Bijbelstudie
Algemene stukken Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 146 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Een bekende trouwtekst vinden we in Psalm 146, namelijk vers 5: “Welgelukzalig is hij die de God van Jakob tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op de HEERE, zijn God is.” Waarom is die persoon echt en blijvend gelukkig? Het gaat – als je goed leest – over iemand die hulpbehoevend is. Ben je dan gelukkig? Ja, toch: pas als je niets meer kunt zonder God, gaat het goed met jou. Anders niet!

Welke God is je Helper? De God van Jakob. Hier komt het verbond om de hoek kijken, én de genade. Het verbond, want heel het volk Israël is nageslacht van Jakob. De genade, want hier staat niet ‘de God van Abraham’, maar van zijn kleinzoon, de bedrieger van zijn vader Izak …

O, dat God Zich met deze Naam wil laten noemen, is echt een bemoediging! Nu durf ik ook nog om hulp te vragen, ik, die niet beter ben dan die bedrieger!

Hoe goed kan deze God jou helpen? In de volgende verzen staan een paar karaktertrekken en karakteristieke daden van Hem vermeld:

 • Hij heeft hemel en aarde gemaakt, de zee en al wat erin is
 • Hij houdt trouw tot in eeuwigheid
 • Hij doet verdrukten recht
 • Hij geeft hongerige mensen brood
 • Hij maakt gevangenen los
 • Hij opent ogen van blinden
 • Hij richt gebogen mensen op
 • Hij heeft rechtvaardigen lief
 • Hij bewaart vreemdelingen
 • Hij houdt wezen en weduwen staande
 • Hij keert de weg van goddelozen om.

Wat denk je: is deze God niet al jouw vertrouwen waard?

Wat denk je: durf jij je toe te vertrouwen aan deze God?

Opnieuw vestig ik je aandacht op die goddelozen. Wat zijn dat toch voor mensen? Niet per se criminelen. Jij kunt het zijn, terwijl je op belijdeniscatechisatie zit … Onderzoek je eens; grondig! Biddend!

Zalig hij die stil kan wachten
Op de hulp van Jakobs God;
Die zijn hoop en zijn verwachten,
Heel zijn weg en levenslot,
In de hand des HEEREN geeft,
Steunt op God, Die eeuwig leeft.             

Een kernvers is:

Welgelukzalig is hij,
die de God van Jakob tot zijn Hulp heeft,
wiens verwachting op de HEERE,
zijn God is. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen