Bijbelstudie
Algemene stukken Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 85 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Wat zou het eerste zijn: dat God onze zondeschuld bedekt of dat Hij ze wegneemt? In vers 3 lezen we: “De misdaad van Uw volk hebt U weggenomen. U hebt al hun zonden bedekt.”

Het gaat over de vergeving van onze zonden door Gods genade. Dit wordt met twee uitdrukkingen omschreven: ‘wegnemen’ en ‘bedekken’. Deze twee woorden betekenen hetzelfde. Het eerste woord doet je denken aan de zonde als een zware last, en het tweede woord tekent je zonde als een vuile vlek. De zondelast moet worden weggenomen – en wel door het Lam van God Dat de zonde van de wereld wegneemt, zoals Johannes de Doper Hem mag aanwijzen en aanprijzen. En de zondesmet moet worden overdekt voor de heilige ogen van de zonde hatende God – en wel door het kostbare bloed van hetzelfde Lam Dat God ons heeft gegeven, zoals het werd vergoten op Golgotha’s heuveltop.

De dichter jubelt over deze rijke evangeliegenade, maar als je bij vers 5 komt, lijkt het alsof hij er zelf nog niet de troost uit ervaart, want hij smeekt de HEERE om nu ook hem zelf deze heerlijke genade te schenken, wat uitloopt in vers 8 op de woorden “Toon ons Uw goedertierenheid, o HEERE, en geef ons Uw heil.”

Een niet te vergeten les uit Psalm 85 is wat je mét vers 9 mag doen: “Ik zal horen, wat God, de HEERE, spreken zal.”

De Psalm eindigt met een heerlijk perspectief, een verrukkelijk vooruitzicht:

  • goedertierenheid en waarheid zullen elkaar ontmoeten
  • gerechtigheid en vrede zullen elkaar kussen
  • waarheid zal uit de aarde spruiten
  • gerechtigheid zal van de hemel neerzien
  • de HEERE zal het goede geven
  • ons land zal zijn vrucht geven
  • gerechtigheid zal voor Gods aangezicht heengaan

O, wat een toekomst op de nieuwe aarde! Ook voor jou?

U hebt, o HEERE, in verleden tijd                        
Uw land Uw liefde en Uw gunst verstrekt          
En Jakobs volk van slavernij bevrijd.                     
De zonden van Uw volk hebt U bedekt.           
Vergeven is hun schuld, bij U bekend.
Uw hete toorn is van hen afgewend.
God van ons heil, vergader ons toch weer
En doe Uw toorn teniet, straf ons niet meer.

Een kernvers is:

Toon ons Uw goedertierenheid,
HEERE,
en geef ons Uw heil.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen