Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 68 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Een lange en gedeeltelijk heel bekende Psalm is Psalm 68. Maar het is goed om ons af te vragen of we de God van deze Psalm ook kennen. Hij wordt door de dichter in de eerste plaats omschreven als een God van toorn en wraak: “God zal opstaan, Zijn vijanden zullen verstrooid worden, en Zijn haters zullen van Zijn aangezicht vluchten.”

Houd je er rekening mee dat dit op een dag – en hoe gauw misschien al… – zal gebeuren? Wat dan? Vers 3: “Gij zult hen verdrijven, zoals rook verdreven wordt. Zoals was voor het vuur smelt, zullen de goddelozen vergaan van Gods aangezicht.”

Wat is was? Een stof die niet tegen vuur kan…

‘In de tijd van het Oude Testament was God een verterend Vuur. Wij leven echter in het Nieuwe Testament en dus is het nu heel anders’, zeggen sommige mensen.

Maar Hebreeën 12 vers 29 leert ons, in de tijd van het Nieuwe Testament, heel anders: “Onze God is een verterend Vuur.”

Ook in Psalm 68 komen we de tegenstelling tussen goddelozen en rechtvaardigen tegen, waarmee Psalm 1 ons al confronteerde. Zie vers 4: “Maar de rechtvaardigen zullen zich verblijden. Zij zullen van vreugde opspringen voor Gods aangezicht, en van blijdschap vrolijk zijn.”

Wie ben jij? Hoe is jouw verhouding tot God? O, ik gun het je toch zó, dat je niet bij vers 3, maar bij vers 4 hoort…!

Psalm 68 heeft het ook over de hemelvaart van onze Heere Jezus. In de kerntekst hieronder heeft de dichter het daarover. Hoe weten we dat? Door Schrift met Schrift te vergelijken. Kijk maar naar de tekstverwijzing onder vers 19: Efeziërs 4 vers 8 – lees dit gedeelte maar eens.

Geloofd zij God, Die dag aan dag          
Ons zegent door Zijn hoog gezag:   
Hij heeft ons overladen                            
Met goed voor tijd en eeuwigheid.            
Die God is onze Zaligheid.                    
Prijst allen ’s HEEREN daden.              
Die God geeft ons volkomen heil           
Voor ziel en lichaam. Zonder feil             
Doet Hij ons daarin delen.                          
De HEERE redt uit grote nood,            
Verlost Zijn volk van hel en dood.         
Hij is het Heil van velen.     

Kernverzen zijn:

Gods wagenen zijn tweemaal tien duizend,
[Gods wagens zijn Gods engelen]
de duizenden verdubbeld.
De Heere is onder hen,
een Sinai in heiligheid!
Gij zijt opgevaren in de hoogte. 
Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd.
Gij hebt gaven genomen
[om] [uit] [te] [delen] onder de mensen.
ja, ook de wederhorigen
om [bij] [U] te wonen, o HEERE God!

 

                       

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen