Bijbelstudie
Algemene stukken Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 125 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Een kleine en onbekende Psalm is Psalm 125. Toch vind je er een heerlijke troost in, wanneer je op de HEERE vertrouwt. Wat betekent ‘op de HEERE vertrouwen’? Geen hulp van jezelf of andere mensen verwachten. Op alles buiten God de dood schrijven. En je onvoorwaardelijk aan de Heere overgeven. Er vast van overtuigd, dat Hij machtig is en gewillig om je te helpen in alle noden en omstandigheden van het leven.

Wat is nu de troost voor jongeren die op Hem vertrouwen? De dichter beweert: “Die op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid.” Dus onwrikbaar vast is je geluk, wanneer je hebt geleerd, en steeds leert, alles van de Heere te verwachten.

Maar zijn er dan geen vijanden, tegenkrachten? Dreigen er geen gevaren? Ja zeker, en die zijn heel groot. Maar de dichter mag verder belijden: “Rondom Jeruzalem zijn bergen. Zo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid.”

Al weer het woord ‘eeuwigheid’. De dichter geloofde niet in de ‘afval der heiligen’. De remonstranten beweren dat wel: je kunt vandaag een wedergeboren christen zijn, en het morgen kwijt zijn, zodat je uiteindelijk verloren gaat. Nee, zegt de schrijver van Psalm 125, zo is het niet, want de HEERE houdt eeuwig vast aan Zijn trouw.

Betekent dit dat je als christen dan het zo nauw niet hoeft te nemen en allerlei zonden aan de hand kunt houden, omdat God toch wel trouw blijft …? Nee. Lees vers 4. Daar bid je: “HEERE, doe aan de goeden goed, en aan degenen die oprecht zijn in hun harten.” En het tegenovergestelde blijft waar, zoals God ons in vers 5 leert: “Zij die zich neigen tot hun kromme wegen, zal de HEERE weg doen gaan, met de werkers van ongerechtigheid.” Het gaat hier over huichelaars, schijnheiligen, toneelspelers! Houd er rekening mee dat God je innerlijk kent, over je schouders meekijkt wanneer jij achter de computer bent …

Bid maar:

            Heere, maak mij oprecht, laat mij ook oprecht blijven!

Wie op de HEERE vast vertrouwen,
Die zullen eeuwig staan
En nooit ten onder gaan,
Als Sions berg waar God deed bouwen
Zijn huis, gegrond in welbehagen,
Dat hen zal dragen.

Een kernvers is:

Die op de HEERE vertrouwen,
zijn als de berg Sion,
die niet wankelt,
maar blijft in eeuwigheid.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen