Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 143 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Wat een wonder om met de dichter van deze Psalm te hebben geleerd in vers 2: “Ga niet met mij in het gericht, want niemand die leeft, zal voor Uw aangezicht rechtvaardig zijn.”

En wat een wonder daarbij, om in het besef van deze ontzaglijke zaak toch met vers 1 te pleiten: “… verhoor mij in overeenstemming met Uw gerechtigheid.” Als je goed nadenkt, verwacht je dat de oudtestamentische vrome zal vragen: “… verhoor mij in overeenstemming met Uw barmhartigheid.” Maar er staat ‘gerechtigheid’ Dat woord duidt aan dat God Zijn beloften houdt, omdat Hij volstrekt betrouwbaar is.

Wat een rijk geloofsleven, om zo, als rechteloze!, God aan te spreken op Zijn belofte. Welke belofte? Die in de tabernakeldienst wordt afgebeeld en verzegeld, net als in jouw doop en in elke avondmaalbediening, namelijk: vergeving van zonde en het eeuwige leven!

Hetzelfde als wat de dichter in vers 1 doet, staat ook in 1 Johannes 1 vers 9:

“Als wij onze zonden belijden, is Hij getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid.”

In vers 10 van deze Psalm bidt de dichter, en al Gods kinderen van alle eeuwen, plaatsen en culturen bidden het met hem mee: “Leer mij Uw welbehagen doen, want Gij zijt mijn God! Laat Uw goede Geest mij in een effen land leiden.” Gods ‘welbehagen doen’ betekent: alles graag willen wat God wil en een hartgrondige afkeer hebben van alles waar God een gruwel van heeft. En ‘in een effen land geleid worden’, wat zou dat inhouden? Onder andere: het stuur van je leven uit handen geven. God laten beslissen hoe je leven er uit zal zien. Hem laten bepalen wat je toekomst wordt. De Heere blanco volmacht geven en het bij voorbaat met Hem eens zijn – wát Hij ook maar doet.

In het laatste vers vraagt hij erom dat Gods vijanden worden uitgeroeid. Houd je er eerlijk rekening mee dat je maar twee opties hebt? Of door Gods goede Geest je te laten leiden, of door Gods rechtvaardige wraak te worden uitgeroeid?

Hoor, HEERE, mijn ootmoedig smeken
En neig Uw oren tot mijn spreken,
Tot mijn gebed, waarin ik pleit
Op waarheid, waar ik vast op reken,
Op grond van Uw gerechtigheid.

Een kernvers is:

Leer mij Uw welbehagen doen,
want U ben mijn God!
Laat Uw goede Geest mij
in een effen land leiden. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen