Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 69 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Rustig deze Psalm doorlezen is niet zo moeilijk, maar de angst en ellende van deze Psalm aan je lijf te ondervinden is niet zo gemakkelijk…

Opnieuw hebben we een Psalm voor ons waarin geleden wordt, waarin we merken hoe ellendig Gods volk in de dagen van het Oude Testament er vaak aan toe was. Het is niet vreemd dat Jezus heel wat keren inging op het lijden dat Zijn volgelingen te wachten stond. Alleen, Hij zei niet dat ze daarover moesten klagen, maar (Mattheüs 5 vers 10): “Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.”

Volgens het Nieuwe Testament gaat het in deze Psalm over Gods Zoon in Zijn lijdensgang. Zelfs zijn sommige uitspraken van toepassing op Judas, die uit de kring van de discipelen wegviel.

Het is daarom goed om het Oude Testament te lezen bij het licht van het Nieuwe. Zo leggen de statenvertalers in hun kanttekeningen ook de verwensingen van (bijvoorbeeld) vers 29 uit als profetieën. Daar lezen we: “Laat hen uitgedelgd worden uit het boek des levens, en met de rechtvaardigen niet aangeschreven worden.” Hierin lezen we dus niet de taal van een wraakzuchtige Israëliet, maar de voorzegging van een profeet des Heeren, hoe Hij Zijn recht zal handhaven en Zijn vijanden zal straffen.

De toekomst ziet er uiteindelijk helder uit, al is nu nog heel niet merkbaar dat het ook echt zal gaan gebeuren. Maar de dichter is verzekerd van de trouw van zijn God en daarom kan hij eindigen met woorden als (vers 31): “Ik zal Gods Naam prijzen met gezang, en Hem met dankzegging grootmaken.” En hij weet (vers 33): “De zachtmoedigen, die dit gezien hebben, zullen zich verblijden. En u, die God zoekt, uw hart zal leven.”

Zo blijkt het geloof toch niet – en nooit! – te wanhopen aan God en Zijn genade, hoe donker de weg ook is.

Verlos, o God, mij van de watervloed.

Mijn ziel verzinkt in vrees. Wil naar mij horen. 

Ik zink in diepe modder, ‘k ga verloren.     

Ik kan niet staan, ‘k verlies mijn hoop en moed.

De golven gaan nog hoger dan mijn hoofd.

Ik ben vermoeid van ’t schreiende versmachten. 

Mijn keel is hees, mijn ogen zijn gedoofd,  

Daar ik zo lang op U, mijn God, moet wachten.

Ten slotte een vers in de berijming van ds. C.J. Meeuse:

Een kernvers is:

Verhooor mij, o HEERE,

want Uw

goedertierenheid is goed.

Zie mij aan naar de

grootheid van Uw

barmhartigheden

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen