Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 129 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Opnieuw een onbekende Psalm. Een lijdenspsalm. Het volk Israël klaagt hierin over het lijden dat ze alle eeuwen moeten doorstaan. Het begon al in Egypte. Ook Haman was zo-iemand die de joden haatte. In de dagen van de Makkabeeën werd het volk helemaal gruwelijk geplaagd en vervolgd.

Weet jij wie de Makkabeeën waren? Het gaat over de tijd tussen Maleachi en Mattheüs. Heidense koningen heersten over de Joden. Dit was al erg genoeg, maar toen Antiochus Epifanes Joden dwong varkens te offeren, sloeg de vlam in de pan en kwam er een bloedige opstand, en wel onder leiding van mensen die zij de Makkabeeën noemden.

En wat denk je van Hitler?

De eigenlijke vervulling van wat in Psalm 129 staat, zien wij in Jezus Christus: Hij heeft letterlijk ondervonden wat vers 3 zegt: “Ploegers hebben op mijn rug geploegd. Zij hebben hun voren lang getrokken.” Wat een liefde!

Maar wie Gods volk aanraakt, raakt Zijn oogappel aan. En God zal het lijden dat Zijn verbondsvolk is aangedaan, zeker betaald zetten aan de vijanden.

De zegen zal niet op hen rusten. En als op jou niet Gods zegen rust, wat rust dan op je? Zijn ontzaglijke vervloeking. Huiveringwekkend! Dan kun je worden vergeleken met dor gras dat als een soort onkruid hier en daar op een dak groeit (vers 6-8). Wat gebeurt daarmee? Dat wordt in de oven geworpen, zegt de Heere Jezus in Mattheüs 6. Houd jij er rekening mee, heel eerlijk? Hoe zal het zijn, als de vuurgloed van Gods heilige toorn in je ziel woedt? Nog mag je tot de Gegeselde vluchten! Nog predikt de lijdensgeschiedenis van Gods Zoon de weg van volkomen behoud!

Het lijden lijkt zo zinloos. Het geweld dat Gods kinderen zo vaak wordt aangedaan, lijkt in de volle betekenis van het woord zinloos geweld. En toch weet God er iets goeds uit tevoorschijn te brengen: het lijden van de tegenwoordige tijd maakt Gods kind rijp voor de heerlijkheid die wacht, tenminste zo schrijft Petrus het: “De beproeving van uw geloof is veel waardevoller is dan van goud, en zal bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus.”

“Zij hebben mij van jongs af niet gespaard,
Maar zeer benauwd”, mag Israël wel zeggen.
“Van kinds af aan heeft men mij zeer bezwaard,
Maar niemand van hen kon mijn werk weerleggen.”

Een kernvers is:

Wij zegenen u
in de Naam
des HEEREN. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen