Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 3:12 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

Want de HEERE kastijdt degene, die Hij liefheeft,

     ja zoals een vader een zoon, in wie hij een welbehagen heeft.

                                        Spreuken 3 vers 12

Kastijding is een woord dat in ons taalgebruik niet of nauwelijks meer voorkomt. Wat betekent kastijden? In de Bijbel heeft het woord kastijden alles te maken met de opvoeding. Het betekent zoveel als: verbeteren, terechtwijzen, opvoeden, lering trekken uit, discipline krijgen door training.

Dus de HEERE verbetert, wijst terecht, voedt op. Wie? Die Hij liefheeft. Niet alleen met zachte hand (voorspoed) maar ook wel met harde hand (tegenspoed). Hij heeft een doel met Zijn kinderen.

Laat jij je ook door Gods Woord terechtwijzen ... of niet?

In de tekst wordt een vergelijking gemaakt. Zoals jij door je vader en moeder wordt opgevoed, zo kastijdt de HEERE Zijn kinderen. Je vader kan streng voor je zijn. Niet omdat hij zo graag streng is, maar hij zal díe strengheid gebruiken, die precies past bij je karakter. Als jij meer straf nodig hebt dan je broertje of je zus, dan is dat vanwege jouw verkeerd gedrag. Je vader probeert tactvol elk van zijn kinderen te sturen. Zo behoort het tenminste te zijn. Hij mag niet toegeeflijk zijn zoals Eli, die zijn zonen Hofni en Pinehas niet eens zuur aankeek. Maar ook mag Hij geen Lamech zijn, die zijn macht misbruikte. Een recht geaarde vader slaat zijn kinderen bewogen, naar zich toe, maar slaat niet in toorn, van zich af. Hij is op die manier bezig jouw karakter te vormen.

Zo doet de HEERE nu ook.

Luther zei eens dat de HEERE spreekt met twee lippen van één mond. Met wet en evangelie, met bedreiging en belofte, met vloek en zegen. De HEERE weet precies wat ieder van Zijn kinderen nodig heeft. De ene heeft een hardere hand nodig dan de andere. Hij laat eerlijkheid en liefde juist samengaan om hen te vormen voor een doel waar Hij naar toe werkt.

Als jij dwars en verkeerd bent, maar je vader laat je niet vrij in je keuze, dan gelooft hij diep in zijn hart dat er nog wat van jou te maken valt. Al zou jij je graag willen onttrekken aan zijn straf die je verdiend hebt, toch zou het niet best zijn als je vader je zou laten gaan en in alle dingen vrij zou laten. Immers als je vader zou zeggen: ik laat jou je gang maar gaan, je wilt blijkbaar niet beter. Dan zegt hij eigenlijk het vertrouwen in je op, om je te verbeteren. Als dit jou onverschillig laat, ben je geen zoon maar een bastaard (een onechte zoon). Als dit je echter verdriet doet, is herstel mogelijk. Door je aan de (goede) straf van je vader te onderwerpen, word je door hem tot de orde geroepen om je in het rechte spoor te brengen. Als het weer goed wordt gemaakt, zeg je: had ik het maar anders gedaan, de volgende keer zal ik het beter doen. De kern is dus: hoe meer energie je vader in je steekt om je te verbeteren, hoe meer vertrouwen hij in jou heeft dat jij je als een echte zoon / dochter zult gedragen.

Zo werkt de HEERE nu ook. Hij blijft betrokken op Zijn kinderen. Hij is geduldig zoals geen vader geduldig is. Hij wordt nooit moe hen terecht te wijzen, want Hij heeft ze lief. Wat is het dan nuttig als er geen kerkdienst voorbij kan gaan of jij voelt de pijn van je onbekeerlijk hart ...! Zeg niet: ik wilde wel dat ik er wat rustiger zat. Onderdruk de stem van je geweten toch niet! Ook al was Jeremia bekeerd tot God, toch zegt hij: kastijd mij, HEERE! Maar met mate; niet in Uw toorn, opdat Gij mij niet teniet maakt. God deed het toch goed en Zijn bedoeling is ook goed. Kun jij dat Jeremia nazeggen?

Nu is de liefde van de HEERE hoger dan die van je vader. Je vader kijkt nog naar kwaliteit in jou om wat nog goed is, te verbeteren. Maar dat doet de HEERE niet. Gods liefde zoekt de slechtsten en verbetert die. Hij heeft juist hen lief aan wie niets meer te verbeteren valt. Ben jij er zo één? Dan ben je niet zo gauw verdrietig over de kastijding van de HEERE op de leerschool van Christus; omdat je vast gelooft dat de HEERE het goede met je voor heeft. Dan kun je heel wat strengheid verdragen.

Nu is God de Betrouwbare, Die niet kastijdt of straft uit lust tot plagen, maar hij kastijdt hen die Hij líefheeft. Laat je door dit woord sturen. Smeek God om Zijn Geest in je hart te krijgen.


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen