denken aan het dagelijkse offer in tabernakel en tempel, aan het feit dat God Zich in Zijn Woord aan ons openbaart. Paulus noemt in Romeinen 3 ook nog de besnijdenis, maar de dichter somt geen geestelijke weldaden op. Alleen voorbeelden van Gods algemene zorg en van Zijn bevrijdingsdaden bij de uittocht uit Egypte komen aan de orde.

Drie voorbeelden van Gods zorg zijn:

  • Hij heeft de hemelen met verstand gemaakt
  • Hij heeft de grote lichten gemaakt
  • Hij geeft aan alle vlees eten.

Drie voorbeelden van Zijn bevrijdingsdaden bij de uittocht uit Egypte zijn:

  • Hij heeft de Egyptenaren geslagen in hun eerstgeborenen
  • Hij heeft Zijn volk door de woestijn geleid
  • Hij heeft ons aan onze tegenstanders ontrukt.

Maar misschien denk je: is dit allemaal uiteindelijk toch niet wat karig en ongeestelijk? Zeker, dat kan zo zijn, maar het hoeft niet. Het geestelijke staat niet los van het lichamelijke of aardse, ja, als gelovige zie je in het alledaagse, zoals een sneetje brood, zelfs zonder-boter-en-beleg, Gods goedheid en Zijn genadige trouw aan Zijn eed bij het doopwater:

… dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons zal verzorgen, en alle kwaad van ons zal weren, of ten onzen beste zal keren.

Wat moet je en mag je doen met deze eed van God? De Heere wil dat jij Hem niet wantrouwt, maar vertrouwt. Hij zal je verzorgen van alles wat goed voor je is. Hij zal alle ramp en onheil van je afweren of – als het je toch overkomt – Hij zal het voor je ten goede veranderen.

Ik roep je op (hoe het van binnen of van buiten met jou ook gesteld is) om met het laatste vers in te stemmen: “Loof de God des hemels.”

Loof de HEERE, geef Hem eer.
Steeds toont Hij Zijn goedheid weer.
Want Zijn goedertierenheid
Duurt tot in de eeuwigheid.

Loof de God des hemels meer,                                
Hem zij eeuwig lof en eer.                                        
Want Zijn goedertierenheid                                    
Duurt tot in de eeuwigheid.           

Twee kernverzen zijn:

Loof de HEERE, want Hij is goed,
want Zijn goedertierenheid is
tot in eeuwigheid. 

Loof de God des hemels,
want Zijn goedertierenheid is
tot in eeuwigheid.


Meer over psalm 136

Psalm 136 zingen
Psalm 136 onberijmd
Samenzang psalm 136
Tekst en beeld psalm 136

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen