Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 141 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Als er één onderwerp in het Boek der Psalmen belangrijk blijkt te zijn, is het wel bidden, smeken, roepen tot God. De dichter is er diep van doordrongen dat hij zonder God niet kan, geen dag. Dit afhankelijke leven is het leven van de vromen onder het Oude Verbond, en niet minder ook in de tijd na de uitstorting van de Pinkstergeest.

Wie niet in deze afhankelijkheid wenst te leven, zal niets kunnen met het overgrote deel van de 150 Psalmen.

Psalm 141 vormt geen uitzondering op deze hoofdlijn. De Psalm begint er meteen mee: “HEERE, ik roep U aan. Haast U tot mij. Neem mijn stem ter ore, nu ik tot U roep.”

Heerlijk, dat we dit onderwijs krijgen. We worden hierdoor bemoedigd om alle dagen en in alle omstandigheden ons tot God te wenden. Hij vindt het niet erg dat we steeds weer met onze noden tot Hem komen. De statenvertalers schrijven in een kanttekening op Jesaja 62 vers 7:

Houd niet op met bidden en smeken, maar houd aan in het gebed, ja val Hem zolang lastig, totdat u wordt verhoord.

De dichter denkt aan de offerdienst die God Zelf heeft ingesteld, en waarin het wierookoffer de gebeden aanduidt die alle Israëlieten mochten opzenden. Hierdoor wordt hij vrijmoedig. De Heere vindt het goed dat een arme en ellendige zondaar aan Zijn voeten buigt en Hem zijn nood vertelt.

Waarover het in de Psalm precies gaat, is niet zo eenvoudig te zeggen, maar wát ook de situatie is, de dichter houdt het ons voor (God Zelf houdt het ons voor) om op Hem te zien, vers 8: “Op U zijn mijn ogen, HEERE, Heere! Op U betrouw ik, ontbloot mijn ziel niet.” Voor het woord ‘ontbloten’ heeft de oude Engelse vertaling: in de steek laten, berooid achterlaten.

Vol vertrouwen – zo blijkt uit deze woorden – verwacht de dichter Gods hulp. En dat, terwijl de situatie echt gevaarlijk is. Zo lijkt het ook wel eens in geestelijke zin dat satan nog ‘één van deze dagen’ je ziel zal verslinden. En om je dan veilig te weten in de handen van de Goede Herder, zoals Hij belooft (Johannes 10 vers 28): “Ik geef hun het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit Mijn hand rukken.” …

Ten slotte een vers in de berijming van ds. C.J. Meeuse:

Ik roep U aan, o God almachtig!
Hoor, HEERE, haast U, help mij uit.
Hoor naar mijn stem, nu ik zo luid
U aanroep. Neig Uw oor aandachtig.

Een kernvers is:

HEERE, zet een wacht voor mijn mond,
behoud de deur van mijn lippen. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen