Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Het psalmboek: psalm 9

Auteur: ds. W. Pieters

We zijn ten slotte toegekomen aan Psalm 9.

        De titel van deze psalm bevat een Hebreeuws woord ‘Muth-labben’. Wat de bedoeling van deze uitdrukking is, is niet zeker. De kanttekening op onze statenvertaling luidt:

Dit houden sommigen voor de eerste woorden van een lied, te dien tijde bekend, naar welks wijze deze psalm gezongen en gespeeld zou worden. Anderen zetten het als volgt over: over het sterven, of de dood van hem die tussenbeide stond, bedoelende daarmee Goliath, die tussen het leger van Israël en van de Filistijnen stond, en Israël beschimpte en uitdaagde.

Hieruit kun je zien dat er in Gods Heilig Woord best heel wat is, dat wij niet begrijpen; maar wat tot onze zaligheid nodig is, dát is wél duidelijk.

Wat is de inhoud van Psalm 9? De statenvertalers vatten het zo samen: David

- dankt God met grote vreugde voor de victorie die Hij hem tegen zijn vijanden verleend had

- bespot hun ijdele roem en trotse aanslagen

- prijst Gods gerechtigheid in het haten en straffen van de goddelozen, en Zijn trouw in het verlossen van de verdrukte vromen, die hij uitnodigt tot Gods lof

- bidt verder om continuatie van Gods genade en vernietiging van de macht en aanslagen van zijn vijanden.

Ik wil er één ding uitlichten en met jullie verder overdenken, en wel wat we lezen in vers 2:

Ik zal de HEERE loven met mijn ganse hart; ik zal al Uw wonderen vertellen.

Laten we maar meteen met een paar vragen beginnen:

- loofde jij de Heere ooit met heel je hart?

- vertelde jij ooit de wonderen van de Allerhoogste?

        Dit is het doel waarmee wij zijn geschapen: God prijzen. De Heere gaf ons een mond om Hem te loven en onze naaste te onderwijzen, door Zijn wonderen te vertellen. Waar zijn wij echter vol van? Van van-alles-en-nog-wat, behalve van de dingen van God. We praten overal over, maar over God? Dan staat de wagen stil…

Hoe komt dat toch? Is er over God niets te vertellen en heb je geen reden om Hem te loven?

        Denk eens aan de weldaden voor je lichaam, je tijdelijke bestaan. Denk eens aan de gave van Zijn Zoon om Zaligmaker te zijn. Denk eens aan de weldaad van de Bijbel om ons allemaal de weg tot de zaligheid bekend te maken. Denk eens aan de vele ernstige waarschuwingen en vriendelijke uitnodigingen die God tot jou richtte door je ouders en door allerlei gebeurtenissen in je leven…

        Reden genoeg om Hem te loven.

En de wonderen van God te vertellen? Het allerfijnste zou het zijn als jij het wonder van je persoonlijke bekering zou kunnen vertellen. Dat je weet: God kwam in mijn ziel. Hij raakte mijn geweten aan en Hij zette mij stil op mijn zondepad. Hij liet mij zien hoe rampzalig ik was en Hij leidde mij tot de Heere Jezus als mijn Zaligmaker.

        Ook als dit je allemaal niet zo helder is dat je erover durft te vertellen, zijn er nog genoeg wonderen in Gods voorzienigheid en in Zijn genade waarover je iets zou kunnen vertellen. Dat is God waard, en het zou je vrienden of collega’s nog tot nadenken kunnen aanzetten en zo tot hun behoud dienstbaar kunnen zijn… Zou je dat niet willen? Dat God jou gebruikt als een nietig instrument in Zijn hand om zondaren te redden van het eeuwig verderf?

        We zwijgen zo vaak. Dit is niet goed. Niet alleen is God het waard en kan het tot nut zijn van je naaste, maar ook voor jezelf kan het heel nuttig zijn. God zegt in Spreuken 11 vers 25:

De zegenende ziel zal vet gemaakt worden; en die bevochtigt, zal ook zelf een vroege regen worden.

Dus: wie goed doet, zal er wél bij varen.

        Het is meermalen mijn ervaring geweest wanneer ik – terwijl ik zelf moedeloos en vol twijfel was – door omstandigheden iets moest zeggen over de Heere en Zijn liefdedienst, dat ik dan zelf er geestelijk door opfleurde. Ik kan het je aanraden: begin elke dag met het loven van God, dat is: bedenk waarom je God nu zou willen en kunnen prijzen en danken. Zoek ook elke dag een mogelijkheid of gelegenheid om goed van Hem en Zijn wonderdaden te spreken. Het zal je niet berouwen.

        We zijn aan het eind van een korte serie over de Psalmen gekomen. God geve je er zin in om in dit boek dagelijks te lezen / te bemediteren.


Meer over psalm 9

Psalm 9 zingen
Psalm 9 onberijmd
Samenzang psalm 9
Tekst en beeld psalm 9

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen