Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Spreuken 19:18a - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"Tuchtig uw zoon als er nog hoop is."

                                           Spreuken 19:18a

Niet alleen geeft God in Zijn Woord voorschriften over de opvoeding, maar ook geeft Hij in de praktijk Zelf voorbeelden over de opvoeding. Het voorschrift, het bevel luidt: tuchtig uw zoon. Het voorbeeld, zoals Hij Zelf met mensenkinderen omgaat is: Hij tuchtigt Zijn kinderen.

Wat betekent 'tuchtigen'? In de eerste plaats 'onderwijzen', 'opvoeden' 'vermanen' en dan ook 'straffen'. Wat heeft dit bevel jullie te zeggen in je jonge jaren, terwijl je nog niet getrouwd bent en dus ook nog geen kinderen hebt om op te voeden, te tuchtigen, maar voor het grootste deel zelf nog in je ouderlijk huis onder de opvoedende macht van je vader en je moeder bent, -wat heeft dit bevel jullie te zeggen? Heel veel, op drie punten:

1    Wanneer je denkt aan verkering krijgen, of als je verkering hebt (misschien al verloofd bent) is één onderdeel van de voorbereidingstijd op het aanstaande huwelijk, dat je het samen hebt over de kinderen, die het God believe jullie te geven en dat je het dus samen ook hebt over de opvoeding die jullie samen aan die kinderen -als God die aan je geeft- moeten geven. En op weg naar de opvoeding van je toekomstige kinderen toe, is het goed om in de eerste plaats te weten (te bestuderen) wat God van ouders vraagt... Veel jongeren stappen in het 'huwelijksbootje' zonder ooit zich degelijk te hebben voorbereid vanuit de Heilige Schrift over de grote en gewichtige taak van de opvoeding. Bij veel echtparen wordt een kind geboren, terwijl de jonge vader nog nooit zich heeft verdiept in de Goddelijke voorschriften betreffende de opvoeding. Jullie moeten het vóór je trouwen grondig bestu-deren: wat wil God van ons, als we ooit zouden mogen trouwen en dan kinderen zouden mogen krijgen (of adopteren!)? En heel belangrijk is je nu al te oefenen in het goede voorbeeld te geven, want dat zal in de toekomstige opvoeding het allerbelangrijkste zijn en dat moet je nu al leren en nu al in praktijk brengen.

2    Nu je zelf nog onder het opvoedingsgezag van je ouders bent, is het best wel goed om te weten, hoe God wil, dat jouw vader, jouw moeder je opvoedt. Het is niet de vrijheid van een ouderpaar om zelf te beslissen, hoe zij jou onderwijzen, opvoe-den, vermanen en eventueel ook straffen. Dat mogen ouders zelf niet bepalen. Dat schrijft God voor. En het is tot je bestwil...! Geloof je dat? Misschien vind je het lang niet altijd fijn om gecorrigeerd te worden en ben je geneigd om je ouders een grote mond te geven en onbeschoft tegen hen te zijn of hen in stilte te verwensen (en wat is dàt erg!); maar bedenk dan: wanneer je vader, je moeder jou dingen eerlijk verbieden of bevelen en eventueel daarbij strenge/harde maatregelen gebruiken, dat ze dan in de weg van God zijn. Misschien ben jij in heel veel dingen best wel erg degelijk en godsdienstig, terwijl je toch uiteindelijk dit Goddelijke voorschrift van Spreuken 19 vers 18 veracht, omdat jij in de praktijk je toch niet echt onderwerpt aan de tuchtiging, bestraffing, correctie van je ouders. Kijk het eens na!

3    Als God het voorschrift geeft aan ouders om hun kinderen op te voeden op de manier van de tuchtiging; dan zal Hij Zelf het ook wel zo doen. De HEERE tuchtigt je, als Hij je liefheeft. De hand van God doet wel eens pijn, Hij leidt je dan op een weg van tegenspoed en verdrukking. Je zegt: 'Auw!'. Waarom doet God dit? Hij zegt het in de tekst: tuchtig uw zoon als er nog hoop is. Zo doet God ook. Als er geen hoop meer op is dat jij je zou laten gezeggen en zou laten corrigeren en als er geen hoop meer is op jouw behoud, dan tuchtigt God je ook niet meer. Conclusie: krijg jij de hand van God wel eens pijnlijk te voelen in je (ziele)leven, dan is dat een teken, dat de HEERE je nog niet heeft losgelaten en dat Hij je nog niet aan het eeuwig verderf heeft prijsgegeven.

Zo is een tekst, die op het eerste gezicht niet bestemd is voor ongetrouwde jongelui, toch veelzeggend in jullie groei naar de volwassenheid. De bedoeling is, dat je nu aanleert, wat je straks nodig hebt voor je nageslacht; dat je je nu onderwerpt aan de correcties van je ouders en er niet dwars tegenin gaat; en dat je vooral ook een bemoedigende les leert in de weg van druk en kruis.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen