Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 88 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Desen Psalm is de bedroefste ende clagelickste die in het geheele Psalm-boeck is, van den beginne tot den eynde toe, zo luidt de eerste kanttekening op Psalm 88.

Heman is wel een gelovige, want in vers 1 bidt hij tot God én noemt hij Hem: ‘God van mijn heil’, maar bijzonder somber zijn al de verzen van deze Psalm, ongekend melancholiek! Wat een verschrikkelijke beproeving.

Als jij ook maar iets van de diepe smart van de psalmist zult moeten meemaken, krijg je het niet gemakkelijk. Deze 88ste Psalm staat echter in de Bijbel met het doel om ook de meest moedeloze en hopeloze tobber – die door de duivel misschien wel op het ‘redmiddel’ van de zelfmoord wordt gewezen – de enige weg tot hoop en troost te wijzen, namelijk naar de Troon der genade; en om hem of haar te doen hopen op die God Die Zijn vriendelijk gezicht verbergt, maar toch onze Heiland is. Zo schrijft de profeet Jesaja in hoofdstuk 45 vers 15: “Voorwaar, U bent een God, Die Zich verborgen houdt, de God van Israël, de Heiland.”

Twee dingen tegelijk dus: God houdt Zich verborgen én Hij is de Zaligmaker. Luther beleefde deze twee dingen ook heel intens en schreef daarom: God verbergt Zijn aanwezigheid in de jas van Zijn afwezigheid.

Snap jij deze uitspraak?

Voor je gevoel is God afwezig. Maar die afwezigheid is nu net de jas die God ‘aan heeft’, en dus is Hij bij je. Maar op geen andere manier kun je dit herkennen dan alleen door het geloof.

Geloofsvertrouwen is nodig. Daar nodigt Heman ons toe uit. Daar roepen al Gods eigenschappen (zie bij Psalm 86) ons toe op. Daarheen drijven ook alle angsten en zorgen, moeiten en teleurstellingen jou. Wanneer jij denkt: ‘ik loop op een doodlopende weg – er is alleen nog wanhoop’, dan juist laat deze Psalm zien: God stelt je uiteindelijk toch niet teleur. Houd vol, blijf wachten, stop niet met roepen.

Jezus heeft de diepte van deze Psalm nóg dieper beleefd…: in Gethsemané! Maar juist hier blijkt Hij de Heiland te zijn – de medelijdende Hogepriester!

O HEERE, God mijns heils, bij dag         

Bij nacht roep ik, wil naar mij horen.       

Neig tot mijn schreien toch Uw oren.     

Voor U alleen is mijn geklag.                    

Laat mijn gebeden tot U komen.                            

Tot U heb ik de vlucht genomen. 

Twee kernverzen zijn:    

O HEERE, God van mijn heil,
bij dag, bij nacht roep ik voor U.

Laat mijn gebed voor Uw gezicht komen.
Neig Uw oor tot mijn geschrei. 
  

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen