Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 43 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Sommigen denken dat de Psalmen 42 en 43 bijeen horen, omdat het laatste vers van deze twee Psalmen gelijk is. Hoe het zij, de 43ste Psalm is (in ieder geval gedeeltelijk) heel bekend om zijn bede om licht en waarheid als lei-ding naar Gods huis (vers 3). Best een vreemd verzoek van de dichter: zou hij de weg naar de tabernakel of tempel niet hebben geweten? Zeker wel. Dat is het dan ook niet waar hij om smeekt wanneer hij zegt: “Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die mij leiden. Dat zij mij brengen tot Uw heilige berg, en tot Uw woningen.”
Hij bedoelt dat hij geestelijk de weg niet wist – en dat is nog zo met al Gods kinderen: zij moeten steeds onderwezen worden om de weg naar God te vinden. Wat is dan die weg naar God? De weg van het geloof, de hoop en de liefde. Deze weg zijn wij kwijt, ook als we wedergeboren werden en Gods Heilige Geest als leidsman ontvingen. Dan blijven we dwaalziek, en onwetend. Dan hebben we het steeds weer nodig dat Gods Geest ons – als het ware – bij de hand neemt om ons tot de troon van Gods genade te brengen om daar barmhartigheid te ontvangen en genade te vinden om zo te worden geholpen op Gods tijd.
Wat wil de dichter in Gods huis doen? Hij wil God ontmoeten als die God die de Bron is van al zijn blijdschap (vers 4): “En dat ik inga tot Gods altaar, tot de God van de blijdschap van mijn verheuging.”
Kun jij ook zeggen: ‘God alleen is de Bron van mijn vreugde’? Buiten Hem is heel mijn leven zinloos, waardeloos, vreugdeloos! Maar in en door Hem ervaar ik steeds een intens geluk.
Matthew Henry schrijft het zo: “De trouwe volgelingen van Christus, die de Geest der aanneming hebben, hebben steeds feest.” Hij bedoelt: zo lang Christus Zijn nabijheid doet voelen aan je ziel…
Wat wil de dichter in Gods huis doen? Vers 4 gaat verder: “… en U met de harp loof, o God, mijn God!” Ja, steeds God loven, daar is wel reden voor. In het bijzonder als je in het voorhof komt en daar het offer ziet, het bloed van verzoening, van de gekruisigde en weer opgestane Heere Jezus!
Onze God is dus al onze lof waard!

Waarom, mijn ziel, bent u verslagen?
Waarom bent u nog zo ontsteld?    
Hoop steeds op God, wil niet versagen.    
Ik zal nog van Zijn lof gewagen.
Hij redt mij van het boos geweld.
Hij is mijn God, mijn Held.

Een kernvers is:

Wat buig je je neer, o mijn ziel,
en wat ben je onrustig in mij?
Hoop op God,
want ik zal Hem nog loven.
Hij is … mijn God.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen