Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Spreuken 3:34 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"Zekerlijk, de spotters zal Hij bespotten,

     maar de zachtmoedigen zal Hij genade geven"

                                        Spreuken 3 vers 34

Vaak lezen we in het boek Spreuken kernachtige tegenstellingen. In de woorden die boven deze meditatie staan, vinden wij er twee: de tegenstelling tussen twee soorten mensen én die tussen twee manieren van handelen van God.

Hoe gaat God met mensen om? Zal Hij ons genade geven of zal Hij ons bespotten?

Voor het woord 'bespotten' kun je ook lezen: weerstaan. God zal sommigen genade geven en anderen weerstaan. Wie zal Hij weerstaan, bespotten? De spotters.

Wat zijn dat voor mensen? Dat moet jij nu eens voor jezelf overdenken en jezelf de ernstige vraag stellen: ben ik een spotter?

Spotters komen we tegen op de dag dat de Heilige Geest werd uitgestort. Toen waren velen verslagen en ontzet, maar er waren ook spotters. Wat deden die mensen? Zij deden net alsof ze niet onder de indruk waren. Ze probeerden in ieder geval de ernstige gedachten van zich af te schudden.

Dat is een heel slimme zet van satan. Hij weet dat we bij bijzondere omstandigheden extra open staan voor Goddelijke invloeden. Zouden we dàn echter ons verzetten en verharden ..., dan is het bijna zeker dat hij het wint. Dan gaan we bijna zeker voort op dat pad. Want de duivel weet dat Spreuken 3 vers 34 in de Bijbel staat, en hij hoopt het daarop te laten uitlopen, dat God jou eenmaal zal bespotten.

Daarom is het niet onbelangrijk te weten op welke manier dat 'spotten' gebeurt. Psalm 1 zegt:

'Welzalig hij die in der bozen raad

niet wandelt, noch op 't pad der zondaars staat,

noch nederzit waar zulken samenrotten,

die roekeloos met God en godsdienst spotten.'

Spotten is altijd roekeloos, onbedacht. Je beseft zelf niet eens in welk een groot gevaar jij je begeeft, wanneer je met God en godsdienst spot.

Hoe?

Op deze manier:

*je denkt: ik heb nog tijd genoeg

*je denkt: zondigen is vast zo erg niet

*je denkt: God is toch genadig?

Op deze manier kun je je aan God onttrekken en dan laat God je gaan. Dan ga je binnenkort de weg van verharding op.

Spot niet:

spot niet met de straf op je zonde

spot niet met de genade en liefde van God

spot niet met de kruisdood van Jezus Christus!

"Maar de zachtmoedigen zal Hij genade geven." De zachtmoedigen zijn mensen, die leerden buigen onder Gods rechtvaardig oordeel. Ze hebben geleerd: ik heb de eeuwige straf verdiend. Ze gevoelen de smart van de God-verlatenheid en de last van hun goddeloosheid.

Zij mopperen niet op de besturing van God in hun leven. Ze worden niet boos als de Bijbel zegt, dat God aan niemand iets verplicht is. Ze zijn het steeds met God eens ...

Wat doet God met zulke mensen? Die geeft Hij genade. De apostel Jakobus zegt (hoofdstuk 4 vers 6), als hij deze woorden uit Spreuken 3 vers 34 aanhaalt: meer genade. Hij bedoelt te zeggen: dát ze zachtmoedig zijn is ook al genade, maar nú ze zachtmoedig zijn, krijgen ze nog meer genade. Wat heerlijk, hè!

Daarom zegt de apostel Petrus (hoofdstuk 5 vers 5) als ook hij deze woorden uit Spreuken 3 vers 34 aanhaalt:

"Verneder u dan onder de krachtige hand Gods".

Dat is de oproep van die hoogmoedige Petrus, die met de woorden van Jezus spotte, toen hij tegen Jezus zei: U zegt nu wel, dat ik U zal verloochenen, maar dat is absoluut niet waar!

Nu roept hij ons allen toe: verneder je maar onder Gods hand, al weegt het nog zo zwaar!

Dan kunnen zelfs spotters nog genade ontvangen...

Pas op: maak van deze laatste zin nu geen misbruik, door te denken:

o, dan heb ik de tijd nog wel, dan is zondigen zo verschrikkelijk nog niet en dan zal God mij nog wel genadig zijn...

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen