Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 40 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Ik veronderstel dat Psalm 40 je niet helemaal onbekend voorkomt. Ik vermoed namelijk dat woorden uit deze Psalm nog al eens worden aangehaald, vooral in de lijdensweken; namelijk de woorden die in het Nieuwe Testament worden geciteerd (Hebreeën 10 vers 7): “Toen sprak Ik: zie, Ik kom (in het begin van het boek is over Mij geschreven), om Uw wil te doen, o God!”
Hier is Christus Zelf aan het woord, door de Geest van de profetie, in David. En zo is Psalm 40 een Messiaanse Psalm.
Ook gaat het over ons, in onze geloofservaringen.
Of heb jij geen geloofservaringen?
Gods kinderen herkennen zich in vers 2: “Ik heb de HEERE lang verwacht. En Hij heeft Zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord.”
Wachten op God, in de nood van je ziel, in het besef van je zondeschuld, onder het gevoel van Gods toorn… Je kunt niet meer zonder Hem. Daarom wacht je onophoudelijk.
En, o wonder! Hij komt! En antwoordt! En redt!
Een belangrijk gegeven hierbij is wat we lezen in vers 4: omdat de Heere Zijn goedheid aan de dichter heeft bewezen, zullen velen het zien. Zij zullen vrezen en op de HEERE vertrouwen. Waaruit komt de vreze des HEEREN voort? Hoe ontstaat vertrouwen op God? Door te letten op de daden van God, Zijn verlossing, Zijn trouw. Zo onderwijst God ons in deze Psalm en zo is het in 2013 ook nog: let op Gods genadebewijzen en leer zodoende Hem te vrezen en te vertrouwen.
De Psalm sluit af met een prachtige, God verheerlijkende belijdenis in vers 18. Daar erkent de dichter eerst hoe het met hem en jou ervoor staat: “Ik ben wel ellendig en nooddruftig.” Maar erg is dit eigenlijk niet, want: “de HEERE denkt aan mij.” Hij vervolgt met Gods lof: “Gij zijt mijn Hulp en mijn Bevrijder” en eindigt met de bede: “O mijn God, vertoef niet / stel niet uit.”

Ik boodschap, HEERE, de gerechtigheid 
Aan die zich voegen naar Uw wil:
Een grote schare. ‘k Zwijg niet stil.
U weet dat ik aan U mijn lippen wijd.
Mijn hart heeft nooit verzwegen    
Uw recht, Uw ware wegen,
Uw heil, Uw reddingswerk
En Uw weldadigheid.
Uw trouw, die ons verblijdt
Verkondig ik Uw kerk.

Een kernvers is:

Laat allen die U zoeken,
in U vrolijk en verblijd zijn.
laat de liefhebbers van Uw heil
gedurig zeggen:
de HEERE zij groot gemaakt!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen