Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 19:18a - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"Tuchtig uw zoon als er nog hoop is."

                                           Spreuken 19:18a

Niet alleen geeft God in Zijn Woord voorschriften over de opvoeding, maar ook geeft Hij in de praktijk Zelf voorbeelden over de opvoeding. Het voorschrift, het bevel luidt: tuchtig uw zoon. Het voorbeeld, zoals Hij Zelf met mensenkinderen omgaat is: Hij tuchtigt Zijn kinderen.

Wat betekent 'tuchtigen'? In de eerste plaats 'onderwijzen', 'opvoeden' 'vermanen' en dan ook 'straffen'. Wat heeft dit bevel jullie te zeggen in je jonge jaren, terwijl je nog niet getrouwd bent en dus ook nog geen kinderen hebt om op te voeden, te tuchtigen, maar voor het grootste deel zelf nog in je ouderlijk huis onder de opvoedende macht van je vader en je moeder bent, -wat heeft dit bevel jullie te zeggen? Heel veel, op drie punten:

1    Wanneer je denkt aan verkering krijgen, of als je verkering hebt (misschien al verloofd bent) is één onderdeel van de voorbereidingstijd op het aanstaande huwelijk, dat je het samen hebt over de kinderen, die het God believe jullie te geven en dat je het dus samen ook hebt over de opvoeding die jullie samen aan die kinderen -als God die aan je geeft- moeten geven. En op weg naar de opvoeding van je toekomstige kinderen toe, is het goed om in de eerste plaats te weten (te bestuderen) wat God van ouders vraagt... Veel jongeren stappen in het 'huwelijksbootje' zonder ooit zich degelijk te hebben voorbereid vanuit de Heilige Schrift over de grote en gewichtige taak van de opvoeding. Bij veel echtparen wordt een kind geboren, terwijl de jonge vader nog nooit zich heeft verdiept in de Goddelijke voorschriften betreffende de opvoeding. Jullie moeten het vóór je trouwen grondig bestu-deren: wat wil God van ons, als we ooit zouden mogen trouwen en dan kinderen zouden mogen krijgen (of adopteren!)? En heel belangrijk is je nu al te oefenen in het goede voorbeeld te geven, want dat zal in de toekomstige opvoeding het allerbelangrijkste zijn en dat moet je nu al leren en nu al in praktijk brengen.

2    Nu je zelf nog onder het opvoedingsgezag van je ouders bent, is het best wel goed om te weten, hoe God wil, dat jouw vader, jouw moeder je opvoedt. Het is niet de vrijheid van een ouderpaar om zelf te beslissen, hoe zij jou onderwijzen, opvoe-den, vermanen en eventueel ook straffen. Dat mogen ouders zelf niet bepalen. Dat schrijft God voor. En het is tot je bestwil...! Geloof je dat? Misschien vind je het lang niet altijd fijn om gecorrigeerd te worden en ben je geneigd om je ouders een grote mond te geven en onbeschoft tegen hen te zijn of hen in stilte te verwensen (en wat is dàt erg!); maar bedenk dan: wanneer je vader, je moeder jou dingen eerlijk verbieden of bevelen en eventueel daarbij strenge/harde maatregelen gebruiken, dat ze dan in de weg van God zijn. Misschien ben jij in heel veel dingen best wel erg degelijk en godsdienstig, terwijl je toch uiteindelijk dit Goddelijke voorschrift van Spreuken 19 vers 18 veracht, omdat jij in de praktijk je toch niet echt onderwerpt aan de tuchtiging, bestraffing, correctie van je ouders. Kijk het eens na!

3    Als God het voorschrift geeft aan ouders om hun kinderen op te voeden op de manier van de tuchtiging; dan zal Hij Zelf het ook wel zo doen. De HEERE tuchtigt je, als Hij je liefheeft. De hand van God doet wel eens pijn, Hij leidt je dan op een weg van tegenspoed en verdrukking. Je zegt: 'Auw!'. Waarom doet God dit? Hij zegt het in de tekst: tuchtig uw zoon als er nog hoop is. Zo doet God ook. Als er geen hoop meer op is dat jij je zou laten gezeggen en zou laten corrigeren en als er geen hoop meer is op jouw behoud, dan tuchtigt God je ook niet meer. Conclusie: krijg jij de hand van God wel eens pijnlijk te voelen in je (ziele)leven, dan is dat een teken, dat de HEERE je nog niet heeft losgelaten en dat Hij je nog niet aan het eeuwig verderf heeft prijsgegeven.

Zo is een tekst, die op het eerste gezicht niet bestemd is voor ongetrouwde jongelui, toch veelzeggend in jullie groei naar de volwassenheid. De bedoeling is, dat je nu aanleert, wat je straks nodig hebt voor je nageslacht; dat je je nu onderwerpt aan de correcties van je ouders en er niet dwars tegenin gaat; en dat je vooral ook een bemoedigende les leert in de weg van druk en kruis.


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen