Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Uit het boek Openbaring - hoofdstuk 8

Auteur: ds. W. Pieters

Eén van de moeilijkste vragen van het boek Openbaring is hoe de volgorde van de hoofdstukken uitgelegd moet worden. Volgt hoofdstuk 8 (en volgende) chronologisch (= wat tijd betreft) op hoofdstuk 7? Of bevatten de hoofdstukken 8 en 9 enz. een nieuwe beschrijving van wat er in voorgaande hoofdstukken al beschreven was?

     Als hoofdstuk 8 (en volgende) chronologisch op hoofdstuk 7 volgt, dan gebeuren de dingen die we hierin lezen, dus na de wederkomst van Christus (hoofdstuk 6 vers 12-17). Óf deze laatste verzen van hoofdstuk 6 gaan niet over Zijn wederkomst.

     Voor zover ik het boek Openbaring versta, ziet (en beschrijft) de apostel Johannes steeds vanuit een ander gezichtspunt dezelfde gebeurtenissen. Met hoofdstuk 8 (en volgende) zijn we niet aangeland in een 'tijd na de wederkomst ten oordeel', maar gaat het over dezelfde kerkgeschiedenis vanaf Christus' hemelvaart tot aan Zijn wederkomst.

Waarover gaat het in Openbaring 8? Het Lam opent het zevende zegel van het boek dat God Hem gaf. Wat voor boek is dat? Daarin staan opgeschreven alle besluiten van God. Nu worden ze door Christus uitgevoerd. Voordat dit gebeurt, is Johannes er getuige van dat er in de hemel een stilte valt van een half uur.

     Indrukwekkend!

     Moet je je indenken dat je bij een vergadering bent, een kerkdienst, en dat er dan een HALF UUR lang niets wordt gezegd!!

     Waarom gebeurt dit?

     Verklaarders wijzen naar Lukas 1 vers 10 waar we lezen dat heel de menigte van het volk buiten de tempel bidt wanneer de priester in het heilige bij het reukaltaar is. Het wijst dan op het gebed dat in stilte wordt opgezonden. In de bijbelverklaring van Matthew Henry wordt verwezen naar Zacharia 2 vers 13:

"Zwijg, alle vlees, voor het aangezicht des HEEREN! want Hij is ontwaakt uit Zijn heilige woning."

We kunnen ook denken aan Habakuk 2 vers 20:

"De HEERE is in Zijn heilige tempel. Zwijg voor Zijn aangezicht, gij ganse aarde!"

Diepe eerbied vervult de hemellingen, en moet ook ons vervullen, wanneer we bedenken Wie God is en wat Hij doet om Zijn kerk te verlossen. Want daar gaat het over: Zijn kerk wordt verlost.

     Dat was in de visioenen over het verbreken van de zeven zegels ook wel het thema, maar nu van een andere kant belicht.

Nu wordt ons in de volgende visioenen of taferelen voorgesteld hoe het de wereld zal vergaan, wanneer God Zijn kerk beschermt.

     Daarom lezen we ook in de verzen 3, 4 en 5, dat alle dingen die er gaan komen, gevolgen zijn van het gebed van Gods kinderen. Nee, zij bidden niet om oordelen en verwoesting, maar zij bidden om verlossing. En die verlossing houdt ook oordeel en verwoesting in (vers 5):

"En de engel nam het wierookvat, en vulde dat met het vuur van het altaar, en wierp het op de aarde; en er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen, en aardbeving."

Vervolgens komen de zeven engelen aan de beurt, die allemaal een bazuin krijgen om te bazuinen. In vers 7 lezen we wat er gebeurt:

"En de eerste engel heeft gebazuind, en er is geworden hagel en vuur, gemengd met bloed, en zij zijn op de aarde geworpen; en het derde deel der bomen is verbrand, en al het groene gras is verbrand."

Of we hagel, vuur en bloed, én bomen en gras moeten betrekken op de natuur (letterlijk), of dat onder beeldspraak geestelijke dingen zijn afgebeeld - zeker is dat het heel aangrijpend en huiveringwekkend is. Neem het maar eens letterlijk, dat een derde deel van Nederland verbrandt, al de bossen op de Veluwe, immense stukken grasland in Zuid-Holland ..., niets anders meer over dan een smeulende hoop.

     Bij deze ramp, dit oordeel, worden we herinnerd aan sommige plagen die over Egypte kwamen, toen God Zijn kerk ging verlossen. Wanneer we letten op het karakter van dit laatste Bijbelboek, lijkt het er echter op dat we dit oordeel figuurlijk moeten nemen. De vraag is nu wát er dan precies wordt bedoeld. De statenvertalers vatten het op als iets wat is gebeurd in de vierde en vijfde eeuw van de Christelijke jaartelling:

Zoals de gezonde leer bij regen wordt vergeleken, zo wordt deze verderfelijke leer bij hagel en vuur vergeleken, die het aardrijk doet verdorren; hier wordt ook bloed bij gesteld, omdat zij met grote vervolging, onder keizer Constantijn en anderen, door een groot deel der wereld gemengd was, waardoor een derde deel der bomen, dat is de leraars der gemeente zijn verleid, en het groene gras is verbrand; dat is, de gewone leden, die wel schenen te groenen in de gemeente, maar, zonder de rechte wortel, zijn bedorven, zoals Christus spreekt over zulken die afvallen.


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen