Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 136 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

De dichter jubelt het in vers 1 uit dat God goed is. Je kunt deze opmerking ‘gewoon’ lezen en verder gaan. Je kunt ook – en dat is een betere manier van Bijbel lezen – bij deze bewering of belijdenis stil staan, in gedachten, en je afvragen: zie ik dat ook zo? Heb ik goede gedachten over God? Luther vertaalt het Hebreeuwse woord met ‘freundlich’. O, wat is het een onbegrijpelijk wonder dat we met een vriendelijke God te doen hebben, en dat terwijl wij Hem zo hebben onteerd …

Als voorbeeld of bewijs van Gods grote goedheid schrijft de dichter zesentwintig keer dat Zijn verbondstrouw eeuwig duurt. De statenvertalers hebben het Hebreeuwse woord chesed, dat ik nu met ‘verbondstrouw’ heb weergegeven, vertaald met ‘goedertierenheid’, dat ‘goedaardigheid’ betekent. God is goed van aard en natuur. Zijn Wezen is niet gemeen, onbetrouwbaar of kwaadaardig. Een prachtig woord – als je de betekenis ervan vat. En weer schrijf ik: je kunt deze uitspraak ‘gewoon’ lezen en verder niet, maar je kunt ook bij deze belijdenis je afvragen: zie ik dat ook zo? Vertrouw ik God?

Het genoemde Hebreeuwse woord, dat 248 keer in het Oude Testament voorkomt, hebben de statenvertalers 81 keer met ‘weldadigheid’ vertaald en 147 keer met ‘goedertierenheid’. Het betekent iets als loyaliteit, toegewijd zijn aan iets of iemand. Het gaat dan om trouw aan wat je beloofde. Het kan dan ook worden weergegeven met ‘vriendschap’. De dichter is er zó vol van dat God trouw is aan Zijn Woord, dat hij het niet overdreven vindt om dit zesentwintig keer neer te schrijven. En het is ook niet overdreven.

Is er nog een reden dat hij – onder de aandrijving van de Heilige Geest – na het één keer te hebben vermeld, nog vijfentwintig keer herhaalt? Is het misschien omdat jij het maar niet kunt geloven, nu jij je eigen ontrouw al meer merkt, en van jezelf walgt omdat je zo veel keren je beloften verbrak? Heb jij het nodig om keer op keer op keer te lezen dat het toch echt waar is: God is goedertieren, zo onbegrijpelijk trouw

Dus let op: niet jij bent goed en jij hoeft ook niet trouw te zijn, maar Gód is genadig en bewijst het aan allen die berouwvol tot Hem vluchten.

Loof de HEERE, geef Hem eer.
Steeds toont Hij Zijn goedheid weer.
Want Zijn goedertierenheid
Duurt tot in de eeuwigheid.

Een kernvers is:

Loof de HEERE, want Hij is goed,
want Zijn goedertierenheid is
tot in eeuwigheid. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen