Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Het psalmboek: psalm 9

Auteur: ds. W. Pieters

We zijn ten slotte toegekomen aan Psalm 9.

        De titel van deze psalm bevat een Hebreeuws woord ‘Muth-labben’. Wat de bedoeling van deze uitdrukking is, is niet zeker. De kanttekening op onze statenvertaling luidt:

Dit houden sommigen voor de eerste woorden van een lied, te dien tijde bekend, naar welks wijze deze psalm gezongen en gespeeld zou worden. Anderen zetten het als volgt over: over het sterven, of de dood van hem die tussenbeide stond, bedoelende daarmee Goliath, die tussen het leger van Israël en van de Filistijnen stond, en Israël beschimpte en uitdaagde.

Hieruit kun je zien dat er in Gods Heilig Woord best heel wat is, dat wij niet begrijpen; maar wat tot onze zaligheid nodig is, dát is wél duidelijk.

Wat is de inhoud van Psalm 9? De statenvertalers vatten het zo samen: David

- dankt God met grote vreugde voor de victorie die Hij hem tegen zijn vijanden verleend had

- bespot hun ijdele roem en trotse aanslagen

- prijst Gods gerechtigheid in het haten en straffen van de goddelozen, en Zijn trouw in het verlossen van de verdrukte vromen, die hij uitnodigt tot Gods lof

- bidt verder om continuatie van Gods genade en vernietiging van de macht en aanslagen van zijn vijanden.

Ik wil er één ding uitlichten en met jullie verder overdenken, en wel wat we lezen in vers 2:

Ik zal de HEERE loven met mijn ganse hart; ik zal al Uw wonderen vertellen.

Laten we maar meteen met een paar vragen beginnen:

- loofde jij de Heere ooit met heel je hart?

- vertelde jij ooit de wonderen van de Allerhoogste?

        Dit is het doel waarmee wij zijn geschapen: God prijzen. De Heere gaf ons een mond om Hem te loven en onze naaste te onderwijzen, door Zijn wonderen te vertellen. Waar zijn wij echter vol van? Van van-alles-en-nog-wat, behalve van de dingen van God. We praten overal over, maar over God? Dan staat de wagen stil…

Hoe komt dat toch? Is er over God niets te vertellen en heb je geen reden om Hem te loven?

        Denk eens aan de weldaden voor je lichaam, je tijdelijke bestaan. Denk eens aan de gave van Zijn Zoon om Zaligmaker te zijn. Denk eens aan de weldaad van de Bijbel om ons allemaal de weg tot de zaligheid bekend te maken. Denk eens aan de vele ernstige waarschuwingen en vriendelijke uitnodigingen die God tot jou richtte door je ouders en door allerlei gebeurtenissen in je leven…

        Reden genoeg om Hem te loven.

En de wonderen van God te vertellen? Het allerfijnste zou het zijn als jij het wonder van je persoonlijke bekering zou kunnen vertellen. Dat je weet: God kwam in mijn ziel. Hij raakte mijn geweten aan en Hij zette mij stil op mijn zondepad. Hij liet mij zien hoe rampzalig ik was en Hij leidde mij tot de Heere Jezus als mijn Zaligmaker.

        Ook als dit je allemaal niet zo helder is dat je erover durft te vertellen, zijn er nog genoeg wonderen in Gods voorzienigheid en in Zijn genade waarover je iets zou kunnen vertellen. Dat is God waard, en het zou je vrienden of collega’s nog tot nadenken kunnen aanzetten en zo tot hun behoud dienstbaar kunnen zijn… Zou je dat niet willen? Dat God jou gebruikt als een nietig instrument in Zijn hand om zondaren te redden van het eeuwig verderf?

        We zwijgen zo vaak. Dit is niet goed. Niet alleen is God het waard en kan het tot nut zijn van je naaste, maar ook voor jezelf kan het heel nuttig zijn. God zegt in Spreuken 11 vers 25:

De zegenende ziel zal vet gemaakt worden; en die bevochtigt, zal ook zelf een vroege regen worden.

Dus: wie goed doet, zal er wél bij varen.

        Het is meermalen mijn ervaring geweest wanneer ik – terwijl ik zelf moedeloos en vol twijfel was – door omstandigheden iets moest zeggen over de Heere en Zijn liefdedienst, dat ik dan zelf er geestelijk door opfleurde. Ik kan het je aanraden: begin elke dag met het loven van God, dat is: bedenk waarom je God nu zou willen en kunnen prijzen en danken. Zoek ook elke dag een mogelijkheid of gelegenheid om goed van Hem en Zijn wonderdaden te spreken. Het zal je niet berouwen.

        We zijn aan het eind van een korte serie over de Psalmen gekomen. God geve je er zin in om in dit boek dagelijks te lezen / te bemediteren.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen